20. 10. 2019  16:13 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RENNO, A D. -- AKHMADALIEV, S. -- BELOKONOV, G. -- BÖTTGER, R. -- VON BORANY, J. -- KAEVER, P. -- MEYER, M. -- NOGA, P. -- RUGEL, G. -- TIESSEN, C J. -- WAGNER, N. -- WIEDENBECK, M. -- WU, H. -- ZIEGENRÜCKER, R. Halogen analysis at the ultratrace level - first applications of the Dresden Super-SIMS. In Goldschmidt 2019. Barcelona: European Association of Geochemistry, 2019, s. 1.

Originálny názov: Halogen analysis at the ultratrace level - first applications of the Dresden Super-SIMS
Slovenský názov:
Autor: Axel D. Renno (7%)
Shavkat Akhmadaliev (7%)
Georgy Belokonov (7%)
Roman Böttger (7%)
Johannes Von Borany (7%)
Peter Kaever (7%)
M. Meyer (7%)
Ing. Pavol Noga, PhD. (7%)
Georg Rugel (7%)
Collin J. Tiessen (7%)
Nicole Wagner (7%)
Michael Wiedenbeck (7%)
H.S. Wu (7%)
René Ziegenrücker (7%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Goldschmidt 2019
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Noga, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Goldschmidt 2019. Barcelona: European Association of Geochemistry, 2019.

Originálny názov: Goldschmidt 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: European Association of Geochemistry
Miesto vydania: Barcelona
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)