18. 10. 2019  17:48 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HILLMAN, Y. -- ORIO, M. -- PRIALNIK, D. -- SHARA, M. -- BEZÁK, P. -- DOBROTKA, A. The Supersoft X-Ray Transient ASASSN-16oh as a Thermonuclear Runaway without Mass Ejection. NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters, 879. s. 1--5.

Originálny názov: The Supersoft X-Ray Transient ASASSN-16oh as a Thermonuclear Runaway without Mass Ejection
Slovenský názov:
Autor: Yael Hillman (20%)
Marina Orio (16%)
Dina Prialnik (16%)
Michael Shara (16%)
Ing. Pavol Bezák, PhD. (16%)
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. (16%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters
Číslo zväzku (ročník): 879
Od strany: 1
Do strany: 5
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: stars, X rays
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters. 2019.

Originálny názov: NEW SZP GEN: Astrophysical Journal Letters
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)