14. 10. 2019  13:25 Boris
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BANDARU, S. -- DERZSI, M. -- LORENZANA, J. -- GROCHALA, W. Polaron formation tendency in AgF2 with charge carrier doping. In 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego. 2019: 2019, s. 02--31.

Originálny názov: Polaron formation tendency in AgF2 with charge carrier doping
Slovenský názov:
Autor: Subrahmanyam Bandaru (25%)
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. (25%)
Jose Lorenzana (25%)
Wojciech Grochala (25%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego
Podnázov:
Od strany: 02
Do strany: 31
Počet strán: 30
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego. 2019: 2019.

Originálny názov: 62. zjazd naukowy polskiego towarzystwa chemicznego
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)