18. 7. 2018  18:10 Kamila
Akademický informačný systém

Kontaktné oddelenie


Nasledujúca aplikácia zobrazuje informácie o jednotlivých kontaktných oddeleniach.

Študijné oddelenie SjF

Základné informácie
Typ oddeleniaStudijní oddělení
Kontaktná adresaNám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefón+421 257 296 520
Fax+421 252 925 749
E-mailnadezda.svancarova@stuba.sk
PoznámkaVedúca študijného oddelenia

Stránkové hodiny

DeňOdDoPoznámka
Streda9:0011:00Úradné hodiny počas letných prázdnin AR 2017/2018 (do 31.08.2018)
Streda13:0014:30Úradné hodiny počas letných prázdnin AR 2017/2018 (do 31.08.2018)

Kontaktné osoby

MenoKanceláriaTelefónE-mailPoslať e-mailPôsobnosť
Mgr. Lucia Abrhanová140+421 (2) 57 296 244lucia.abrhanova@stuba.skTyp štúdia: Zahraniční študenti, samoplátci - cudzinci
Mgr. Gabriela Bartalská010+421 (2) 57 296 520gabriela.bartalska@stuba.skštudenti bakalárskeho štúdia: 3. ročník, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
Milada Čavojská014+421 (2) 57 296 137milada.cavojska@stuba.skštudenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností
Mgr. Katarína Herzogová055/4+421 (2) 57 296 255katarina.herzogova@stuba.skTyp štúdia: Doktorandský
Bc. Lucia Horvátová012+421 (2) 57 296 135lucia.horvatova@stuba.skštudenti bakalárskeho štúdia: 1. a 2. ročník, ubytovanie študentov
Mgr. Nadežda Švancarová015+421 (2) 57 296 198nadezda.svancarova@stuba.skprijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov


Prodekani fakulty

MenoKanceláriaTelefónE-mailPoslať e-mail
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.+421 (2) 57 296 537juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.32+421 (2) 57 296 235karol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.031, 306+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494frantisek.urban@stuba.sk