16. 10. 2019  7:03 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUJDÁK, R. -- ANTUŠEK, A. Phase diagram of titanium from first principles calculations. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Phase diagram of titanium from first principles calculations
Český názov:
Autor: Bc. Radovan Bujdák
RNDr. Andrej Antušek, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Výpočty z prvých princípov, Gibbsova voľná energia, Density functional theory, Gibbs free energy, Helmholtz free energy, Phase diagram, Calculations from first principles, Helmholtzova voľná energia, Teória funkcionálu hustoty, Fázový diagram
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Radovan Bujdák
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)