20. 6. 2018  22:34 Valéria
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta elektrotechniky a informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Áč Vladimír, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľqac@is.stuba.sk
Adamík Michal, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 545D606michal.adamik@gmail.com
Adamko Lukáš, Ing.FEIkonzultantqadamko@is.stuba.sk
Adam VladimírTPOstrážnik+421 (2) 60 291 100A vrátnicavladimir.adam@stuba.sk
Altus Juraj, prof. Ing., PhD.FEIexterný školiteľqaltus@is.stuba.sk
Andris Peter, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqandris@is.stuba.sk
Antal Eugen, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 361C516eugen.antal@stuba.sk
Arbet Daniel, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 667E112daniel.arbet@gmail.com
Babilia VěraEOfinančná účtovníčkaceriova@is.stuba.sk
Babinec Andrej, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 599D610xbabineca@is.stuba.sk
Bača Vladislav, Ing.FEIvladislav.baca@gmail.com
Bačko JánFEIkonzultantjan.backo@stuba.sk
Bagala Tomáš, Ing.ÚEFdoktorandtomas.bagala@gmail.com
Bago Martin, Ing.FEIexterný spolupracovníkmartin.bago@gmail.com
Bajla Ivan, prof. Ing. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqbajla@is.stuba.sk
Balaš Zlatko, Ing.FEIexterný školiteľzbalas@gmail.com
Baláž Igor, prof. Ing., DrSc.FEIkonzultantigor.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqbalazm@is.stuba.sk
Balko Peter, Ing.ÚAMdoktorandbalko.peti@gmail.com
Ballo Peter, prof. Ing., PhD.ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 516A206peter.ballo@stuba.sk
Balogh Richard, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 411D110richard.balogh@stuba.sk
Balogh Štefan, Ing., PhD.ÚIM, VSprogramátor VS, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 104C610xbaloghs@is.stuba.sk
Balog Karol, prof. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 906 068 klapka 501ŤL-322akarol.balog@stuba.sk
Barátová Dana, Ing.ÚJFIdoktorandkaxbaratovad@gmail.com
Baroňák Ivan, prof. Ing., PhD.ÚMIKTprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 568B511ivan.baronak@stuba.sk
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqbartl@is.stuba.sk
Baumaister Pavol, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqbaumaister@is.stuba.sk
Baumann Martin, Ing.FEIkonzultantmartin.baumann@gmail.com
Behúl Miroslav, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímm.behul@gmail.com
Bélai Igor, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 478D126igor.belai@stuba.sk
Beláň Anton, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 786C406anton.belan@stuba.sk
Belan MiroslavTPOprevádzkový zámočník+421 (2) 60 291 450C719miroslav.belan@stuba.sk
Belasová Jarmila, PhDr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 571A612jarmila.belasova@stuba.sk
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.FEIkonzultant+421 (2) 57 296 703106cyril.belavy@stuba.sk
Benčurik Tomáš, Ing.FEIqbencurik@is.stuba.sk
Bendík Jozef, Ing.ÚEAEdoktorand+421 (2) 60 291 299C412jbendik@yahoo.com
Benko Peter, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 872E301peter_benko@stuba.sk
Benkovská JanaTPOprevádzková pracovníčka+421 (2) 60 291 220T151jana.benkovska@stuba.sk
Beňo Peter, Ing.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 60 291 605D616peter.beno@stuba.sk
Beringerová KatarínaÚAMtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 672A705katarina.beringerova@stuba.sk
Bezecný Milan, Ing.FEIexterný spolupracovníkqbezecny@is.stuba.sk
Bezek Ján, Ing., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 343B209jan.bezek@stuba.sk
Bilík Vladimír, Ing., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 531B210vladimir.bilik@stuba.sk
Bilková Elena, Ing.PGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 779A107elena.bilkova@stuba.sk
Bisták Pavol, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 695D120pavol.bistak@stuba.sk
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 166B310mikulas.bittera@stuba.sk
Blasioli AlessandroFEIbudoucí zahraniční studentalessandro.blasioli@outlook.it
Bock Igor, prof. RNDr., PhD.FEI+421 (2) 60 291 204A405igor.bock@stuba.sk
Boháč Vlastimil, Ing., CSc.FEIexterný školiteľqvlastimilbohac@is.stuba.sk
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.FEIqbohdalova@is.stuba.sk
Bokes Peter, doc. Ing., PhD.ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 234A211peter.bokes@stuba.sk
Bouhaddane Amine, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 803A517amine.bouhaddane@centrum.sk
Bránická Etela, Mgr.EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 691A111etela.branicka@stuba.sk
Branická Eva, Mgr.ÚEdoktorandkaevita.branicka@gmail.com
Braunová Jana, Mgr.KFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 408A148jana.braunova@stuba.sk
Brenkuš Juraj, Ing., PhD.ÚEFprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 60 291 385E116xbrenkusj@is.stuba.sk
Breza Juraj, prof. Ing., CSc.ÚEF, PRVVVČredaktor, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 328E318juraj.breza@stuba.sk
Brezovič Zdenko, Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 531B209zdenko.brezovic@stuba.sk
Brilla Igor, RNDr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 332A423igor.brilla@stuba.sk
Brlan MihaFEIbudoucí zahraniční studentmihabrlan@gmail.com
Brunclíková Zuzana, Ing.ÚMIKTtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 836B604brunclikovaz@is.stuba.sk
Brunovská MáriaÚEpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 171B219maria.brunovska@stuba.sk
Brunovský MilanÚEtechnický pracovník+421 (2) 60 291 734E029milan.brunovsky@stuba.sk
Búc Dalibor, Ing., PhD.ÚEFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 322E013dalibor.buc@stuba.sk
Bucz Štefan, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní prácexbucz@is.stuba.sk
Budejovská Mária, Mgr.ÚEFodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 372E604budejovska@is.stuba.sk
Budinská Ivana, Ing., PhD.FEIexterná školiteľkabudinskai@is.stuba.sk
Budinská MiroslavaKFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňamiroslava.budinska@stuba.sk
Bugár Martin, Ing., PhD.FEI, ÚAMkonzultant, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 579A708martin.bugar@gmail.com
Bukovčiková Zuzana, Ing.ÚIMdoktorandkazuzana.bukovcikova@gmail.com
Bukovenova EvaFEIexterná školiteľkaqbukovenova@is.stuba.sk
Butvinová Beata, RNDr., CSc.FEIexterná školiteľkaqbutvinova@is.stuba.sk
Butvin Pavol, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqbutvin@is.stuba.sk
Bydžovský Ján, doc. Ing., CSc.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 376E214jan.bydzovsky@stuba.sk
Cambel Vladimír, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqcambel@is.stuba.sk
Casado Villaverde IreneFEIbudoucí zahraniční studentkairene.casado.villaverde@alumnos.upm.es
Cenký Matej, Ing.ÚEAEdoktorand+421 (2) 60 291 299C412cenkymatej@gmail.com
Cigáň Alexander, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqcigan@is.stuba.sk
Cigánek Ján, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 686D104ciganek@fiit.stuba.sk
Cintula Boris, Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 521C413boris.cintula@gmail.com
Cirák Julius, prof. Ing., CSc.ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 138A312julius.cirak@stuba.sk
Cocherová Elena, Ing., PhD.ÚEFodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 174E215elena.cocherova@stuba.sk
Csóka Filip, Ing.ÚMIKTdoktorandfilip.csoka@gmail.com
Čápková Romana, Ing.ÚAMdoktorandkaromana.capkova@gmail.com
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľqcapkovicf@is.stuba.sk
Čapkovič Miroslav, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práceqcapkovic@is.stuba.sk
Čásarová KatarínaPOmzdová účtovníčka+421 (2) 60 291 721A113katarina.casarova@stuba.sk
Čavojský Maroš, Ing.ÚIMdoktorand, asistentcavojsky.maros@gmail.com
Čederlová MáriaIKALpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 794A618maria.cederlova@stuba.sk
Čechovský Jozef, Mgr.FEIkonzultantqcechovsky@is.stuba.sk
Čechvala Tomáš, Ing.FEIexterný spolupracovníktomas.cechvala@gmail.com
Čerba Štefan, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 639A308stefan.cerba@gmail.com
Čerešňa KarolTPOprevádzkový elektrikár+421 (2) 60 291 410T P16ceresnak@is.stuba.sk
Černaj Ľuboš, Ing.ÚEFdoktorandlubos.cernaj@gmail.com
Čerňanová Viera, RNDr., PhD.FEIexterná spolupracovníčka+421 (2) 60 291 814A422cernanova@is.stuba.sk
Čertík Filip, Ing., PhD.FEIfilip.certik@gmail.com
