Oct 23, 2020   11:23 a.m. Alojza
Academic information system

Contact departments


The following application shows the information on the individual contact departments.

Academic Department

Basic information
Type of department
Study Department
Phone
+421 260 291 222
E-mail
studium@fiit.stuba.sk

Office hours

DayFromUntilNote
Monday
12:3014:30
NIE 7.7.-31.8.
Tuesday9:3011:30
NIE 7.7.-31.8.
Wednesday
12:30
14:30
Thursday9:3011:30NIE 7.7.-31.8.

Contact persons

Name
Office
Phone
E-mail
Send an e-mail
Field of activity
1.06
+421 (2) 21 022 144
inžinierske štúdium, sociálna agenda, všetky druhy šipendií
1.07
+421 (2) 21 022 141
zuzana.horniakova@stuba.sk
vedúca študijného oddelenia, doktorandské štúdium, prijímacie konanie - 3. stupeň, rezervovanie miestností, príprava dozorov na skúšky, disciplinárna komisia
PhDr. Erika Nižnanská
2.15
+421 (2) 21 022 215
erika.niznanska@stuba.sk
inauguračné a habilitačné konania
Mgr. Zuzana Tekulová1.06+421 (2) 21 022 143
prijímacie konanie - 1., 2. stupeň, Erazmus+
1.06
+421 (2) 21 022 142
bakalárske štúdium


Faculty vice-deans

Name
Office
Phone
E-mailSend an e-mail
5.20
+421 (2) 21 022 520
lukas.soltes@stuba.sk