21. 10. 2020  10:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Kontaktné oddelenie


Nasledujúca aplikácia zobrazuje informácie o jednotlivých kontaktných oddeleniach.

Študijné oddelenie Stavebná fakulta STU

Základné informácie
Typ oddelenia
Študijné oddelenie
Kontaktná adresa
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Telefón
+421 232 888 596
Fax
+421 252 967 027
E-mail
peter.makys@stuba.sk
Poznámka
Ing. Antónia Laščeková - Vedúca študijného oddelenia

Úradné hodiny

Deň
Od
Do
Pondelok
10:0012:00
Utorok10:0012:00
Streda
13:00
15:00
Štvrtok
10:0012:00
Piatok
10:00
12:00

Kontaktné osoby

Meno
Kancelária
Telefón
E-mail
Poslať e-mailPôsobnosť
Marcela Cabadajováprízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
marcela.cabadajova@stuba.sk
B-CE, B-CExA, B-KKP, B-STOP, I-KKP
Ing. Marián Dubíkext. pracovisko mimo svf
+421 903 430 163
dubik@is.stuba.sk
Systémový integrátor SvF
Viera Follrichováprízemie C-0009+421 (2) 32 888 483viera.follrichova@stuba.skB-PSA - L - Ž, I-AKP, Sociálne štipendiá a preukazy
prízemie C-0007+421 (2) 32 888 725, +421 (2) 32 888 520
iveta.krullova@stuba.sk
B-GAK, B-IKD, B-MPM, I-GAK, I-MPM, I-TZB
Ing. Antónia Laščekováprízemie C-0003
+421 (2) 32 888 466
antonia.lascekova@stuba.sk
Typ štúdia: Doktorandský, vedúca oddelenia
prízemie C-0008+421 (2) 32 888 478
monika.malekova@stuba.sk
B-TMS, I-PSA, I-TS, sociálne štipendiá
Mgr. Ľubica Michalíková
prízemie C-0006
+421 (2) 32 888 647
lubica.michalikova@stuba.sk
B-CE, B-CExA, B-VSH, I-CE, I-CExA, I-VSH
prízemie C-0009
+421 (2) 32 888 483
zdena.okasova@stuba.sk
B-PSA - A - K, I-NKS, zástupkyňa vedúcej oddelenia, sociálne štipendiá


Prodekani fakulty

Meno
Kancelária
Telefón
E-mail
Poslať e-mail
Pôsobnosť
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.A 4/430+421 (2) 32 888 382
katarina.gajdosova@stuba.sk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.C 1207
+421 (2) 32 888 620
kamila.hlavcova@stuba.sk
Veda a výskum, Zahraničné vzťahy
A-310a
+421 (2) 32 888 390
peter.kyrinovic@stuba.sk
Rozvoj fakulty
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.C 1009
+421 (2) 32 888 596
peter.makys@stuba.sk
C 0620+421 (2) 32 888 439roman.rabenseifer@stuba.sk