18. 7. 2018  22:27 Kamila
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Abas Marcel, RNDr., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 447T02 3.102abas@stuba.sk
Abasová Jela, Ing.UIAMdoktorandka+421 906 068 427T02 4.122jela.abasova@seznam.cz
Adamcová Jana, PhDr., PhD.UPIMexterná školiteľkaqadamcova@is.stuba.sk
Adamčík Martin, Ing.UVTEexterný školiteľqadamcik@is.stuba.sk
Adamec Daniel, Ing.UZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 631daniel.adamec@stuba.sk
Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.UIBEdohoda o vykonaní práceqadamecv@is.stuba.sk
Almáši Juraj, Ing.UVTEexterný školiteľqalmasi@is.stuba.sk
Androvič Alojz, Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqandrovic@is.stuba.sk
Anduse SemihMTFbudoucí zahraniční studentanduses16@itu.edu.tr
Antušek Andrej, RNDr., PhD.UMAT, UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ761NC 214andrej.antusek@stuba.sk
Aramburu NaiaraMTFbudoucí zahraniční studentkanaiaranburu35@gmail.com
Árva Sklenárová Iveta, PhDr.UPIMexterný školiteľqarvasklenarova@is.stuba.sk
Babčan Miroslav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqbabcan@is.stuba.sk
Babčanová Dagmar, Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 462T02 2.119babcanovad@gmail.com
Babinec Martin, Ing.UMATdoktorand724NC 317martin.babinec11@gmail.com
Backx Petra, Dr. Ing.UMATexterná školiteľkaqbackx@is.stuba.sk
Bachár Milan, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 426T02 4.126bachar.millan@gmail.com
Bachratý Matej, Ing.UIAMexterný školiteľqbachraty@is.stuba.sk
Bajčičák Martin, Ing., PhD.KZAZodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 528ŤL-128martin.bajcicak@stuba.sk
Bajčičáková Ingrida, Mgr., PhD.UVPT, UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka763NC 216ingrida.bajcicakova@stuba.sk
Bakajová Jana, Ing., PhD.UMATexterná školiteľkaqbakajova@is.stuba.sk
Bako Branislav, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 423T02 4.125branislav.bako@stuba.sk
Bako PeterUZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 622peter.bako@stuba.sk
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 353NB 664monika.bakosova@stuba.sk
Baková Lucia, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkalbakova@gmail.com
Baková Renáta, Ing.EKOfinančná účtovníčka+421 918 646 018T228renata.bakova@stuba.sk
Balák Pius, Ing.UVTEexterný školiteľqbalakp@is.stuba.sk
Baláž Rastislav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqbalazr@is.stuba.sk
Balog Karol, prof. Ing., PhD.UIBEriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 501ŤL-322akarol.balog@stuba.sk
Balog Martin, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqbalog@is.stuba.sk
Balog Michal, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqbalogm@is.stuba.sk
Baňas Jakub, Ing.UPIMexterný školiteľqbanas@is.stuba.sk
Baňasová Lucia, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqbanasova@is.stuba.sk
Baran Dušan, prof. Ing., PhD.UPIMprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 481T02 2.115dusan.baran@stuba.sk
Baránek Ivan, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 304T-138ivan.baranek@stuba.sk
Baránková Veronika, Ing.EKOfinančná účtovníčka+421 908 674 061T229veronika.barankova@stuba.sk
Barboríková Jana, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqbarborikova@is.stuba.sk
Baričič DávidSTOorganizátor prevádzky VS+421 905 357 625T02 4.115david.baricic@gmail.com
Bárta Jozef, Ing., PhD.KZAZodborný asistent CSc.,PhD.+421 908 674 144T-107jozef.barta@stuba.sk
Bartošová Alica, Ing., PhD.UIBEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 515ŤL-304alica.bartosova@stuba.sk
Bártová Katarína, Ing., PhD.UMAT, UVTEodborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka721NC 313katarina.bartova@stuba.sk
Başaran MetinMTFbudoucí zahraniční studentbasaran15@itu.edu.tr
Bednárik Jaroslav, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqbednarik@is.stuba.sk
Bednárik Miroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqbednarikm@is.stuba.sk
Bednáriková Mária, Mgr., PhD.UPIM, ZAPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka+421 906 068 483T02 2.123maria.bednarikova@stuba.sk
Bednár MilošUVTEtechnický pracovníkŤL-131milos.bednar@stuba.sk
