29. 10. 2020  22:00 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Kontaktné oddelenie


Nasledujúca aplikácia zobrazuje informácie o jednotlivých kontaktných oddeleniach.

Študijné oddelenie

Základné informácie
Typ oddeleniaŠtudijné oddelenie
Telefón+421 260 291 222
E-mail
studium@fiit.stuba.sk

Úradné hodiny

DeňOd
Do
Poznámka
Pondelok12:30
14:30
NIE 7.7.-31.8.
Utorok
9:30
11:30
NIE 7.7.-31.8.
Streda
12:30
14:30
Štvrtok
9:3011:30
NIE 7.7.-31.8.

Kontaktné osoby

Meno
Kancelária
Telefón
E-mail
Poslať e-mail
Pôsobnosť
Bc. Katarína Dunajská
1.06
+421 (2) 21 022 144
inžinierske štúdium, sociálna agenda, všetky druhy šipendií
Mgr. Zuzana Horniaková1.07
+421 (2) 21 022 141
zuzana.horniakova@stuba.skvedúca študijného oddelenia, doktorandské štúdium, prijímacie konanie - 3. stupeň, rezervovanie miestností, príprava dozorov na skúšky, disciplinárna komisia
PhDr. Erika Nižnanská
2.15
+421 (2) 21 022 215
erika.niznanska@stuba.sk
inauguračné a habilitačné konania
1.06
+421 (2) 21 022 143
prijímacie konanie - 1., 2. stupeň, Erazmus+
Eva Zmítko Horáková1.06+421 (2) 21 022 142
bakalárske štúdium


Prodekani fakulty

Meno
Kancelária
Telefón
E-mail
Poslať e-mail
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.5.20
+421 (2) 21 022 520
lukas.soltes@stuba.sk