15. 10. 2019  2:04 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOBROVODSKÝ, J. -- BEŇO, M. -- VAŇA, D. -- BEZÁK, P. -- NOGA, P. The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, 450. s. 168--172.

Originálny názov: The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc. (20%)
Ing. Matúš Beňo, PhD. (20%)
Ing. Dušan Vaňa, PhD. (20%)
Ing. Pavol Bezák, PhD. (20%)
Ing. Pavol Noga, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms
Číslo zväzku (ročník): 450
Od strany: 168
Do strany: 172
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: new laboratory, ion beam analysis, RBS
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms. 2019.

Originálny názov: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)