Červenáková MagdalénaTPOprevádzková pracovníčka+421 (2) 60 291 237T149magdalena.cervenakova@stuba.sk
Červeňová Jozefa, doc. Ing., PhD.ÚEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 428B008jozefa.cervenova@stuba.sk
Čipková Karla, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 472A414karla.cipkova@stuba.sk
Dadhich AnangÚJFIdoktorandanangdadhich@zoho.com
Dado Milan, prof. Ing., PhD.FEIexterný školiteľqdadom@is.stuba.sk
Daniška Vladimír, Ing., PhD.FEIqdaniska@is.stuba.sk
Danko Šimon, Ing.ÚEFdoktorandsimondanko@gmail.com
Daňo Jozef, Ing.FEIkonzultantdanojozef@gmail.com
Daňo Štefan, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqdano@is.stuba.sk
Dariusová Zlatica, prom. ped.OTVlektor+421 (2) 60 291 750T111zlatica.dariusova@stuba.sk
Daruľa Ivan, doc. Ing., PhD.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 887C405ivan.darula@stuba.sk
Daříček Martin, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 658E609xdaricek@is.stuba.sk
Dawson Andrea, PaedDr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnostidawson@is.stuba.sk
Degmová Jarmila, Ing., PhD.ÚJFIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 265A513jarmila.degmova@stuba.sk
Dekan Július, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 832A606xdekanj@is.stuba.sk
Dekan Martin, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 809D615dekdekan@gmail.com
Dekanová Martina, Ing.ÚRKdoktorandka+421 (2) 60 291 432D605xszabovam2@is.stuba.sk
De Parada Rodríguez AlfonsoFEIbudoucí zahraniční studentalfonsoparadarodriguez@gmail.com
Derdak RadoslavFEIdohoda o vykonaní práceqderdak@is.stuba.sk
Derian René, RNDr., PhD.FEIexterný školiteľqderian@is.stuba.sk
Dieška Peter, doc. Ing., CSc.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 587peter.dieska@stuba.sk
Dlháň Stanislav, Ing., PhD.FEIqdlhan@is.stuba.sk
Dobročka Edmund, doc. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľdobrocka@is.stuba.sk
Dobrotová MáriaOTVskladníčkaT104maria.dobrotova@stuba.sk
Dobrovodský Karol, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľqdobrovodskyk@is.stuba.sk
Dolanová TeréziaTPOvrátnik+421 (2) 60 291 100A vrátnicaterezia.dolanova@stuba.sk
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc.ÚEFprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 358E603daniel.donoval@stuba.sk
Donoval Martin, Ing., PhD.PSpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 658E609xdonoval@is.stuba.sk
Dorkovič Peter, Ing.FEIqdorkovic@is.stuba.sk
Doršic Pavol, Ing.FEIexterný školiteľqdorsic@is.stuba.sk
Dosedla Martin, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníkqdosedla@is.stuba.sk
Dosoudil Rastislav, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 421B107rastislav.dosoudil@stuba.sk
Dostál Zdenek, doc. Ing., CSc.FEIexterný spolupracovníkqdostalz@is.stuba.sk
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.ÚAMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 669D118peter.drahos@stuba.sk
Drozda Martin, Privatdozent Dr. rer. nat.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 109C601martin.drozda@stuba.sk
Držík Milan, RNDr., CSc.FEIqdrzik@is.stuba.sk
Dubnička Roman, Mgr., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 572C703duboster@gmail.com
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 456D607jozef.dubravsky@stuba.sk
Duchoň František, doc. Ing., PhD.ÚRKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 349D612frantisek.duchon@stuba.sk
Dunajčík Aleš, PaedDr.OTVlektor+421 (2) 60 291 590T 108ales.dunajcik@stuba.sk
Durak AtaFEIbudoucí zahraniční studentata_durak11@hotmail.com
Ďurišová Jana, RNDr., PhD.FEIqdurisovaj@is.stuba.sk
Ďurman Vladimír, Ing., PhD.ÚEAEvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 612C112vladimir.durman@stuba.sk
Dvorecká EvaRPCpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 60 291 417T137Beva.dvorecka@stuba.sk
Dzuba Jaroslav, Ing., PhD.FEIexterný školiteľjaroslav.dzuba@gmail.com
Eleschová Žaneta, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 477C407zaneta.eleschova@stuba.sk
Eštok Jan, Ing.FEIexterný školiteľqestok@is.stuba.sk
Fabšič Tomáš, Mgr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.tomas.fabsic@gmail.com
Farkas Gabriel, doc. Ing., PhD.ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 173A604gabriel.farkas@stuba.sk
Farkas Smitková Miroslava, doc. Mgr., PhD.ÚEAEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 783C304smitkova@is.stuba.sk
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.ÚMIKTprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 844B609peter.farkas@stuba.sk
Féder Matej, Ing., PhD.FEIexterný školiteľfeder.mato@gmail.com
Fedor Ján, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqfedor@is.stuba.sk
Fedorko Pavol, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 (2) 59 325 681225, stará budova, 2. poschodiepavol.fedorko@stuba.sk
Fekete DeziderTPOinštalatér+421 (2) 60 291 406CD 002feketed@is.stuba.sk
Fekete Jaroslav, Ing.VSprogramátor VS+421 (2) 60 291 491TP308jaroslav.fekete@stuba.sk
Ferencey Viktor, prof. Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 438A802viktor.ferencey@stuba.sk
Feriancová Lucia, Mgr.FEIqferiancova@is.stuba.sk
Ferreira Campos JoanaFEIbudoucí zahraniční studentjoaninhafcampos@gmail.com
Fibich Adam, Ing.ÚEFdoktorandadam.fibich@gmail.com
Filip Peter, Mgr., PhD.FEIexterný školiteľPeter.Filip@savba.sk
Fister IgorTPOmontér výťahov+421 (2) 60 291 460C 2.p.fister@is.stuba.sk
Flamíková Dorota, Ing.ÚJFIdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímdorotka.flamikova@gmail.com
Florovič Martin, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 712E007martin.florovic@stuba.sk
Fodreková Tatiana, Ing.RKaAČkontrolór+421 (2) 60 291 135A120tatiana.fodrekova@stuba.sk
Fodrek Peter, doc. Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 710D711peter.fodrek@stuba.sk
Foltinová Alena, Mgr.ÚRKtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 192D417foltinovaa@is.stuba.sk
Frajt Jerguš, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 488D706jergus.frajt@gmail.com
Franek Jaroslav, Ing., CSc.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 463B218jaroslav.franek@stuba.sk
Frankovský Peter, doc. Ing., PhD.FEIkonzultantqfrankovskyp@is.stuba.sk
Fröhlich Karol, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqfrohlich@is.stuba.sk
Frolek Lubomír, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqfrolek@is.stuba.sk
Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľivan.frollo@savba.sk
Fuchs Peter, doc. Ing., PhD.ÚAMvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 775B011peter.fuchs@stuba.sk
Gáborková DarinaVSprevádzková pracovníčka+421 (2) 60 291 212TP305darina.gaborkova@stuba.sk
Galanová Jana, doc. RNDr., PhD.FEIexterná školiteľka+421 (2) 60 291 772A410jana.galanova@stuba.sk
Gálik Gabriel, Ing.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 559A706g.gg@azet.sk
Gallo Ondrej, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 859C604ondrej.gallo@stuba.sk
Gál Norbert, Ing.ÚJFIdoktorandgnorbi19@gmail.com
Garcia Martinez AntonioFEIbudoucí zahraniční student100346714@alumnos.uc3m.es
Gašparík Ivan, Ing., PhD.FEIqgaspariki@is.stuba.sk
Gašparovský Dionýz, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 485C308dionyz.gasparovsky@stuba.sk
Gašpierik Pavol, Ing.FEI+421 (2) 60 291 731E514pavol.gaspierik@gmail.com
Giménez Garcia GerardFEIbudoucí zahraniční studentgerard199714@gmail.com
Gmuca Štefan, Ing., CSc.FEIexterný spolupracovníkqgmuca@is.stuba.sk
Gmucová Katarína, RNDr., CSc.FEIexterná školiteľkaqgmucova@is.stuba.sk
Goga Jozef, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 488D706jozef.goga@hotmail.com
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚAMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 687A702vladimir.goga@stuba.sk
Gogová DanaTPOšatniar+421 (2) 60 291 189šatňagogovad@is.stuba.sk
Gogová JankaPOpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 60 291 591A151janka.gogova@stuba.sk
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľgomory@is.stuba.sk
Gömöryová Anna, PhDr.FEIexterná školiteľkaqgomoryova@is.stuba.sk
Gonzalez-Gonzalez Jose-MiguelFEIbudoucí zahraniční studentjosemiguel.gonzalez.gonzalez@alumnos.upm.es
Gregušová Dagmar, RNDr., DrSc.FEIexterná školiteľkaqgregusovad@is.stuba.sk
Grejták František, Ing.FEIexterný školiteľfrantisekgrejtak@hotmail.com
Grendár Marián, doc. Mgr., PhD.FEIexterný školiteľqgrendar@is.stuba.sk
Griač Matej, Ing.FEIqgriacm@is.stuba.sk
Griger Peter, Ing.FEIp.griger@gmail.com
Grman Ján, Mgr., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 787B322jan.grman@stuba.sk
