Mar 26, 2019   11:15 p.m. Emanuel
Academic information system

Institute of Analytical Chemistry (FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 2

PublicationsType of resultYearDetails
Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch
Haššo, Marek -- Sarakhman, Olha -- Švorc, Ľubomír
Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoch. In 22. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru Analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2019", 6.-7.2.2019, Univerzitní centrum MU, Šlapanice, Česko. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 34--38.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Rozšírená validácia plynovej chromatografickej metódy na stanovenie esterov vo vínach použitím monolitických materiálov na úpravu vzorky
Vyviurska, Olga -- Gorovenko, Roman -- Panáková, Veronika -- Špánik, Ivan
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. p. 791--798.
articles in magazines2019Details