16. 12. 2019  11:36 Albína
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HILLMAN, Y. -- ORIO, M. -- PRIALNIK, D. -- SHARA, M. -- BEZÁK, P. -- DOBROTKA, A. The Supersoft X-Ray Transient ASASSN-16oh as a Thermonuclear Runaway without Mass Ejection. NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters, 879. s. 1--5.

Originální název: The Supersoft X-Ray Transient ASASSN-16oh as a Thermonuclear Runaway without Mass Ejection
Slovenský název:
Autor: Yael Hillman (20%)
Marina Orio (16%)
Dina Prialnik (16%)
Michael Shara (16%)
Ing. Pavol Bezák, PhD. (16%)
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. (16%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters
Číslo svazku (ročník): 879
Od strany: 1
Do strany: 5
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: stars, X rays
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters. 2019.

Originální název: NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)