Grmanová Alena, RNDr.ÚEFvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 329E315alena.grmanova@stuba.sk
Grošek Otokar, prof. RNDr., PhD.ÚIMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 226C501otokar.grosek@stuba.sk
Grusková Anna, doc. Ing., PhD.FEIkonzultantka+421 (2) 60 291 593C606anna.gruskova@stuba.sk
Gula Miroslav, Ing.ÚAMdoktorandmirogula@gmail.com
Gulášová Michala, Ing.ÚIMdoktorandkamuckocucka@gmail.com
Haffner Oto, Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 315D125xhaffner@is.stuba.sk
Hagara Miroslav, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 849E207miroslav.hagara@stuba.sk
Hain Miroslav, RNDr., PhD.FEIexterný školiteľqhain@is.stuba.sk
Hajach Peter, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 223B208peter.hajach@stuba.sk
Halgoš Ján, Ing., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímhalgos@is.stuba.sk
Hallon Jozef, Ing., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 431BS07jozef.hallon@stuba.sk
Hambalík Alexander, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 104C610alexander.hambalik@stuba.sk
Hanic Michal, Ing.ÚEFdoktorandmiso.hanic@gmail.com
Hanus Tomáš, Ing., MBAFEITOMAS.HANUS@ATOS.NET
Harmanovský ĽubomírFEIdohoda o vykonaní práceqharmanovsky@is.stuba.sk
Harmatha Ladislav, doc. Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 127E307ladislav.harmatha@stuba.sk
Harťanský René, prof. Ing., PhD.ÚEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 769B319hartansky@is.stuba.sk
Haščík Ján, doc. Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 289A514jan.hascik@stuba.sk
Haščík Štefan, RNDr., PhD.FEIqhascik@is.stuba.sk
Haško Daniel, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 385E609qhasko@is.stuba.sk
Haverlíková Viera, doc. PaedDr., PhD.FEIkonzultantkaqhaverlikova@is.stuba.sk
Havlík Štefan, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqhavlik@is.stuba.sk
Hečko Marcel, Ing.FEIexterný spolupracovníkqhecko@is.stuba.sk
Herrero-Muela RaulFEIbudoucí zahraniční studentraul.herrero.muela@alumnos.upm.es
Hinca Róbert, doc. Ing., PhD.ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 893A510robert.hinca@stuba.sk
Hlavačka František, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqhlavacka@is.stuba.sk
Hlavatý Michal, Ing.ÚAMdoktorand66dexter66@gmail.com
Hlinková MartinaEOodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 301A125hlinkova@is.stuba.sk
Hodál Ján, Ing.FEI+421 (2) 60 291 133jan.hodal@stuba.sk
Hodulík Peter, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqhodulik@is.stuba.sk
Höger Marek, Ing., PhD.FEIkonzultantqhoger@is.stuba.sk
Hochschornerová BeátaÚRKpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 302D413beata.hochschornerova@stuba.sk
Holčík Jiří, prof. Ing., CSc.FEIexterný školiteľqholcikj@is.stuba.sk
Holič Andrej, Bc.RKaAČ, PSodborný administratívny pracovník, pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 107T140andrej.holic@stuba.sk
Holjenčík Jozef, Ing., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímqholjencik@is.stuba.sk
Holková Dominika, Mgr.ÚJFIdoktorandkad.holkova@gmail.com
Horínek František, Ing.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 384E404frantisekhorinek@gmail.com
Horňák Pavol, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 572C703pavol.hornak@stuba.sk
Horváth Filip, Ing.FEIexterný školiteľfilip.horvath@gmail.com
Horváth FrantišekTPOstolár+421 (2) 60 291 270TS02frantisek.horvath@stuba.sk
Horváthová KatarínaÚRKtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 758D416katarina.horvathova@stuba.sk
Hossner Filip, Ing.FEIkonzultantf.hossner@gmail.com
Hotový Ivan, prof. Ing., DrSc.ÚEFprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 594E118ivan.hotovy@stuba.sk
Hrabovský Juraj, Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 559A706juraj03@gmail.com
Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.FEIqhrncir@is.stuba.sk
Hromada Viliam, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 288C510xhromadav@stuba.sk
Hrúz Branislav, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 698D-313branislav.hruz@stuba.sk
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.ÚAMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 771D112mikulas.huba@stuba.sk
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 608D617peter.hubinsky@stuba.sk
Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.FEIkonzultantqhudecr@is.stuba.sk
Hudíková Rozália, Ing.ÚMIKTpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 199B605rozalia.hudikova@stuba.sk
Hulényi Ladislav, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 128E306ladislav.hulenyi@stuba.sk
Hulman Martin, RNDr., PhD.FEIexterný školiteľqhulman@is.stuba.sk
Huran Jozef, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqhuran@is.stuba.sk
Hüttner Ľudovít, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 471C024ludovit.huttner@stuba.sk
Hypiusová Mária, Ing., PhD.ÚAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 193D122maria.hypiusova@stuba.sk
Chamraz Štefan, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 848D107stefan.chamraz@stuba.sk
Chlpík Juraj, RNDr., PhD.ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 479A314chlpik@is.stuba.sk
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 305D614lubos.chovanec@stuba.sk
Chovan Jozef, Ing., PhD.FEIqchovan@is.stuba.sk
Chromik Štefan, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqchromik@is.stuba.sk
Chromý Erik, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 414B510erik.chromy@stuba.sk
Chudý Michal, Mgr., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 772C310chudy@is.stuba.sk
Chvála Aleš, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 373E314xchvala@is.stuba.sk
Iannone MicheleFEIbudoucí zahraniční studentmich.iannone@gmail.com
Iliť Tomáš, Ing.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaními.tomas007@gmail.com
Ivančo Ján, Ing., PhD.FEIexterný školiteľjan.ivanco@savba.sk
Ivan JozefÚEFtechnický pracovník+421 (2) 60 291 206E324jozef.ivan@stuba.sk
Jagelka Martin, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjagelka.martin@gmail.com
Jahn Peter, doc. Ing., CSc.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 441E102peter.jahn@stuba.sk
Jakabovič Ján, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 404E507jan.jakabovic@stuba.sk
Jakovenko Jiří, doc. Ing., PhD.FEIqjakovenko@is.stuba.sk
Janata PeterRKaAČpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 60 291 709C03janatap@is.stuba.sk
Jančárik Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 467B117vladimir.jancarik@stuba.sk
Jančár Štefan, Ing.FEIexterný spolupracovníkqjancar@is.stuba.sk
Jandák Viktor, Ing., PhD.FEIqjandak@is.stuba.sk
Janíček František, prof. Ing., PhD.ÚEAEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 298C303frantisek.janicek@stuba.sk
Janiga Peter, Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 812C411xjanigap@is.stuba.sk
Janíková Gabriela, JUDr.POpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 60 291 454A112gabriela.janikova@stuba.sk
Janikovský Filip, Ing.FEIf.janikovsky@gmail.com
Jankovič JozefOSTVZvrátnikjankovic@is.stuba.sk
Janský Vladimír, Ing.FEIexterný školiteľqjanskyv@is.stuba.sk
Jasenek Jozef, prof. Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 737B006jozef.jasenek@stuba.sk
Jeleň Michal, Mgr., PhD.OTVodborný asistent CSc.,PhD.jelen@is.stuba.sk
Jergel Matej, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqjergel@is.stuba.sk
Jókay Matúš, Mgr. Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 181C503xjokay@is.stuba.sk
Juhás Gabriel, prof. RNDr., PhD.ÚIMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 109C601gabriel.juhas@stuba.sk
Juhász Peter, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímp.juhasz88@gmail.com
Juráš Vladimír, Mgr., PhD.FEIexterný školiteľqjuras@is.stuba.sk
Jurčacko Ľudovít, Ing.ÚEAEodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 535C011ludovit.jurcacko@stuba.sk
Jurišica Ladislav, prof. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 351D611ladislav.jurisica@stuba.sk
Jurkovič Libor, Mgr., PhD.OTVodborný asistent CSc.,PhD.T 110jurkovic@is.stuba.sk
Jusková JanaFEIexterná spolupracovníčka+421 (2) 60 291 396C023jana.juskova@stuba.sk
Jus Milan, Ing., PhD.FEIqjus@is.stuba.sk
Káčer Ján, Ing.FEIjano.kacer@gmail.com
Kačur Juraj, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 683B416juraj.kacur@stuba.sk
Kadlečíková Magdaléna, Ing., CSc.ÚEFvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 123E316magdalena.kadlecikova@stuba.sk