Béger Miroslav, Ing., PhD.UMATexterný školiteľm.beger@zoznam.sk
Behúlová Mária, doc. RNDr., CSc.UMAT, UVTE, UIAMdocentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 439T02 3.118maria.behulova@stuba.sk
Bechný Ľubomír, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqbechny@is.stuba.sk
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 703106cyril.belavy@stuba.sk
Belica Eugen, Ing., PhD.UVTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímŤL-133eugen.belica@stuba.sk
Beluský Martin, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľmartin.belusky@gmail.com
Benák Michal, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqbenakm@is.stuba.sk
Beniak Juraj, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 537juraj.beniak@stuba.sk
Benko Denis, Ing.UIBEdoktorand+421 906 068 klapka 524TL-321denis.benko@stuba.sk
Beňo Matúš, Ing., PhD.UVTE, UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ772NC 115matus.beno@stuba.sk
Beňo Rastislav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľxbenor1@is.stuba.sk
Beránek Libor, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqberanek@is.stuba.sk
Beran Theodor, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqberan@is.stuba.sk
Bernát Rastislav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqbernat@is.stuba.sk
Besterci Michal, prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.UMATdohoda o vykonaní práceqbesterci@is.stuba.sk
Bestvinová Viera, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455T02 2.111viera.bestvinova@stuba.sk
Bezáková Zuzana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqbezakovaz@is.stuba.sk
Bezák Pavol, Ing., PhD.UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ764NC 217pavol.bezak@stuba.sk
Beznák Matej, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľ+421 918 646 054matej.beznak@stuba.sk
Bidulský Róbert, doc. Ing., PhD.UMATexterný školiteľqbidulsky@is.stuba.sk
Bielak Robert, Ing., PhD., UVTEdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqbielak@is.stuba.sk
Bihariová AlicaPSPupratovač - upratovačkaalica.bihariova@stuba.sk
Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.KOATdocent CSc.,PhD.+421 915 761 406T-118jozef.bilik@stuba.sk
Biskorovajná MartaUZ ŠJskladníčka+421 918 646 075marta.biskorovajna@stuba.sk
Blahová Jarmila, Mgr.PJHVasistentka+421 906 068 487T02 5.108jarmila.blahova@stuba.sk
Blinová Lenka, Ing., PhD.KEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 908 674 072TL-307alenka.blinova@stuba.sk
Bobeková DarinaUZ ŠJkuchárkadarina.bobekova@stuba.sk
Bobovník Matej, Ing.UPIMexterný školiteľqbobovnik@is.stuba.sk
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqbockoj@is.stuba.sk
Boča Miroslav, doc. Ing., DrSc.MTFexterný školiteľmiroslav.boca@savba.sk
Bohovičová Jana, Ing., PhD.UVPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním758NC 211jana.bohovicova@stuba.sk
Bohunický MichalPSPprevádzkový elektrikár+421 917 866 252michal.bohunicky@stuba.sk
Bokůvka Otakar, prof. Ing., CSc.UMATdohoda o vykonaní práceqbokuvka@is.stuba.sk
Bolibruchová Dana, prof. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqbolibruchova@is.stuba.sk
Bonek Miroslaw, Dr. Ing., PhD., MScUMATexterný školiteľqbonek@is.stuba.sk
Bónová Lucia, Mgr., PhD.UVPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním757NC 210lucia.bonova@stuba.sk
Boorová Zuzana, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqboorova@is.stuba.sk
Boráková ĽudmilaUZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotkeborakova@is.stuba.sk
Borkin Dmitrii, Ing.UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 436T02 3.106Borkin.Dmitriy@gmail.com
Borončová KatarínaAKKknihovníčka+421 908 674 162T-18katarina.boroncova@stuba.sk
Bošák Ondrej, Mgr., PhD.UMATodborný asistent CSc.,PhD.+421 908 674 076NC 313ondrej.bosak@stuba.sk
Boškovská Jana, Mgr.PURodborná administratívna pracovníčka+421 908 674 161T-25boskovska@is.stuba.sk
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.UVTE, KSMM, UIAMexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 908 674 135T-126pavol.bozek@stuba.sk
Božik Miroslav, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqbozikm@is.stuba.sk
Bračík Matej, Ing.UVTEdoktorandT-105xbracik@stuba.sk
