24. 10. 2019  4:05 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRÉMY, M. -- BORKIN, D V. Programovateľné logické automaty. Trnava: AlumniPress, 2019. 132 s. ISBN 978-80-8096-264-7.

Originálny názov: Programovateľné logické automaty
Anglický názov: Programmable logic controllers
Autor: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (70%)
Dmitrii Vladimirovič Borkin (30%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-8096-264-7
Vydavateľ: AlumniPress
Miesto vydania: Trnava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 132
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: programovateľné logické automaty, logické automaty
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)