Kajan Slavomír, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 503D704slavomir.kajan@stuba.sk
Kalianko Jozef, Ing.FEIqkalianko@is.stuba.sk
Kálosi Anna, Ing.ÚJFIdoktorandkakalosianna@gmail.com
Kamenský Miroslav, doc. Ing., PhD.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 393B321miroslav.kamensky@stuba.sk
Kaplan Norbert, Ing.ÚEdoktorand+421 (2) 60 291 795B009norbert.kaplan@stuba.sk
Kapolka Milan, Ing.ÚJFIdoktorandmilan.kapolka@gmail.com
Karasová Eva, Mgr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 606A613karasova@is.stuba.sk
Kardoš Ján, doc. Ing., PhD.ÚRKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 776D410jan.kardos@stuba.sk
Karovič Karol, RNDr., DrSc.FEIexterný školiteľqkarovic@is.stuba.sk
Kavacký Matej, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 68 279 512B512xkavacky@is.stuba.sk
Kazička Roman, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práceqkazicka@is.stuba.sk
Kečkemétyová Mária, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 566A409maria.keckemetyova@stuba.sk
Képešiová Zuzana, Ing.ÚAMdoktorandkayowaro@gmail.com
Kerber MariusFEIbudoucí zahraniční studentmkerber@stud.hs-heilbronn.de
Kermietová KatarínaÚAModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 598D116kermietova@is.stuba.sk
Kinder Rudolf, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 129E304rudolf.kinder@stuba.sk
Klačanová Viera, Ing.EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 245T138klacanova@is.stuba.sk
Kliman Ján, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqklimanj@is.stuba.sk
Klimo Ivan, Ing.ÚAMdoktorandklimoivan@gmail.com
Kľúčik Marian, Ing.FEI, ÚRKdoktorand, externý spolupracovník+421 (2) 60 291 605D616klucik2@gmail.com
Klučiková Miroslava, Ing.FEImiroslava.cechov@gmail.com
Klučik Stanislav, Ing., PhD.ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 133B508xklucik@is.stuba.sk
Kment Attila, Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 43 336 163C414attila.kment@stuba.sk
Kocúr Michal, Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmichal.kocr@gmail.com
Kočkovič Ladislav, Ing.ÚMIKTasistent+421 (2) 68 279 506B506ladislav.kockovic@gmail.com
Kohútka Lukáš, Ing.ÚEFdoktorandlukas.kohutka@stuba.sk
Koláriková AnnaPGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 546A101anna.kolarikova@stuba.sk
Kolářík Petr, Bc.FEI, VSpracovník operačných systémov VS, systémový integrátor+421 (2) 60 291 522T123petr.kolarik@stuba.sk
Kolenčíková Simona, Ing.EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 614simona.kolencikova@stuba.sk
Kollár Mojmír, Ing., CSc.PRVVVČpracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 60 291 646C709mojmir.kollar@stuba.sk
Kollárová EleonóraPRVVVČpracovníčka pre edičnú a publik. činnosťkollarovae@is.stuba.sk
Komák Martin, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 725D708martin.komak@stuba.sk
Komosný Dan, doc. Ing., PhD.FEIqkomosny@is.stuba.sk
Komžíková EmíliaÚIModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 747C504emilia.komzikova@stuba.sk
Konôpka Martin, Mgr., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 118A212martin.konopka@stuba.sk
Kopča Miroslav, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 685C212miroslav.kopca@stuba.sk
Kopčová JanaTPOšatniar+421 (2) 60 291 189šatňakopcova@is.stuba.sk
Korenko Branislav, Ing., PhD.ÚEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 427B007xkorenko@is.stuba.sk
Körösi Ladislav, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 711D705ladislav.korosi@stuba.sk
Korytár Dušan, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqkorytar@is.stuba.sk
Kósa Arpád, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímarpad.kosa@stuba.sk
Koscelanský Ján, Ing.FEIj.koscelansky@outlook.com
Kosinohová Alena, Ing.EOfinančná účtovníčkakosinohova@is.stuba.sk
Kossaczký Igor, RNDr., CSc.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 891C609qkossaczky@is.stuba.sk
Kostrecová Eva, RNDr., PhD.FEIexterná spolupracovníčkaqkostrecova@is.stuba.sk
Košdy Martin, Ing.FEImartinkosdy@gmail.com
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.ÚJFIodborná asistentka CSc.,PhD.halaszova@is.stuba.sk
Kotuliaková Kvetoslava, doc. Ing., PhD.ÚMIKTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 759B611kvetoslava.kotuliakova@stuba.sk
Kováč Jaroslav, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 346E514jaroslav_kovac@stuba.sk
Kováč Jaroslav, prof. Ing., CSc.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 652E505jaroslav.kovac@stuba.sk
Kováč Karol, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 631B314karol.kovac@stuba.sk
Kováč Martin, Ing.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímkovac.kovi@gmail.com
Kováč Pavol, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqkovacp1@is.stuba.sk
Kováč P, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práceqkovacp@is.stuba.sk
Kováč Zoltán, Ing.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímkovac.zoltan8@gmail.com
Kovaľ Peter, Ing.FEIqkoval@is.stuba.sk
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.ÚAMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 563D111alena.kozakova@stuba.sk
Kozárik Jozef, Ing.ÚEFdoktorandjkozarik@gmail.com
Kozlíková Katarína, doc. RNDr., CSc.FEIexterná školiteľkaqkozlikovak@is.stuba.sk
Krafčík Andrej, RNDr., PhD.FEIkonzultantqkrafcik@is.stuba.sk
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.FEIexterný školiteľqkrajcim2@is.stuba.sk
Krajčovič Filip, Ing.FEIexterný školiteľqkrajcovicf@is.stuba.sk
Krajčuška Ivan, Ing.FEIexterný školiteľqkrajcuska@is.stuba.sk
Krajčušková Zuzana, Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 137E219zuzana.krajcuskova@stuba.sk
Krakovská Anna, RNDr., CSc.FEIexterná školiteľkaqkrakovska@is.stuba.sk
Králiková Eva, Ing.ÚEodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 789B323eva.kralikova@stuba.sk
Král JozefÚEFtechnický pracovník+421 (2) 60 291 707E409jozef.kral@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.ÚRKdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 497D311zdenka.kralova@stuba.sk
Královič Ján, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqkralovicj@is.stuba.sk
Kráľovičová JaroslavaRKaAČadministratívna pracovníčka v podateľnikralovicovaj@is.stuba.sk
Krammer Anton, Ing.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 755B324anton.krammer@stuba.sk
Krasňanská ElenaEOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 317A144elena.krasnanska@stuba.sk
Kratochvílová ĽubicaPGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 650A108lubica.kratochvilova@stuba.sk
Krištofová Kristína, Ing., PhD.ÚJFIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímkristofovak@is.stuba.sk
Krnáč Martin, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqkrnac@is.stuba.sk
Kroll RichardTPOprevádzkový elektrikár+421 (2) 60 291 410T P16kroll@is.stuba.sk
Kromka Alexander, doc. Ing., DrSc.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 368E410alexander.kromka@stuba.sk
Kršjak Vladimír, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 536A602vladimir.krsjak@stuba.sk
Krumlovský MarekOSTVZprevádzkový pracovníkkrumla@centrum.sk
Krupa Martin, Mgr.FEIexterný školiteľqkrupam@is.stuba.sk
Krútek PavolTPOstrážnikkrutek@is.stuba.sk
Kubeš JozefTPOprac. pre energetiku a revízne činnosti+421 (2) 60 291 644T 150jozef.kubes@stuba.sk
Kubica Juraj, Ing., PhD.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 887C405juraj.kubica@stuba.sk
Kubinec Peter, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 647E208peter.kubinec@stuba.sk
Kubiš Peter, Dr.FEIkubisch@gmail.com
Kučera Erik, Ing., PhD.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 315D125eriknem@centrum.sk
Kučera Michal, RNDr., PhD.FEIexterný školiteľqkuceram@is.stuba.sk
Kúdela Róbert, Ing., CSc.FEIexterný školiteľqkudelar@is.stuba.sk
Kujan Vladimír, Ing.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 316C007kujan@vnet.sk
Kujovič Tomáš, Ing.ÚJFIdoktorandtomas.kujovic@gmail.com
Kukuča Peter, doc. Ing., CSc.ÚEvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 309B316peter.kukuca@stuba.sk
Kukučka Michal, Ing.FEIexterný školiteľqkukucka@is.stuba.sk
Kukučová Mária, RNDr.KFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 391A145maria.kukucova@stuba.sk
Kuriplach Jan, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqkuriplach@is.stuba.sk
Kurucová Danka, Bc.PGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 403A101danka.kurucova@stuba.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.ÚAMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuzma Anton, Ing., PhD.PS, ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre vedecko - výskumnú činnosťkuzma.anton@gmail.com
