23. 10. 2019  13:01 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOFAJ, F. -- KABÁTOVÁ, M. -- KVETKOVÁ, L. -- DOBROVODSKÝ, J. -- GIRMAN, V. Hybrid PVD-PECVD W-C:H coatings prepared by different sputtering techniques: The comparison of deposition processes, composition and properties. Surface & Coatings Technology, 375. s. 839--853.

Originálny názov: Hybrid PVD-PECVD W-C:H coatings prepared by different sputtering techniques: The comparison of deposition processes, composition and properties
Slovenský názov:
Autor: František Lofaj (20%)
Margita Kabátová (20%)
Lenka Kvetková (20%)
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc. (20%)
Vladimír Girman (20%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Surface & Coatings Technology
Číslo zväzku (ročník): 375
Od strany: 839
Do strany: 853
Počet strán: 15
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: DNA hybridization, Hybrid magnetron sputtering, hydrogenation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Surface & Coatings Technology. 2019.

Originálny názov: Surface & Coatings Technology
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)