Brestovanská JozefínaPSPprevádzková pracovníčka+421 906 068 308T-73Bjozefina.brestovanska@stuba.sk
Brezina Ivan, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqbrezinai@is.stuba.sk
Brigant Patrik, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 450T02 4.102patrik.brigant@gmail.com
Brňo Marek, Mgr.UVTEexterný školiteľqbrno@is.stuba.sk
Brožek Milan, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovníkqbrozek@is.stuba.sk
Brož Václav, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovníkqbroz@is.stuba.sk
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqbrunckoj@is.stuba.sk
Brychta Josef, prof. Dr. Ing.UVTEexterný školiteľqbrychta@is.stuba.sk
Brziak Peter, Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľqbrziak@is.stuba.sk
Březina Martin, Ing., CSc.UMATexterný školiteľqbrezina@is.stuba.sk
Bubeník Peter, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqbubenik@is.stuba.sk
Bučányová Marcela, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141marcela.bucanyova@stuba.sk
Buček Pavol, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľpavol.bucek@stuba.sk
Budinská Ivana, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkabudinskai@is.stuba.sk
Buchel Milan, Ing.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 739Š 329qbuchel@is.stuba.sk
Buranská Eva, Ing., PhD.KBIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 502ŤL-203eva.buranska@stuba.sk
Buranský Ivan, Ing., PhD.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 309T-105xburansky@is.stuba.sk
Burianová JanaUZ ŠJpredavačburianova@is.stuba.sk
Burská OľgaŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 006T22olga.burska@stuba.sk
Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 466T02 2.121dagmar.caganova@stuba.sk
Caková DagmarUZ ŠDMUupratovač - upratovačkadagmar.cakova@stuba.sk
Castaño MaialenMTFbudoucí zahraniční studentkamaialencn@gmail.com
Cibáková Viera, prof. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqcibakova@is.stuba.sk
Cibulka Viliam, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľviliam.cibulka@stuba.sk
Cisárik Ján, Ing.UPIMexterný školiteľqcisarik@is.stuba.sk
Cisariková JanaUZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotkejana.cisarikova@stuba.sk
Császár Martin, Mgr.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 451T02 4.101martincsaszar@gmail.com
Cuninka Peter, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 424T02 4.124peter@cuninka.sk
Cuninková RenátaŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 009T21renata.cuninkova@stuba.sk
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqczan@is.stuba.sk
Czifra György, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľgyorgy.czifra@stuba.sk
Čagánek Filip, Ing.UPIMexterný školiteľcaginho6@gmail.com
Čambál Miloš, prof. Ing., CSc.UPIMprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 466T02 2.121milos.cambal@stuba.sk
Čambálová Iveta, Ing.UPIMexterná školiteľkaqcambalova@is.stuba.sk
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqcapkovicf@is.stuba.sk
Čapkovičová Katarína, Bc.ŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 006T22katarina.capkovicova@stuba.sk
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ+421 918 646 043L 8lubomir.caplovic@stuba.sk
Čaus Alexander, prof. Ing., DrSc.KZAZprofesor DrSc.+421 906 068 344T-119alexander.caus@stuba.sk
Čavojský Miroslav, Ing., PhD.UMATexterný školiteľxcavojsky@is.stuba.sk
Čekanová Katarína, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 906 068 kl. 457T02 2.112cekanova@is.stuba.sk
Čekan Pavol, Ing., PhD.KBIodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 507ŤL-307cekan@is.stuba.sk
Čepová Lenka, Ing., Ph.D.UVTEexterná školiteľkaqcepova@is.stuba.sk
Čep Robert, doc. Ing., PhD.UVTE, UIAMexterný školiteľqcep@is.stuba.sk
Čermák Jan, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqcermak@is.stuba.sk
Černičková Ivona, Ing., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.+421 908 674 075NC 311ivona.cernickova@gmail.com
Černý Ivan, Ing.UPIMexterný školiteľqcerny@is.stuba.sk
Červeňanská Zuzana, Mgr.UIAModborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 906 068 437T02 3.103zuzana.cervenanska@stuba.sk