Kuzmík Ján, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqkuzmik@is.stuba.sk
Kyseľ Matúš, Ing.FEIkonzultantmatuskysel1@gmail.com
Labátová Stanislava, Ing., PhD.FEIexterná školiteľkaqlabatova@is.stuba.sk
Lackovič Pavel, Mgr., PhD.OTVodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 590T 108lackovic@is.stuba.sk
Laktišová Michaela, Mgr. Bc.FEIlaktisova@gmail.com
Lalinský Tibor, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqlalinskyt@is.stuba.sk
Lamošová Jana, PaedDr., PhD.OTVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 750T 111lamosovaj@is.stuba.sk
Lašan PavelTPOstrážnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica Alasan@is.stuba.sk
Launer Tomáš, Ing.FEItomas.launer@gmail.com
Lehocki Fedor, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 307D408fedor.lehocki@stuba.sk
Lelák Jaroslav, doc. Ing., CSc.ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 344C109jaroslav.lelak@stuba.sk
Lengyelfalusy Mikuláš, Mgr.FEIexterný spolupracovníkqlengyelfalusy@is.stuba.sk
Lietavová KatarínaPOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 60 291 319A110katarina.lietavova@stuba.sk
Lichtman Alek, Ing.ÚAMdoktorandalek.lichtman@gmail.com
Lipnický Lukáš, Ing.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 151C702lukas.lipnicky@gmail.com
Liška Martin, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 812C411qliskam2@is.stuba.sk
Lobotka Peter, Ing., CSc.FEIexterný školiteľqlobotka@is.stuba.sk
Loderer Marek, Ing., PhD.FEIkonzultantD710roger2569@gmail.com
Lojko Branislav, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 213B104branislav.lojko@stuba.sk
Lomas-Rivera IvanFEIbudoucí zahraniční studenti.lomas@alumnos.upm.es
Lopez San Roman DavidFEIbudoucí zahraniční student100346409@alumnos.uc3m.es
Lovíšková Jana, Ing., PhD.FEIqloviskova@is.stuba.sk
Lűley Jakub, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 370A307slamkac1@gmail.com
Ľupták Andrej, Ing.FEIkonzultantaluptak@gmail.com
Lupták Boris, Mgr.FEIexterný školiteľqluptak@is.stuba.sk
Maár Michal, Ing.FEIkonzultantpistogram@gmail.com
Maholányi Juraj, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqmaholanyi@is.stuba.sk
Májek Martin, Mgr.OTVodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 820T 106majekm@is.stuba.sk
Majer Libor, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 385E116xmajerl@is.stuba.sk
Majková Eva, RNDr., DrSc.FEIexterná školiteľkaqmajkova@is.stuba.sk
Makáň Florián, prof. Ing., PhD.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 749B120florian.makan@stuba.sk
Mániková EvaÚJFIasistentka+421 (2) 60 291 684A503eva.manikova@stuba.sk
Maňka Ján, Ing., CSc.FEIexterný školiteľqmanka@is.stuba.sk
Marák Pavol, Ing.ÚIMasistent+421 (2) 60 291 597C607pavol.marak@gmail.com
Marček Igor, Ing.FEIqmarcek@is.stuba.sk
Marček Stanislav, Ing., PhD.ÚIM, VSprogramátor VS, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 859C604xmarceks@is.stuba.sk
Marečková Alena, Ing.POpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 60 291 501A109alena.mareckova@stuba.sk
Marek Juraj, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 327E311juraj.marek@stuba.sk
Marinová Ivica, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 856A410ivica.marinova@stuba.sk
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 115A417lubomir.marko@stuba.sk
Marková AlenaKPRFEIodborná administratívna pracovníčkaqmarkovaa@is.stuba.sk
Marková Blanka, Bc.PGOpracovníčka pre sociálne záležitosti+421 (2) 60 291 811A102blanka.markova@stuba.sk
Marková IvetaVSprogramátorka VS+421 (2) 60 291 144C017iveta.markova@stuba.sk
Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.FEIkonzultantqmartinceki@is.stuba.sk
Martoňák Roman, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqmartonak@is.stuba.sk
Marton Marián, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 365E412marian.marton@stuba.sk
Masár StanislavTPOtechnik el. a energ. zariadení+421 (2) 60 291 170C 519masar@is.stuba.sk
Matay Ladislav, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqmatay@is.stuba.sk
Matiašovská Jana, Mgr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 606A613jana.matiasovska@stuba.sk
Maťko Igor, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqmatko@is.stuba.sk
Mattová Monika, Mgr.EOpracovníčka pre plán a rozpočetmattova@is.stuba.sk
Mažári Juraj, Ing.ÚIMdoktorandmazari.juraj@gmail.com
Medvecký Martin, doc. Ing., PhD.ÚMIKTdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 248B509martin.medvecky@stuba.sk
Mego Mirko, Ing.PGO, VStechnický pracovník, pracovník operačných systémov VS+421 (2) 60 291 575T124bmirko.mego@stuba.sk
Méheš MatejVSprogramátor VS+421 (2) 60 291 143T124amatej.mehes@stuba.sk
Mejzlík Miroslav, doc. Ing., CSc.FEIkonzultantqmejzlik@is.stuba.sk
Meluch Lukáš, Ing.FEImeluchlukas@gmail.com
Mészárosová SlavomíraRSRSodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 825T137Ameszarosova@is.stuba.sk
Mičjan Michal, Ing.ÚEFdoktorandmichal.micjan@gmail.com
Mierka Martin, Bc.ÚEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmtatry@gmail.com
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.ÚJFIprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 167A605marcel.miglierini@stuba.sk
Mihalkovič Marek, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqmihalkovic@is.stuba.sk
Mihál Matej, Ing.FEIrubiki4@gmail.com
Mihálov Jozef, Ing.FEI+421 (2) 60 291 368E115mihalov@gmail.com
Michalík Maroš, Ing.ÚMIKTprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 60 291 836B404maros.michalik@stuba.sk
Michalka Miroslav, Ing.FEI+421 (2) 60 291 883MLCmiroslav.michalka@gmail.com
Michniak Pavol, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpalo.mi@azet.sk
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD.ÚRKdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 604D304eva.miklovicova@stuba.sk
Miklovič Peter, Mgr., PhD.OTV, Dektajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 757A122peter.miklovic@stuba.sk
Mikolášek Miroslav, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 872E301xmikolasekm@is.stuba.sk
Mikula PeterÚJFItechnický pracovník+421 (2) 60 291 765S16peter.mikula@stuba.sk
Mikulášová Edita, Ing.ÚJFIdoktorandkaedita.mikulasova@gmail.com
Mikulová Zuzana, Ing.ÚRKdoktorandka+421 (2) 60 291 432D605xholotikova@is.stuba.sk
Minárik Ivan, Ing.ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 68 279 413B413ivan.minarik@gmail.com
Minár Martin, Ing.ÚAMdoktorandmartinmatominar@gmail.com
Minarovičová JuditaTPOstrážnik+421 (2) 60 291 110Vrátnica Eminarovicova@is.stuba.sk
Mitro Ján, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqmitro@is.stuba.sk
Mižiková Monika, Mgr.PGOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 221A106monika.mizikova@stuba.sk
Mladoniczky Milan, Ing.ÚIMdoktorandmladoniczky.milan@gmail.com
Mlynarovičová AndreaOSTVZvrátnikmlynarovicova@is.stuba.sk
Mojžiš Ján, Mgr., PhD.FEIexterný spolupracovníkUI SAV Bratislavajanmojzisx@gmail.com
Mokráň Marek, Ing.ÚEAEdoktorandmokran.marek@gmail.com
Molnár Marián, Ing., PhD.FEIxmolnarm1@gmail.com
Molnár SilvesterTPOmaliar a natierač+421 (2) 60 291 406CD 002molnars@is.stuba.sk
Mošať Marek, Ing.ÚJFIdoktorandmosatma@gmail.com
Moško Martin, doc. RNDr., DrSc.FEIexterný školiteľqmosko@is.stuba.sk
Mozolík M, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqmozolik@is.stuba.sk
Mrafko Leo, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 616D317leo.mrafko@stuba.sk
Mudroň Ján, prof. Ing., CSc.FEIexterný spolupracovníkqmudron@is.stuba.sk
Múdry ŠtefanTPOprevádzkový pracovník+421 (2) 60 291 240T021mudry@is.stuba.sk
Murgaš Ján, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 781D305jan.murgas@stuba.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.ÚAMprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 611A704justin.murin@stuba.sk
Musilová Michaela, Dr., MSc.ÚJFIhosťujúca profesorkamusilova@is.stuba.sk
Muzslay Ján, Ing.FEIqmuzslay@is.stuba.sk
Nádaždy Vojtech, Ing., CSc.FEIexterný školiteľqnadazdi@is.stuba.sk
Nagy Gabriel, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníknagy.gabrielo@gmail.com
Nagy Lukáš, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 163E112xnagyl@is.stuba.sk
Nagyová RuženaÚEtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 152B313ruzena.nagyova@stuba.sk
Nánásiová Oľga, doc. RNDr., PhD.ÚIMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 561A402olga.nanasiova@stuba.sk
