17. 11. 2019  11:43 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRZELAK, A. -- DERZSI, M. -- GROCHALA, W. Hole doping to silver(II) fluoride - a DFT study. In 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego. 2019: 2019, s. 02--39.

Originální název: Hole doping to silver(II) fluoride - a DFT study
Slovenský název:
Autor: Adam Grzelak (34%)
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. (33%)
Wojciech Grochala (33%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego
Podnázev:
Od strany: 02
Do strany: 39
Počet stran: 38
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego. 2019: 2019.

Originální název: 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání: 2019
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)