Jul 5, 2020   10:06 a.m. Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Academic information system

Contact departments


The following application shows the information on the individual contact departments.

Študijné oddelenie SjF

Basic information
Type of department
Study Department
Contact address
Nám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Phone
+421 257 296 198
E-mail
nadezda.svancarova@stuba.sk
Note
Vedúca študijného oddelenia

Office hours

Day
FromUntilNote
Monday
12:0015:00Platné od 17.2.2020
Tuesday10:0013:00
Platné od 17.2.2020
Wednesday
10:0013:00Platné od 17.2.2020
Wednesday14:0015:00
Platné od 17.2.2020
Thursday
10:00
12:00
Platné od 17.2.2020
Friday0:01
23:59
Neúradný deň. Platné od 16.9.2019

Contact persons

NameOfficePhone
E-mail
Send an e-mail
Field of activity
Milada Čavojská016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
milada.cavojska@stuba.sk
študenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností
016/2
+421 (2) 57 296 135
lucia.horvatova@stuba.sk
študenti bakalárskeho štúdia: všetky ročníky, ubytovanie študentov, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
Ing. Zuzana Matúšová011+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799
zuzana.matusova@stuba.sk
Type of study: Foreign student studies - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
Ing. Zuzana Olexová
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254
zuzana.olexova@stuba.sk
Ing. Juraj Sklenár
138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251juraj.sklenar@stuba.skType of study: Doctoral, Erazmus
Mgr. Renáta Sovišová
012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775
renata.sovisova@stuba.sk
Type of study: Foreign student studies - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
Mgr. Nadežda Švancarová015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956
nadezda.svancarova@stuba.sk
Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia - dočasne


Faculty vice-deans

Name
Office
Phone
E-mail
Send an e-mail
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak@stuba.sk
105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
stanislav.duris@stuba.sk
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban@stuba.sk