Navarro Rivademar José M.FEIbudoucí zahraniční studentjose.rivademar93@gmail.com
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 661A607vladimir.necas@stuba.sk
Nekanovičová JanaEOfinančná účtovníčka+421 906 068 kl. 204D 1120jana.nekanovicova@stuba.sk
Nemec Michal, Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 872E301qnemecm@is.stuba.sk
Némethová Zuzana, Ing., PhD.FEIqnemethova@is.stuba.sk
Németh PavolTPOvrátnik+421 (2) 60 291 270TS02pavol.nemeth@stuba.sk
Németh Peter, Ing.FEIexterný spolupracovníkqnemethp1@is.stuba.sk
Nemoga Karol, doc. RNDr., CSc.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 435C515nemoga@is.stuba.sk
Nevřela Juraj, Ing.ÚEFdoktorandjnevrela@gmail.com
Nikodemová AlenaPOmzdová účtovníčka+421 (2) 60 291 201A112alena.nikodemova@stuba.sk
Nízky Marek, Ing.FEImarekmn@gmail.com
Novák Jozef, doc. Ing., DrSc.FEIdohoda o vykonaní práceqnovakj@is.stuba.sk
Novák Patrik, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 714A316patrik.novak@stuba.sk
Novák Tomáš, doc. Ing., PhD.FEIkonzultantqnovakt@is.stuba.sk
Novák Vladislav, Ing.ÚIMasistent+421 (2) 60 291 845C514vladislav.novak@stuba.sk
Novota Miroslav, Ing.ÚEFdoktorandmiroslav.novota@gmail.com
Novotný Ivan, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 235E310ivan.novotny@stuba.sk
Omelina Ľuboš, Ing., PhD.ÚIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímlomelina@gmail.com
Ondráček Oldřich, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 492E217oldrich.ondracek@stuba.sk
Ondrášková Katarína, Ing.KFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 408A148katarina.ondraskova@stuba.sk
Ondroušková Daniela, Mgr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 726A609daniela.ondrouskova@stuba.sk
Opatovský MichalOSTVZvrátnikopatovsky@is.stuba.sk
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.ÚIMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 130C508milos.oravec@stuba.sk
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.ÚMIKTdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 414B510milos.orgon@stuba.sk
Oroszová DanaKFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 391A145dana.oroszova@stuba.sk
Oršula Viliam, Ing.FEI+421 (2) 60 291 148D-P10qorsula@is.stuba.sk
Osuský Filip, Ing.ÚJFIdoktorandosusky@gmail.com
Osuský Jakub, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 356D123xosusky@is.stuba.sk
Osvald Jozef, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqosvaldj@is.stuba.sk
Packa Juraj, doc. Ing., PhD.ÚEAE, FEI, docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 268C105juraj.packa@stuba.sk
Paholík Pavel, Ing.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpaholik@is.stuba.sk
Pajkoš Vladimír, PaedDr.OTVlektor+421 (2) 60 291 290T112vladimir.pajkos@stuba.sk
Páleník Tomáš, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 285B613xpalenikt1@is.stuba.sk
Pancza Dávid, Mgr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 617A415david.pancza@stuba.sk
Pánik Miroslav, Ing.TPOprevádzkový pracovník+421 (2) 60 291 852T153miroslav.panik@stuba.sk
Papaj Ján, doc. Ing., PhD.FEIkonzultantqpapaj@is.stuba.sk
Pápayová SimonaPSpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťpapayovas@is.stuba.sk
Pardo Enric, Mgr., PhD.FEIexterný školiteľqpardo@is.stuba.sk
Pastuchová Elena, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 303A424elena.pastuchova@stuba.sk
Paszkiewicz Regina, prof. Ing., Ph.D., DSc.FEIqpaszkiewicz@is.stuba.sk
Pásztó Peter, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 402D609xpaszto@is.stuba.sk
Paulech Juraj, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 562A701juraj.paulech@stuba.sk
Paulusová Jana, Ing., PhD.ÚRKodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 262D411jana.paulusova@stuba.sk
Pavlovič Márius, prof. Ing., PhD.ÚJFIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 106A504marius.pavlovic@stuba.sk
Pavlovičová Jarmila, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 177D401jarmila.pavlovicova@stuba.sk
Pavlovič Tomáš, Ing.FEIkonzultanttomas_pavlovic@centrum.sk
Pavlovkinová Eva, Ing.EOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 255A115eva.pavlovkinova@stuba.sk
Pavúk Milan, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 832A606xpavuk@is.stuba.sk
Pecháček Juraj, Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 665E302qpechacek@is.stuba.sk
Peñuelas Morales Yaiza FelicidadFEIbudoucí zahraniční studentkayaiza.penuelas@gmail.com
Pénzes Ladislav, Ing.FEIpenzes@mail.t-com.sk
Perný Milan, Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 884C107milan.perny@stuba.sk
Peško Miroslav, Ing.VSvedúci VS+421 (2) 60 291 805TP306miroslav.pesko@stuba.sk
Petrák Miroslav, Ing.FEIexterný spolupracovníkmiropetrak@gmail.com
Petrášová EvaÚEAEodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 457C208eva.petrasova@stuba.sk
Petriska Martin, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 173A604martin.petriska@stuba.sk
Pikula Milan, Ing.FEIqpikula@is.stuba.sk
Pinčík Emil, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqpincik@is.stuba.sk
Pinteš Peter, Ing.FEI+421 (2) 60 291 373E314qpintes@is.stuba.sk
Pípa Marek, Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 838C309marek.pipa@stuba.sk
Písečný Pavol, Ing., PhD.FEIqpisecny@is.stuba.sk
Pitel Jozef, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqpitel@is.stuba.sk
Plecenik Tomáš, doc. RNDr., PhD.FEIqplecenik@is.stuba.sk
Podhradský Pavol, prof. Ing., PhD.FEI, ÚMIKTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 60 291 705B413pavol.podhradsky@stuba.sk
Podpera Ivan, PhDr.IKALodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 136A610ivan.podpera@stuba.sk
Podstrelenec Milan, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqpodstrelenec@is.stuba.sk
Polakovič Adam, Mgr.ÚMIKTdoktorandaaaado@gmail.com
Polakovič Marcel, doc. Mgr., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 729A421marcel.polakovic@stuba.sk
Polec Jaroslav, prof. Ing., PhD.ÚMIKTprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 354B409jaroslav.polec@stuba.sk
Poljovka Peter, Ing., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 116C210peter.poljovka@stuba.sk
Polónyi Ľubomír, Ing.FEIqpolony@is.stuba.sk
Potočný Miroslav, Ing.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandmiropotocny@gmail.com
Predanocy Martin, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 445E114martin.predanocy@stuba.sk
Príbytný Patrik, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 373E314xpribytny@is.stuba.sk
Priesol Juraj, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 364E407priesol.juraj@gmail.com
Přibil Jiří, Ing., PhD.FEIexterný školiteľjiri.pribil@stuba.sk
Přibilová Anna, doc. Ing., PhD.ÚEFodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 743E107anna.pribilova@stuba.sk
Psotka Eduard, PaedDr.PGOpracovník pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 741A105eduard.psotka@stuba.sk
Púčik Jozef, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 843E218jozef.pucik@stuba.sk
Puškár Marian, RNDr.FEI, VSpracovník operačných systémov VS, systémový integrátor+421 (2) 60 291 522T123marian.puskar@stuba.sk
Puterka Boris, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 801D707sirobputerka@gmail.com
Rábek Matej, Ing.ÚAMdoktorandmatej.rabek@gmail.com
Racko Juraj, Ing., CSc.ÚEFvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 329E315juraj.racko@stuba.sk
Račák Martin, Ing.FEImartin.racak@riseup.net
Raditschová Jana, Ing., PhD.ÚEAEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 774C705raditschova@is.stuba.sk
Rakús Martin, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 157B612martin.rakus@stuba.sk
Rakús Matej, Ing.ÚEFdoktorandmatej.rakus@gmail.com
Randlísek Zoltán, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqrandlisek@is.stuba.sk
Ravas Stanislav, Ing.FEIexterný školiteľqravas@is.stuba.sk
Rebro Matúš, Ing.ÚRKdoktorand+421 (2) 60 291 876D309feanor3112@gmail.com
Redhammer Robert, prof. Ing., PhD.ÚEFprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 654E410robert.redhammer@stuba.sk
Rendek Karol, Ing., PhD.FEIrendek.karol@gmail.com
Repka Marek, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqrepkam@is.stuba.sk
Riečický Adam, Mgr.FEIqriecicky@is.stuba.sk
Ries Rastislav, Ing.ÚJFIdoktorandrastislav.ries@yahoo.com
Rigo JánTPOmanipulačný robotník+421 (2) 60 291 280TS03jan.rigo@stuba.sk
Rodina Jozef, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 505D613xrodina@is.stuba.sk
Roch Tomáš, doc. Dr.techn. RNDr.FEIkonzultantqrocht@is.stuba.sk