Čička Roman, doc. Ing., PhD.UMATdocent CSc.,PhD.+421 918 646 047NC 318roman.cicka@stuba.sk
Čierťažský Ľubomír, Ing.UIAMexterný školiteľl.ciertazsky@gmail.com
Čilliková Mária, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqcillikova@is.stuba.sk
Čipková Hamplová Lujza, PaedDr., PhD.UIAMexterná školiteľkalujza.hamplova@stuba.sk
Čmiel Karel, Ing., Ph.D.UVTEdohoda o vykonaní práceqcmiel@is.stuba.sk
Čtvrtlík Radim, Mgr., Ph.D.UMATexterný školiteľqctvrtlik@is.stuba.sk
Čuboňová Nadežda, prof. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqcubonova@is.stuba.sk
Daňek Ladislav, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqdanek@is.stuba.sk
Danielová VieraUZ ŠJkuchárkaviera.danielova@stuba.sk
Danišová ZdenaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkazdena.danisova@stuba.sk
De Assuncao Jacinto Domingos Deodato, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľdomingos.jacinto.assuncao@stuba.sk
Debnárová Martina, Ing.UMATexterná školiteľkaqdebnarova@is.stuba.sk
Delgado Sobrino Daynier Rolando, Ing., PhD.UVTE, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 908 674 132T-129daynier_sobrino@stuba.sk
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqdemec@is.stuba.sk
Derzsi Mariana, doc. Mgr., PhD.UVPTvedeckovýskumná pracovníčkaderzsi@is.stuba.sk
Deshmukh Samir Kashirao, doc.UPIMqdeshmukh@is.stuba.sk
Dirner Vojtech, prof. Ing., CSc.MTF, UIBEexterný spolupracovník, externý školiteľqdirner@is.stuba.sk
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc.UMATdohoda o vykonaní práceqdlouhy@is.stuba.sk
Dobrotka Andrej, Mgr., PhD.UMAT, UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ762NC 215andrej.dobrotka@stuba.sk
Dobrovodský Jozef, Ing., CSc.UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.757NC 210jozef.dobrovodsky@stuba.sk
Dománková Mária, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEprofesorka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 908 674 094NC 314maria.domankova@stuba.sk
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqdovica@is.stuba.sk
Drábová Judita, PhDr., MBAUPIMdohoda o vykonaní práceqdrabova@is.stuba.sk
Dragula Milan, Ing.MTFexterný školiteľqdragula@is.stuba.sk
Drahňovský Juraj, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľjuraj.drahnovsky@stuba.sk
Drieniková Katarína, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní prácekatjuska@post.sk
Drieniková Kristína, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqdrienikova@is.stuba.sk
Drienovský Marián, Ing., PhD.UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 908 674 103NC 310mariand@atlas.sk
Drobný Martin, Ing.UVTEexterný školiteľmartin.drobny@wonderwerk.eu
Drobný MilanUZ ŠDMUúdržbármilan.drobny@stuba.sk
Drobný Peter, Ing.UIAMexterný školiteľdrobny.peter@gmail.com
Drozd Ľuboš, Ing.UVTEexterný školiteľqdrozd@is.stuba.sk
Dřímal Daniel, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľdrimal.daniel@pzvar.sk
Dřímal Marek, Ing., PhD.MTFexterný spolupracovníkqdrimalm@is.stuba.sk
Dubecký Matúš, Ing., PhD.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním761NC 2014dubecky@is.stuba.sk
Ďubjaková Gabriela, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqdubjakova@is.stuba.sk
Ďuďák Juraj, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqdudakj@is.stuba.sk
Dugáček Juraj, Ing.UPIMexterný školiteľqdugacek@is.stuba.sk
Duga Maroš, Ing.UVTEexterný školiteľduga@zoznam.sk
Dunovský Jiří, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqdunovsky@is.stuba.sk
Ďurica Juraj, Ing.UMATdoktorand723NC 306juro.durica@gmail.com
Ďuriška Libor, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním747NC 348libor.duriska@gmail.com
Ďurišová Jaroslava, Ing., PhD.PPEOpracovníčka pre personálne činnosti+421 918 646 017T - 231Ajaroslava.durisova@stuba.sk
Ďurišová Vladimíra, Ing.PPEOmzdová účtovníčka+421 918 988 466T - 208vladimira.durisova@stuba.sk
Ďuriš Rastislav, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 432T02 3.112rastislav.duris@stuba.sk
Dusza Ján, prof. RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľqdusza@is.stuba.sk
Dvořáková Lilia, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkaqdvorakoval@is.stuba.sk
Dzurenda Ladislav, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqdzurenda@is.stuba.sk
