Jul 9, 2020   8:24 p.m. Lujza
Academic information system

Contact departments


The following application shows the information on the individual contact departments.

Educational department

Basic information
Type of department
Study Department
Contact address
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
Phone
+421 260 291 779
E-mailelena.bilkova@stuba.sk
Note
block A - 1. floor left

Office hours

Day
From
Until
Monday
9:00
11:30
Tuesday
10:00
11:30
Wednesday
13:00
14:30
Thursday
10:00
11:30
Friday
10:00
11:30

Contact persons

NameOffice
Phone
E-mail
Send an e-mail
Field of activity
Ing. Elena Bilková
A107
+421 (2) 60 291 779elena.bilkova@stuba.skvedúca oddelenia; 1. ročník Bc. štúdia, 2. ročník Bc. štúdia
Anna Dinušová
A108
+421 (2) 60 291 546anna.dinusova@stuba.sk
3. ročník Bc. štúdia
Ing. Eva Hladůvková
A101
+421 (2) 60 291 650
eva.hladuvkova@stuba.sk
2. ročník Bc. štúdia
A103
+421 (2) 60 291 403
danka.kurucova@stuba.skdoktorandské štúdium
Bc. Blanka Marková
A102
+421 (2) 60 291 811
blanka.markova@stuba.sksociálne štipendiá
A106
+421 (2) 60 291 221
monika.mizikova@stuba.sk
Mobility, prijímacie skúšky, potvrdenia a výpisy z archívu pre bývalých študentov FEI STU od r. 1987
A105
+421 (2) 60 291 741eduard.psotka@stuba.sk
Ing. štúdium + ubytovanie


Faculty vice-deans

Name
Office
Phone
E-mail
Send an e-mail
Field of activity
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.C407
+421 (2) 60 291 477
zaneta.eleschova@stuba.sk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
D304
+421 (2) 60 291 604
eva.miklovicova@stuba.sk
E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194viera.stopjakova@stuba.sk
Ing. Radoslav Vargic, PhD.B415+421 948 906 321, +421 (2) 60 291 788radoslav.vargic@stuba.sk
Foreign relations