Róka Rastislav, doc. Ing., PhD.ÚMIKTdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 855B608rastislav.roka@stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.ÚAMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 563D111danica.rosinova@stuba.sk
Rosipal Roman, Ing. Mgr., PhD.FEIexterný školiteľqrosipal@is.stuba.sk
Rosová A, Ing., PhD.FEIdohoda o vykonaní práceqrosovaa@is.stuba.sk
Rosová Alica, Ing., CSc.FEIexterná školiteľkaqrosovaa1@is.stuba.sk
Rošťáková Zuzana, Mgr.ÚEdoktorandkazuzana.rostakova@gmail.com
Rovanová Ľubica, PhDr., PhD.IKALodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 624A611lubica.rovanova@stuba.sk
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.ÚMIKTprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 703B414gregor.rozinaj@stuba.sk
Rubio-Tardio JavierFEIbudoucí zahraniční studentj.rubiot@alumnos.upm.es
Rublík František, doc. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqrublik@is.stuba.sk
Rudolf Boris, doc. RNDr., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 412A403boris.rudolf@stuba.sk
Ruiz de Azua Zubizarreta IñigoFEIbudoucí zahraniční studentinigo.ruiz@alumni.mondragon.edu
Ružinský Michal, Ing., PhD.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 724C211michal.ruzinsky@stuba.sk
Rybár Jakub, Ing., PhD.FEIqbee.online@gmail.com
Rybárová Renata, Ing., PhD.FEIkonzultantkaqrybarovar@is.stuba.sk
Řeháček Vlastimil, RNDr., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 244E310vlastimil.rehacek@stuba.sk
San Bernardino Martín MiguelFEIbudoucí zahraniční studentmiguel.uah@gmail.com
Saro Matúš, Ing.ÚJFIdoktorandmatus.saro@stuba.sk
Satková MonikaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 60 291 675A147monika.satkova@stuba.sk
Seberíni Milan, Ing., CSc.FEIkonzultantmilan.seberini@stuba.sk
Sedlačková Katarína, Ing., PhD.ÚJFIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 265A513katarina.sedlackova@stuba.sk
Sedlár Tibor, Ing.ÚAModborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 399A803sedlar@is.stuba.sk
Seewald Jakub, Bc.KPRFEIodborný administratívny pracovníkseewald.jakub@gmail.com
Seiler Eugen, Mgr., PhD.FEIexterný školiteľqseiler@is.stuba.sk
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 585D701ivan.sekaj@stuba.sk
Semanová Andrea, Mgr.ÚRKtechnická pracovníčka+421 (2) 60 291 341D415andrea.semanova@stuba.sk
Schauer František, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqschauer@is.stuba.sk
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.FEI+421 (2) 60 291 347C509qschindler@is.stuba.sk
Scholtz Vladimír, doc. Ing., PhD.FEIkonzultantqscholtz@is.stuba.sk
Silva Ana LúciaFEIbudoucí zahraniční studentanaluciasilva88@gmail.com
Silva Lobato Costa Ana IsabelFEIbudoucí zahraniční studentanalobato1997@gmail.com
Sitárová Júlia, Ing.FEIkonzultantkajuliet0013@azet.sk
Sitek Jozef, prof. Ing., DrSc.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 663A507jozef.sitek@stuba.sk
Skoupý MiroslavOSTVZprevádzkový pracovníkskoupy@is.stuba.sk
Skurčák Ľuboš, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníkskurcak@vuje.sk
Slačka Juraj, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 752D703xslacka@stuba.sk
Sláma Jozef, prof. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 375B114jozef.slama@stuba.sk
Slugeň Vladimír, prof. Ing., DrSc.ÚJFIprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 753A502vladimir.slugen@stuba.sk
Smieško Viktor, prof. Ing., PhD.ÚEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 894B311viktor.smiesko@stuba.sk
Sochová EmíliaTPOvrátnik+421 (2) 60 291 110Vrátnica Eemilia.sochova@stuba.sk
Sojak Stanislav, Ing., PhD.ÚJFI, PSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 229A509xsojaks1@is.stuba.sk
Solenská Ľudmila, Mgr., PhD.IKALodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 645A601ludmila.solenska@stuba.sk
Soloviov Mykola, Mgr., PhD.FEIexterný školiteľqsoloviov@is.stuba.sk
Sopiak Dominik, Ing.ÚIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímsopiak.dominik@gmail.com
Staniek FelixFEIbudoucí zahraniční studentfelix_matthias.staniek@stud.tu-darmstadt.de
Stark Erich, Ing.ÚAMdoktoranderich.stark@stuba.sk
Statev Martin, Ing.FEIstatev.martin@gmail.com
Steinwandt Rainer, prof. Dr.FEIkonzultantqsteinwandt@is.stuba.sk
Stenvall Antti, D.Sc. (Tech.)FEIqstenvall@is.stuba.sk
Stoklas Roman, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqstoklas@is.stuba.sk
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD.ÚEFprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 149E119viera.stopjakova@stuba.sk
Stríbrnská GabrielaPOpracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 60 291 681A152gabriela.stribrnska@stuba.sk
Stromko Michal, Ing.ÚAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímstromkomichal@gmail.com
Stuchlíková Ľubica, prof. Ing., PhD.ÚEFprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 324E306lubica.stuchlikova@stuba.sk
Suttnerová Alena, Mgr.OTVlektor+421 (2) 60 291 790T109alena.suttnerova@stuba.sk
Svarinská ElenaFEIexterná školiteľkaqsvarinska@is.stuba.sk
Svobodová Helena, Mgr.FEIkonzultantkaqsvobodova@is.stuba.sk
Sýkora Ivan, doc. RNDr., PhD.FEIqsykorai@is.stuba.sk
Sýs Marek, Mgr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 227C512sys@is.stuba.sk
Szabó Ondrej, Ing.ÚEFdoktorandondro.szabo@gmail.com
Szabová Miriam, Mgr.ÚEAEodborná administratívna pracovníčka+421 917 933 184C307miriam.szabova@stuba.sk
Szobolovszký Robert, Ing.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandrobert.om1ars@gmail.com
Szomolányi Pavol, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqszomolanyip@is.stuba.sk
Šabíková ZuzanaÚIModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 266C505zuzana.sabikova@stuba.sk
Šagátová Andrea, doc. Ing., PhD.ÚJFIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 595A506andrea.sagatova@stuba.sk
Šajbanová Adriena, Ing.RKaAČasistentka+421 (2) 60 291 798A121sajbanova@is.stuba.sk
Šalík Pavol, Ing.ÚMIKTdoktorandpavol.salik@gmail.com
Šály Vladimír, prof. Ing., PhD.ÚEAEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 746C110vladimir.saly@stuba.sk
Šamšon JaroslavTPOstrážnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica Asamson@is.stuba.sk
Šamšonová VěraTPOvrátniksamsonova@is.stuba.sk
Šandrik Pavol, doc. Ing., PhD.FEIexterný školiteľpavol.sandrik@stuba.sk
Šatka Alexander, prof. Ing., CSc.ÚEFprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 656E 504alexander.satka@stuba.sk
Šedová Zuzana, Mgr.ÚIModborná administratívna pracovníčka+421 (2) 60 291 383A416sedova@is.stuba.sk
Šiffalovič Peter, Dr., PhD.FEIexterný školiteľqsiffalovic@is.stuba.sk
Šikudová Elena, doc. RNDr., PhD.FEIexterná školiteľkaqsikudova@is.stuba.sk
Šimová MáriaEOpracovníčka pre plán a rozpočetsimova@is.stuba.sk
Škoda Juraj, Ing.FEIexterný spolupracovníkTP306qskodaj@is.stuba.sk
Škrinárová Jarmila, doc. Ing., PhD.FEIexterná spolupracovníčkaqskrinarova@is.stuba.sk
Škriniarová Jaroslava, Ing., CSc.ÚEFvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 271E508jaroslava.skriniarova@stuba.sk
Šoka Martin, Ing., PhD.ÚE, PRVVVČvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 60 291 424B116xsoka@is.stuba.sk
Šoltýs Ján, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqsoltys@is.stuba.sk
Šouc Ján, Ing., CSc.FEIexterný školiteľqsouc@is.stuba.sk
Šoula Pavol, Ing.VStechnický pracovník+421 (2) 60 291 706T125pavol.soula@stuba.sk
Šovčík Michal, Ing.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandxsovcikm@is.stuba.sk
Špaček Peter, Ing.ÚIMdoktorandPeterSpacek92@gmail.com
Španková Marianna, RNDr., PhD.FEIexterná školiteľkaqspankova@is.stuba.sk
Šrámka Michal, doc. Ing., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 398C608sramka@is.stuba.sk
Štefánik Vladimír, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqstefanikv@is.stuba.sk
Štich Ivan, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ+421 220 910 731FU SAVivan.stich@savba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 394E221stofanik@is.stuba.sk
Štofka Marián, Ing., CSc.ÚEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 374B113marian.stofka@stuba.sk
Štork Milan, prof. Ing., CSc.FEIqstork@is.stuba.sk
Štrbík Vladimír, RNDr., CSc.FEIdohoda o vykonaní práceqstrbik@is.stuba.sk
Šturdík Tomáš, Ing.FEIsturdikt@gmail.com
Šumichrast Ľubomír, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 442B220lubomir.sumichrast@stuba.sk
Šuníková Dana, Mgr.FEIqsunikova@is.stuba.sk
Šurda Jozef, Ing.FEIqsurda@is.stuba.sk
Šušlík Ľuboš, Ing., PhD.FEIqsuslik@is.stuba.sk
Švec Peter, Ing., DrSc.FEIexterný školiteľqsvecp@is.stuba.sk