Edl Milan, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqedl@is.stuba.sk
Eglsäer Sabine, Dr.UMATdohoda o vykonaní práceqeglsaer@is.stuba.sk
Eiben Eugen, Ing.UVTEexterný školiteľqeiben@is.stuba.sk
Eliáš Andrej, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ764NC 217andrej.elias@stuba.sk
Eliáš Michal, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľelias@is.stuba.sk
Eliášová Alena, Ing.AKKknihovníčka+421 906 068 kl. 331T-28alena.eliasova@stuba.sk
Emmer Štefan, doc. Ing., PhD.UMATdohoda o vykonaní práce+421 (2) 44 455 087 kl. 344139stefan.emmer@stuba.sk
Evin Emil, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqevin@is.stuba.sk
Fabiánová Eleonóra, doc. MUDr., PhD.MTFexterná spolupracovníčkaqfabianovae@is.stuba.sk
Fabiánová JanaPSParchivár+421 908 674 065T204jana.fabianova@stuba.sk
Faktorová Dagmar, doc. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqfaktorovad@is.stuba.sk
Faktorová Margita, Ing.UPIMexterná školiteľkaqfaktorova@is.stuba.sk
Fančovičová VieraEKOfinančná účtovníčka+421 918 746 522T211viera.fancovicova@stuba.sk
Fančovičová ZuzanaAKKknihovníčka+421 908 674 162T-18zuzana.fancovicova@stuba.sk
Farisovna Tokareva Guzeľ, doc. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqfarisovnatokar@is.stuba.sk
Ferencz Vojtech, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqferencz@is.stuba.sk
Ferenčíková Soňa, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkaqferencikova@is.stuba.sk
Ferjenčík Miloš, doc. Ing., Ph.D.UIBEexterný školiteľqferjencik@is.stuba.sk
Fero Martin, Mgr., PhD.UPIM, PJHVodborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 488T02 5.106martin.fero@stuba.sk
Fiala Ľuboš, Ing.UPIMexterný školiteľilubko@azet.sk
Fidlerová Helena, Ing., PhD.UPIMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 467T02 2.116helena.fidlerova@stuba.sk
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 59 325 367NB 675miroslav.fikar@stuba.sk
Flochová Jana, Ing., PhD.UPIM, UIAMexterná školiteľka+421 (2) 21 022 519T02 4.104flochova@fiit.stuba.sk
Florek Roman, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqflorek@is.stuba.sk
Fodrek Peter, Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqfodrek@is.stuba.sk
Fogelová DagmarPSPupratovač - upratovačkafogelova@is.stuba.sk
Forejt Milan, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqforejt@is.stuba.sk
Forner JánPSPprevádzkový montér vodovodov+421 917 866 251jan.forner@stuba.sk
Franeková Mária, prof. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqfranekova@is.stuba.sk
Fraňo Dušan, Ing., IWEUVTEexterný školiteľqfrano@is.stuba.sk
Fridrich JozefPSPchemik - úpravár vodyjozef.fridrich@stuba.sk
Fridrich Vladimír, Ing.UVTEexterný školiteľqfridrich@is.stuba.sk
Fritz Andrea, Ing.UVTEexterná školiteľkaqfritz@is.stuba.sk
Frnčík Martin, Ing.UVTEdoktorandT-125martin.frncik@gmail.com
Furko Marek, Ing.UVTEexterný školiteľfurkomarek@gmail.com
Gabalcová Zuzana, Ing., PhD.UMATvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.gabalcova@is.stuba.sk
Gabriška Darja, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqgabriska@is.stuba.sk
Gabriš Peter, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqgabris@is.stuba.sk
Galajdová Alena, doc. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqgalajdova@is.stuba.sk
Gálik DanielPSPvrátnikgalik@is.stuba.sk
Gálik Martin, Ing.UIAMexterný školiteľqgalikm@is.stuba.sk
Gálik Slavomír, prof. PhDr., PhD.UPIMexterný školiteľqgaliks@is.stuba.sk
Galusek Dušan, prof. Ing., DrSc.UMATdohoda o vykonaní práce+421 917 674 669galusek@is.stuba.sk
Garajová Eva, Ing.UPIMexterná školiteľkaqgarajova@is.stuba.sk
Gastgebová Monika, Ing.UPIMexterná školiteľkamonika.gastgebova@gmail.com
Gašpar Daniel, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqgaspard@is.stuba.sk
Gatial Martin, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľmartin.gatial@stuba.sk
Gažo Dušan, Ing.UVTEdohoda o vykonaní práceqgazo@is.stuba.sk
Gebauer Jozef, Ing.PSPvrátnik+421 906 068 200jozef.gebauer@stuba.sk
Gebura Marek, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqgebura@is.stuba.sk
Gejdoš Pavol, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqgejdos@is.stuba.sk
Gensert Hilmar, Dipl.-Ing.UMATexterný školiteľqgensert@is.stuba.sk
