Jul 9, 2020   7:55 p.m. Lujza
Academic information system

Contact departments


The following application shows the information on the individual contact departments.

Academic Department

Basic information
Type of department
Study Department
Phone
+421 260 291 222
E-mail
studium@fiit.stuba.sk

Office hours

DayFromUntilNote
Monday
12:30
14:30
NIE 7.7.-31.8.
Tuesday
9:30
11:30
NIE 7.7.-31.8.
Wednesday
12:30
14:30
Thursday
9:3011:30
NIE 7.7.-31.8.

Contact persons

Name
OfficePhoneE-mailSend an e-mail
Field of activity
Bc. Katarína Dunajská
1.06
+421 (2) 21 022 144
inžinierske štúdium, sociálna agenda, všetky druhy šipendií
Ing. Adriána Flesarová1.06
+421 (2) 21 022 142
Bakalárske štúdium
Mgr. Zuzana Horniaková1.07
+421 (2) 21 022 141
zuzana.horniakova@stuba.sk
vedúca študijného oddelenia, doktorandské štúdium, prijímacie konanie - 3. stupeň, rezervovanie miestností, príprava dozorov na skúšky, disciplinárna komisia
PhDr. Erika Nižnanská2.15+421 (2) 21 022 215
erika.niznanska@stuba.sk
inauguračné a habilitačné konania
1.06+421 (2) 21 022 143
prijímacie konanie - 1., 2. stupeň, Erazmus+


Faculty vice-deans

Name
Office
Phone
E-mail
Send an e-mail
5.20
+421 (2) 21 022 520
lukas.soltes@stuba.sk