Švehlíková Jana, Ing., PhD.FEIkonzultantkaqsvehlikova@is.stuba.sk
Takács JozefTPOúdržbár+421 (2) 60 291 300VSjozef.takacs@stuba.sk
Talacko Marcel, Ing.ÚJFIdoktorandmarcel.talacko@gmail.com
Talčík Miroslav, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqtalcik@is.stuba.sk
Ťapajna Milan, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqtapajna@is.stuba.sk
Ťapák Peter, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 569D121peter.tapak@stuba.sk
Taraba Juraj, Ing., PhD.FEIqtaraba@is.stuba.sk
Tárník Marián, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 141D310xtarnik@is.stuba.sk
Telek Peter, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímxtelek@is.stuba.sk
Teplan Michal, Mgr., PhD.FEIkonzultantqteplan@is.stuba.sk
Timár Pavel, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ+421 910 969 129NB 2122pavel.timar@stuba.sk
Tisovský Michal, Ing.FEIqtisovskym@is.stuba.sk
Tokárová Ivana, Ing.FEItokarova.ivana@gmail.com
Tölgyessy Michal, Ing., PhD.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 605D616michal.tolgyessy@stuba.sk
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 404E507martin.tomaska@stuba.sk
Triaška Stanislav, Ing.FEIstanislav.triaska@gmail.com
Trillini MichelaFEIbudoucí zahraniční studentmichela.trillini96@libero.it
Trunkvalter Ľuboš, Ing.ÚEAEpracovník pre študijné záležitosti+421 (2) 60 291 202C408trunkvalter@is.stuba.sk
Turi Nagy Peter, Mgr.KPRFEIodborný administratívny pracovníkturinagy@is.stuba.sk
Turoňová Daniela, Mgr., PhD.FEIkonzultantkaqturonova@is.stuba.sk
Tvarožek Vladimír, prof. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 557E313vladimir.tvarozek@stuba.sk
Tyšler Milan, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľqtysler@is.stuba.sk
Učňová NatašaPSpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 345T 139natasa.ucnova@stuba.sk
Uherek František, prof. Ing., PhD.ÚEFprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 369E605frantisek.uherek@stuba.sk
Uhrincová VieraEOfinančná účtovníčkauhrincova@is.stuba.sk
Ujčeková Silvia, Mgr.KFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 184A-študovňasilvia.ujcekova@stuba.sk
Ujhelyiová AnnaTPOvrátnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica Aujhelyiovaa@is.stuba.sk
Ulehla Michal, Ing.FEIulehla.michal@gmail.com
Upohlavová HelenaTPOprevádzková pracovníčka+421 (2) 60 291 200T152helena.upohlavova@stuba.sk
Ušák Elemír, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 466B215elemir.usak@stuba.sk
Ušáková Mariana, Ing., PhD.ÚEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 423B216marianna.usakova@stuba.sk
Váciová ZuzanaÚJFIpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 297A207zuzana.vaciova@stuba.sk
Václavík Ján, Ing.FEIexterný spolupracovníkqvaclavik@is.stuba.sk
Vajda Ján, doc. Ing., CSc.ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 275A305jan.vajda@stuba.sk
Valašík Peter, Mgr.FEIkonzultantqvalasikp@is.stuba.sk
Valent Ferdinand, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 176C012ferdinand.valent@stuba.sk
Valko Pavol, doc. RNDr., CSc.ÚJFIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 114A210pavol.valko@stuba.sk
Valková Mária, RNDr.ÚJFIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 418A310maria.valkova@stuba.sk
Valúch Daniel, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqvaluchd@is.stuba.sk
Vančo Marek, Mgr., PhD.ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 287A304marek.vanco@stuba.sk
Vanko Gabriel, Ing., PhD.FEIexterný školiteľxvankog@is.stuba.sk
Vargic Radoslav, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 68 279 415B415radoslav.vargic@stuba.sk
Vargová RozáliaTPOtelefonistka+421 (2) 60 291 111tel. ústredňarozalia.vargova@stuba.sk
Váry Michal, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 868C205michal.vary@stuba.sk
Váry Tomáš, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 639A308xvaryt@is.stuba.sk
Vasek Matúš, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník+421 (2) 68 279 417B417matus.vasek@stuba.sk
Vávra Ivo, Ing., CSc.FEIexterný školiteľqvavra@is.stuba.sk
Vavrík Ferdinand, Ing.ÚEdoktorand+421 (2) 60 291 795B009ferdinand.vavrik@stuba.sk
Vavrinský Erik, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 655E608erik.vavrinsky@stuba.sk
Vďačný AlojzÚEtechnický pracovník+421 (2) 60 291 465B109alojz.vdacny@stuba.sk
Velický Peter, PhDr.TPOvrátnik+421 (2) 60 291 100Vrátnica Avelicky@is.stuba.sk
Veľká AnnaTPOskladníčka+421 (2) 60 291 260T019anna.velka@stuba.sk
Vereš Benkovská Jana, Ing., PhD.FEIxbenkovskaj@is.stuba.sk
Verhaeghe TomFEIbudoucí zahraniční studenttom.verhaeghe@student.kuleuven.be
Veselý Vojtech, prof. Ing., DrSc.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 633D316vojtech.vesely@stuba.sk
Víglaský Radovan, Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 731E514radovan.viglasky@stuba.sk
Vincze Andrej, Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 883E008vincze@is.stuba.sk
Vitázek Klement, Ing., PhD.ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 122A602klement.vitazek@stuba.sk
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.ÚRKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 680D407anton.vitko@stuba.sk
Vitková Zuzana, doc. RNDr., PhD.ÚRKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímvitkovaz@is.stuba.sk
Vitovič Pavol, doc. RNDr., PhD.FEIkonzultantqvitovic@is.stuba.sk
Vlačikyová BeataKFEIknihovníčka+421 (2) 60 291 526A Požičovňabeata.vlacikyova@stuba.sk
Vojenčiak Michal, Ing., PhD.FEIexterný školiteľqvojenciak@is.stuba.sk
Vojs Marian, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 367E408marian.vojs@stuba.sk
Vojtko Juraj, Ing., PhD.FEIkonzultant+421 (2) 68 279 417B417xvojtkoj1@is.stuba.sk
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 651C507milan.vojvoda@stuba.sk
Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníkqvokorokos@is.stuba.sk
Volčko Vladimír, Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 165C401pladoplocko@gmail.com
Vőrős Jozef, Ing., PhD.ÚRKvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 505D613jozef.voros@stuba.sk
Vrban Branislav, Ing., PhD.ÚJFIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 370A307brano.vrban@gmail.com
Vrbatovič Karol, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqvrbatovic@is.stuba.sk
Vretenár Viliam, Ing., PhD.FEIkonzultantqvretenar@is.stuba.sk
Wagner Juraj, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníkqwagnerj@is.stuba.sk
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 446E113bedrich.weber@stuba.sk
Weis Martin, doc. Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 858E506weism@is.stuba.sk
Witkovský Viktor, doc. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqwitkovsky@is.stuba.sk
Zajac Michal, doc. RNDr., PhD.ÚIM, PRVVVČpracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 723A408michal.zajac@stuba.sk
Zajac Pavol, doc. Ing., PhD.ÚIMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 435C515pavol.zajac@stuba.sk
Zákopčan Michal, Mgr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 529A401zakopcan@is.stuba.sk
Záluský Roman, Ing., PhD.ÚEFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 368E115xzalusky@is.stuba.sk
Zaťko Bohumír, Mgr., PhD.FEIdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqzatkob@is.stuba.sk
Zaťko Tomáš, Ing.FEIzatko@ynet.sk
Závodník Tomáš, Ing.ÚEFdoktorandtomyzav@gmail.com
Závodská Katarína, Ing.FEIqzavodska@is.stuba.sk
Zelenay Ivan, Ing., CSc.ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 816A306ivan.zelenay@stuba.sk
Zelenka Ján, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovníkqzelenkaj@is.stuba.sk
Zeman Marek, Mgr.FEIqzemanm1@is.stuba.sk
Zemanovič Ján, Ing.FEI+421 (2) 60 291 487B213qzemanovicj@is.stuba.sk
Zemková Erika, prof. Mgr., PhD.OTVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 810T 107zemkova@is.stuba.sk
Zubeková Aneta, RNDr.OSTVZvrátnikzubekova@is.stuba.sk
Zuščak Jozef, Ing.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 766C314jozef.zuscak@stuba.sk
Žák Dušan, Ing.ÚEAEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímzak@is.stuba.sk
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.ÚAMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 742D119katarina.zakova@stuba.sk
Žákovic Martin, Ing.FEIdohoda o vykonaní práceqzakovic@is.stuba.sk
Žalman Milan, prof. Ing., PhD.FEI+421 (2) 60 291 833D608milan.zalman@stuba.sk
Žiška Milan, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 739E305milan.ziska@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.