27. 10. 2020  7:53 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Kontaktné oddelenie


Nasledujúca aplikácia zobrazuje informácie o jednotlivých kontaktných oddeleniach.

Študijné oddelenie SjF

Základné informácie
Typ oddelenia
Študijné oddelenie
Kontaktná adresa
Nám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefón
+421 257 296 198
E-mail
nadezda.svancarova@stuba.sk
PoznámkaVedúca študijného oddelenia

Úradné hodiny

Deň
OdDo
Poznámka
Pondelok0:00
23:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Utorok
0:0023:59Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Streda
0:0023:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Štvrtok0:0023:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ.
Piatok
0:00
23:59
Až do odvolania ZRUŠENÉ. Z dôvodu nepriaznivej situácie a za účelom zníženia rizika nákazy a ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 Vás žiadame, aby ste v prípade potreby komunikovali so svojou referentkou výlučne prostredníctvom e-mailov. V prípade, že je nutné fyzicky sa dostaviť na ÚPČ, po dohode (telefonickej alebo mailovej), si Vás referentka objedná na presne stanovený dátum a hodinu.

Kontaktné osoby

Meno
KanceláriaTelefón
E-mail
Poslať e-mail
Pôsobnosť
Milada Čavojská016/3+421 (2) 57 296 137, +421 918 940 338
milada.cavojska@stuba.sk
Typ štúdia: Bakalársky - ročník: 2 - všetky ŠP okrem ŠP-PTDVT, Typ štúdia: Inžiniersky - 1. a 2. ročník , Potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987
016/2
+421 (2) 57 296 135
lucia.horvatova@stuba.sk
Študenti bakalárskeho štúdia: 1. + 3. ročník - všetky ŠP, Študenti bakalárskeho štúdia: 2. roč. ŠP PTDVT, Ubytovanie študentov
011
+421 (2) 57 296 287, +421 915 851 799zuzana.matusova@stuba.sk
Typ štúdia: Zahraniční študenti - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
Ing. Zuzana Olexová
016/1
+421 (2) 57 296 520, +421 917 797 254zuzana.olexova@stuba.sk
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium, Rezervovanie miestností, Sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeeho štúdia
Ing. Juraj Sklenár
138
+421 (2) 57 296 255, +421 917 797 251juraj.sklenar@stuba.skTyp štúdia: Doktorandský, Erazmus
012
+421 (2) 57 296 244, +421 917 879 775renata.sovisova@stuba.sk
Typ štúdia: Zahraniční študenti - samoplátci - cudzinci, Referentka pre uchádzačov a študentov študujúcich v AJ
015
+421 (2) 57 296 198, +421 918 696 956
nadezda.svancarova@stuba.sk
Prijímacie konanie na inžinierske štúdium, Sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, Štipendiá pre zahraničných študentov


Prodekani fakulty

Meno
Kancelária
TelefónE-mail
Poslať e-mail
537
+421 (2) 57 296 537, +421 905 593 953
juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
105
+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.32
+421 (2) 57 296 235, +421 905 593 735
karol.prikkel@stuba.sk
031, 306
+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494, +421 905 594 023
frantisek.urban@stuba.sk