22. 11. 2019  21:47 Cecília
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

WITKOWSKI, M. -- DERZSI, M. -- GROCHALA, W. 1/3 Ni-doped AgF2? DFT+U study of as yet unknown Ag2NiF6. In 19th European Symposium on Fluorine Chemistry. Varšava: University of Warsaw, 2019, s. 331.

Originální název: 1/3 Ni-doped AgF2? DFT+U study of as yet unknown Ag2NiF6
Slovenský název:
Autor: M. Witkowski (34%)
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. (33%)
Wojciech Grochala (33%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: 19th European Symposium on Fluorine Chemistry
Podnázev:
Od strany: 331
Do strany: 331
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

19th European Symposium on Fluorine Chemistry. Varšava: University of Warsaw, 2019.

Originální název: 19th European Symposium on Fluorine Chemistry
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: University of Warsaw
Místo vydání: Varšava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)