23. 10. 2019  4:18 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALANDA, J. -- KISIČ, D. -- NENADOVIČ, M. -- BARUDŽIJA, T. -- NOGA, P. -- VAŇA, D. -- MUŠKA, M. -- RAKOČEVIČ, Z. High fluence Fe implanted polyethylene surface characterization. In 21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2019, s. 69.

Originálny názov: High fluence Fe implanted polyethylene surface characterization
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Juraj Halanda (16%)
Danilo Kisič (12%)
Miloš Nenadovič (12%)
Tanja Barudžija (12%)
Ing. Pavol Noga, PhD. (12%)
Ing. Dušan Vaňa, PhD. (12%)
Ing. Martin Muška (12%)
Zlatko Rakočevič (12%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams
Podnázov:
Od strany: 69
Do strany: 69
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Juraj Halanda
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2019.

Originálny názov: 21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Tomsk Polytechnic University
Miesto vydania: Tomsk
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)