15. 8. 2020  9:56 Marcela
Akademický informačný systém

Kontaktné oddelenie


Nasledujúca aplikácia zobrazuje informácie o jednotlivých kontaktných oddeleniach.

Študijné oddelenie SjF

Základné informácie
Typ oddeleniaŠtudijné oddelenie
Kontaktná adresa
Nám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefón
+421 257 296 198
E-mailnadezda.svancarova@stuba.sk
Poznámka
Vedúca študijného oddelenia

Úradné hodiny

Deň
Od
DoPoznámka
Pondelok
0:00
23:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Utorok0:0023:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Streda
0:00
23:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Štvrtok0:0023:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Piatok
0:00
23:59Až do odvolania ZRUŠENÉ.

Kontaktné osoby

Meno
Kancelária
TelefónE-mailPoslať e-mailPôsobnosť
Milada Čavojská
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
milada.cavojska@stuba.sk
študenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností
Bc. Lucia Horvátová
016/2
+421 (2) 57 296 135lucia.horvatova@stuba.sk
študenti bakalárskeho štúdia: všetky ročníky, ubytovanie študentov, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799
zuzana.matusova@stuba.skTyp štúdia: Zahraniční študenti - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254
zuzana.olexova@stuba.sk
Ing. Juraj Sklenár138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
juraj.sklenar@stuba.sk
Typ štúdia: Doktorandský, Erazmus
012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775renata.sovisova@stuba.sk
Typ štúdia: Zahraniční študenti - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956
nadezda.svancarova@stuba.sk
Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia - dočasne


Prodekani fakulty

MenoKanceláriaTelefón
E-mail
Poslať e-mail
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179
stanislav.duris@stuba.sk
32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban@stuba.sk