Jan 26, 2020   11:53 a.m. Tamara
Academic information system

Contact departments


The following application shows the information on the individual contact departments.

Študijné oddelenie SjF

Basic information
Type of departmentStudijní oddělení
Contact addressNám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Phone+421 257 296 520
Fax+421 252 925 749
E-mailnadezda.svancarova@stuba.sk
NoteVedúca študijného oddelenia

Office hours

DayFromUntilNote
Monday12:3015:00Platné od 16.9.2019
Tuesday9:0012:00Platné od 16.9.2019
Wednesday9:0011:30Platné od 16.9.2019
Wednesday13:0014:30Platné od 16.9.2019
Thursday9:0011:30Platné od 16.9.2019
Friday0:0123:59Neúradný deň. Platné od 16.9.2019

Contact persons

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mailField of activity
Mgr. Gabriela Bartalská016/1+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254gabriela.bartalska@stuba.skB-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - ročník: 1 + 2 + 3, B-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - ročník: 1 + 2 + 3, B-ESZ energetické stroje a zariadenia - ročník: 1 + 2 + 3, B-EVT environmentálna výrobná technika - ročník: 1 + 2 + 3, B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - ročník: 1 + 2 + 3, B-STAM strojárske technológie a materiály - ročník: 1 + 2 + 3, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia
Milada Čavojská016/3+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338milada.cavojska@stuba.skštudenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností
Bc. Lucia Horvátová016/2+421 (2) 57 296 135lucia.horvatova@stuba.skB-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - ročník: 1 + 2 + 3, B-PTDVT prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - ročník: 1 + 2 + 3 + 4, B-TOZP technika ochrany životného prostredia - ročník: 1 + 2 + 3, ubytovanie študentov, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
Ing. Zuzana Matúšová011+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova@stuba.skType of study: Foreign student studies - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
Ing. Juraj Sklenár138+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251juraj.sklenar@stuba.skType of study: Doctoral, Erazmus
Mgr. Renáta Sovišová012+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775renata.sovisova@stuba.skType of study: Foreign student studies - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
Mgr. Nadežda Švancarová015+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956nadezda.svancarova@stuba.skPrijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov


Faculty vice-deans

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mail
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.537+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.32+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735karol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.031, 306+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023frantisek.urban@stuba.sk