Oct 24, 2020   2:48 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Contact departments


The following application shows the information on the individual contact departments.

Educational department

Basic information
Type of departmentStudy Department
Contact address
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
Phone
+421 260 291 779
E-mailelena.bilkova@stuba.sk
Note
block A - 1. floor left

Office hours

Day
From
Until
Monday
9:00
11:30
Tuesday
10:00
11:30
Wednesday
13:00
14:30
Thursday10:00
11:30

Contact persons

Name
Office
Phone
E-mail
Send an e-mail
Field of activity
Ing. Elena Bilková
A107
+421 (2) 60 291 779
elena.bilkova@stuba.sk
vedúca oddelenia; 2. ročník Bc. štúdia
Anna DinušováA108
+421 (2) 60 291 546
anna.dinusova@stuba.sk
1. ročník Bc. štúdia
Ing. Eva HladůvkováA101
+421 (2) 60 291 650
eva.hladuvkova@stuba.sk3. ročník Bc. štúdia
Bc. Danka KurucováA103
+421 (2) 60 291 403
danka.kurucova@stuba.sk
doktorandské štúdium
A102
+421 (2) 60 291 811
blanka.markova@stuba.sksociálne štipendiá
Mgr. Monika Mižiková
A106
+421 (2) 60 291 221monika.mizikova@stuba.sk
Mobility, prijímacie skúšky, potvrdenia a výpisy z archívu pre bývalých študentov FEI STU od r. 1987
A105+421 (2) 60 291 741
eduard.psotka@stuba.sk
Ing. štúdium + ubytovanie


Faculty vice-deans

Name
Office
Phone
E-mailSend an e-mail
Field of activity
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
C407
+421 (2) 60 291 477zaneta.eleschova@stuba.sk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.D304+421 (2) 60 291 604eva.miklovicova@stuba.sk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.E119
+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194
viera.stopjakova@stuba.sk
Ing. Peter Telek, PhD.
Ing. Radoslav Vargic, PhD.B415
+421 948 906 321, +421 (2) 60 291 788
radoslav.vargic@stuba.skForeign relations