20. 10. 2019  3:10 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAŠOVÁ, S. -- DOBROTKA, A. Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Aplikácia na periódovú analýzu astronomických pozorovaní
Anglický názov: Application for periodic analysis of astronomical observations
Český názov:
Autor: Bc. Sabína Vašová
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Guide, OFAC, Matlab, HIFAC, šum, Lomb-Scargle algorithm, algorithm, algoritmus, application, DFT, FFT, analýza, analysis, aplikácia, periodogram, noise, Lomb-Scargle algoritmus
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Sabína Vašová
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)