20. 10. 2020  6:05 Vendelín
Akademický informačný systém

Oddelenie pre vedu a výskum (Dek FAD) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 3

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
Creative sustainability and its application in the design of the exhibition in Slovak National Museum
Siláči, Ivan -- Ebringerová, Paulína
Creative sustainability and its application in the design of the exhibition in Slovak National Museum. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 17--21.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
Navrhovanie nábytku: Vízie realizované & nerealizované
Maňák, Hynek
Navrhovanie nábytku: Vízie realizované & nerealizované. Habilitačná práca. 2019. 183 s.
záverečná práca2019
Podrobnosti
New interpretation of public visual art in urban space
Siláči, Ivan -- Ebringerová, Paulína
New interpretation of public visual art in urban space. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 18--22.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti