Dec 10, 2018   12:44 p.m. Radúz
Academic information system

Contact departments


The following application shows the information on the individual contact departments.

Študijné oddelenie SjF

Basic information
Type of departmentStudijní oddělení
Contact addressNám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Phone+421 257 296 520
Fax+421 252 925 749
E-mailnadezda.svancarova@stuba.sk
NoteVedúca študijného oddelenia

Office hours

DayFromUntilNote
Monday12:3015:00platné od 24.9.2018
Tuesday9:0012:00platné od 12.11.2018
Wednesday9:0011:30platné od 24.9.2018
Wednesday13:0014:30platné od 12.11.2018
Thursday9:0011:30platné od 24.9.2018
Friday0:0123:59Neúradný deň - platné od 24.9.2018

Contact persons

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mailField of activity
Mgr. Lucia Abrhanová140+421 (2) 57 296 244lucia.abrhanova@stuba.skType of study: Foreign student studies, samoplátci - cudzinci
Mgr. Gabriela Bartalská016/1+421 (2) 57 296 520gabriela.bartalska@stuba.skB-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - ročník: 1 + 2 + 3, B-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - ročník: 1 + 2 + 3, B-ESZ energetické stroje a zariadenia - ročník: 1 + 2 + 3, B-EVT environmentálna výrobná technika - ročník: 1 + 2 + 3, B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - ročník: 1 + 2 + 3, B-STAM strojárske technológie a materiály - ročník: 1 + 2 + 3, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia
Milada Čavojská016/3+421 (2) 57 296 137milada.cavojska@stuba.skštudenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností
Bc. Lucia Horvátová016/2+421 (2) 57 296 135lucia.horvatova@stuba.skB-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - ročník: 1 + 2 + 3, B-PTDVT prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - ročník: 1 + 2 + 3 + 4, B-TOZP technika ochrany životného prostredia - ročník: 1 + 2 + 3, ubytovanie študentov, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
Ing. Lucia Ploskuňáková036+421 (2) 57 296 156lucia.ploskunakova@stuba.skType of study: Doctoral
Ing. Juraj Sklenár035+421 (2) 57 296 255juraj.sklenar@stuba.skType of study: Doctoral
Mgr. Nadežda Švancarová015+421 (2) 57 296 198nadezda.svancarova@stuba.skprijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov


Faculty vice-deans

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mail
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.+421 (2) 57 296 537juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.32+421 (2) 57 296 235karol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.031, 306+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494frantisek.urban@stuba.sk