Jul 9, 2020   8:31 p.m. Lujza
Academic information system

Contact departments


The following application shows the information on the individual contact departments.

Študijné oddelenie SjF

Basic information
Type of department
Study Department
Contact address
Nám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Phone
+421 257 296 198
E-mailnadezda.svancarova@stuba.sk
Note
Vedúca študijného oddelenia

Office hours

DayFromUntil
Note
Monday
12:00
15:00
Platné od 17.2.2020
Tuesday
10:00
13:00Platné od 17.2.2020
Wednesday
10:00
13:00
Platné od 17.2.2020
Wednesday
14:00
15:00
Platné od 17.2.2020
Thursday
10:0012:00Platné od 17.2.2020
Friday
0:01
23:59Neúradný deň. Platné od 16.9.2019

Contact persons

Name
Office
Phone
E-mail
Send an e-mail
Field of activity
Milada Čavojská
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
milada.cavojska@stuba.sk
študenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností
Bc. Lucia Horvátová016/2+421 (2) 57 296 135lucia.horvatova@stuba.skštudenti bakalárskeho štúdia: všetky ročníky, ubytovanie študentov, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova@stuba.sk
Type of study: Foreign student studies - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
Ing. Zuzana Olexová
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254zuzana.olexova@stuba.sk
Ing. Juraj Sklenár138+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251juraj.sklenar@stuba.sk
Type of study: Doctoral, Erazmus
Mgr. Renáta Sovišová012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775
renata.sovisova@stuba.sk
Type of study: Foreign student studies - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova@stuba.sk
Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia - dočasne


Faculty vice-deans

NameOffice
Phone
E-mail
Send an e-mail
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
juraj.beniak@stuba.sk
105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
stanislav.duris@stuba.sk
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban@stuba.sk