31. 10. 2020  5:58 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Kontaktní oddělení


Následující aplikace zobrazuje informace o jednotlivých kontaktních odděleních.

Študijné oddelenie SjF

Základní informace
Typ oddělení
Studijní oddělení
Kontaktní adresaNám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefon
+421 257 296 198
E-mail
nadezda.svancarova@stuba.sk
PoznámkaVedúca študijného oddelenia

Úřední hodiny

Den
Od
DoPoznámka
Pondělí
0:00
23:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Úterý
0:00
23:59Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Středa
0:00
23:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Čtvrtek
0:00
23:59Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Pátek0:0023:59Až do odvolania ZRUŠENÉ. Z dôvodu nepriaznivej situácie a za účelom zníženia rizika nákazy a ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 Vás žiadame, aby ste v prípade potreby komunikovali so svojou referentkou výlučne prostredníctvom e-mailov. V prípade, že je nutné fyzicky sa dostaviť na ÚPČ, po dohode (telefonickej alebo mailovej), si Vás referentka objedná na presne stanovený dátum a hodinu.

Kontaktní osoby

Jméno
Kancelář
Telefon
E-mail
Poslat e-mailPůsobnost
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
milada.cavojska@stuba.sk
Typ studia: Bakalářský - ročník: 2 - všetky ŠP okrem ŠP-PTDVT, Typ studia: Inženýrský - 1. a 2. ročník , Potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
016/2
+421 (2) 57 296 135lucia.horvatova@stuba.sk
Študenti bakalárskeho štúdia: 1. + 3. ročník - všetky ŠP, Študenti bakalárskeho štúdia: 2. roč. ŠP PTDVT, Ubytovanie študentov
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799
zuzana.matusova@stuba.sk
Typ studia: Zahraniční studenti - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
Ing. Zuzana Olexová016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254
zuzana.olexova@stuba.skPrijímacie konanie na bakalárske štúdium, Rezervovanie miestností, Sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeeho štúdia
Ing. Juraj Sklenár
138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
juraj.sklenar@stuba.sk
Typ studia: Doktorský, Erazmus
012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775
renata.sovisova@stuba.sk
Typ studia: Zahraniční studenti - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
015+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova@stuba.sk
Prijímacie konanie na inžinierske štúdium, Sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, Štipendiá pre zahraničných študentov


Proděkani fakulty

Jméno
Kancelář
Telefon
E-mail
Poslat e-mail
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
stanislav.duris@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.32+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel@stuba.sk
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban@stuba.sk