20. 10. 2019  20:44 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBLIHA, M. -- MAACHE, D. -- BOŠÁK, O. -- MINÁRIK, S. -- TRNOVCOVÁ, V. -- LUKIC-PETROVIC, S. -- SOLTANI, M. Mixed Alkaline Effect in Antimony-Based Glasses. Russian Journal of Electrochemistry, 55. s. 510--516.

Originálny názov: Mixed Alkaline Effect in Antimony-Based Glasses
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (16%)
D. Maache (14%)
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (14%)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (14%)
Viera Trnovcová (14%)
S. Lukic-Petrovic (14%)
M.T. Soltani (14%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Russian Journal of Electrochemistry
Číslo zväzku (ročník): 55
Od strany: 510
Do strany: 516
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: dielectric response, mixed alkaline effect, electrical conductivity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Russian Journal of Electrochemistry. 2019.

Originálny názov: Russian Journal of Electrochemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)