24. 10. 2019  3:33 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRZELAK, A. -- DERZSI, M. -- GROCHALA, W. Hole doping to silver(II) fluoride - a DFT study. In 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego. 2019: 2019, s. 02--39.

Originálny názov: Hole doping to silver(II) fluoride - a DFT study
Slovenský názov:
Autor: Adam Grzelak (34%)
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. (33%)
Wojciech Grochala (33%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego
Podnázov:
Od strany: 02
Do strany: 39
Počet strán: 38
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego. 2019: 2019.

Originálny názov: 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)