4. 6. 2020  13:50 Lenka
Akademický informační systém

Kontaktní oddělení


Následující aplikace zobrazuje informace o jednotlivých kontaktních odděleních.

Študijné oddelenie SjF

Základní informace
Typ oddělení
Studijní oddělení
Kontaktní adresa
Nám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefon
+421 257 296 198
E-mail
nadezda.svancarova@stuba.sk
Poznámka
Vedúca študijného oddelenia

Úřední hodiny

Den
Od
Do
Poznámka
Pondělí12:0015:00Platné od 17.2.2020
Úterý10:0013:00
Platné od 17.2.2020
Středa
10:00
13:00
Platné od 17.2.2020
Středa
14:00
15:00
Platné od 17.2.2020
Čtvrtek
10:00
12:00
Platné od 17.2.2020
Pátek
0:01
23:59
Neúradný deň. Platné od 16.9.2019

Kontaktní osoby

Jméno
Kancelář
Telefon
E-mail
Poslat e-mail
Působnost
Milada Čavojská
016/3
+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338milada.cavojska@stuba.skštudenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností
016/2
+421 (2) 57 296 135
lucia.horvatova@stuba.skštudenti bakalárskeho štúdia: všetky ročníky, ubytovanie študentov, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova@stuba.skTyp studia: Zahraniční studenti - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
016/1
+421 917 797 254
zuzana.olexova@stuba.sk
Ing. Juraj Sklenár138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251
juraj.sklenar@stuba.sk
Typ studia: Doktorský, Erazmus
Mgr. Renáta Sovišová012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775
renata.sovisova@stuba.sk
Typ studia: Zahraniční studenti - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
015+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova@stuba.sk
Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia - dočasne


Proděkani fakulty

Jméno
Kancelář
Telefon
E-mailPoslat e-mail
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.537+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban@stuba.sk