Gereková OľgaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkaolga.gerekova@stuba.sk
Gerhátová Žaneta, doc. PaedDr., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.743NC 334gerhatovaz@is.stuba.sk
Gerulová Kristína, doc. Ing., PhD.KEIdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 507ŤL 205kristina.gerulova@stuba.sk
Gese Augustín, Ing., CSc.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 425T02 4.110augustin.gese@stuba.sk
Glozmek Roman, Ing.UPIMexterný školiteľqglozmek@is.stuba.sk
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 687A702vladimir.goga@stuba.sk
Gogola Peter, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ724NC 317xgogola@is.stuba.sk
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.UMATexterný školiteľgomory@is.stuba.sk
Gondár Ernest, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 36727ernest.gondar@stuba.sk
Gondek Ján, Ing.UMATdoktorand724NC 317jan.gongo@gmail.com
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.KSMMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 908 674 134T-127augustin.gorog@stuba.sk
Görögová Ingrid, Ing., PhD.KOATodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 333T-115ingrid.gorogova@stuba.sk
Goryl Ľubomír, Ing.UIAMexterný školiteľqgoryl@is.stuba.sk
Gregar Aleš, doc. Ing. PhDr., CSc.UPIMexterný školiteľqgregar@is.stuba.sk
Gregor Milan, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqgregorm@is.stuba.sk
Grgač Peter, prof. Ing., CSc.UMATprofesor CSc.,PhD.726NC 309peter.grgac@stuba.sk
Grman Miroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqgrman@is.stuba.sk
Grom Ján, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqgrom@is.stuba.sk
Gronský Martin, PhDr., PhD.UPIMexterný školiteľqgronsky@is.stuba.sk
Grznáriková Henrieta, Ing.PPEOpracovníčka ekonomiky práce+421 918 646 020T - 209henrieta.grznarikova@stuba.sk
Gutyan Zsolt, Ing.dohoda o vykonaní práceqgutyan@is.stuba.sk
Gyurák Babeľová Zdenka, Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 471T02 2.103zdenka.babelova@stuba.sk
Gyurák Petr, Ing.UPIMexterný školiteľqgyurak@is.stuba.sk
Hadzima Branislav, doc. Ing., PhD.UMATdohoda o vykonaní práceqhadzima@is.stuba.sk
Hajdú Adrián, Ing.UVTEexterný školiteľqhajdu@is.stuba.sk
Hajduk Mikuláš, prof. Ing., CSc.externý školiteľqhajduk@is.stuba.sk
Hajdu Štefan, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 434T02 3.114hajdu@is.stuba.sk
Hájiček Miroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqhajicek@is.stuba.sk
Hajnik Bartolomej, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ+421 918 646 064bartolomej.hajnik@stuba.sk
Halanda Juraj, Mgr.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním767NC 102juraj.halanda@stuba.sk
Halán FrantišekUZ ŠDMUvrátnikfrantisek.halan@stuba.sk
Halenár Igor, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 415T02 4.103igor.halenar@stuba.sk
Halenár Robert, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqhalenar@is.stuba.sk
Halgaš Radoslav, Ing., PhD.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním756NC 209radoslav.halgas@stuba.sk
Halmeš František, PhDr.UPIMexterný školiteľqhalmes@is.stuba.sk
Hamerník Peter, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce, externý školiteľxhamernik@is.stuba.sk
Hanko Tibor, Ing.UVTEexterný školiteľqhanko@is.stuba.sk
Haršáni Milan, Ing.UMATtechnický pracovník340LLA - UMATharsani@is.stuba.sk
Hatiar Karol, doc. RNDr., CSc.UPIMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 468T02 2.120hatiar@is.stuba.sk
Havlice Zdeněk, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqhavlice@is.stuba.sk
Hazlinger Marián, doc. Ing., CSc.UMAT, UVTEdocent CSc.,PhD., externý školiteľ744NC 343marian.hazlinger@stuba.sk
Hekelová Edita, prof. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 (2) 57 296 556443edita.hekelova@stuba.sk
Hitka Miloš, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqhitka@is.stuba.sk
Hlavatý Ivo, doc. Ing., Ph.D.UVTEdohoda o vykonaní práceqhlavaty@is.stuba.sk
Hlavatý Rastislav, Mgr., PhD.CAKŠodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 32065rastislav.hlavaty@stuba.sk
Hloch Sergej, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqhloch@is.stuba.sk
Hodulíková Kristína, Ing.UPIMexterná školiteľkakristinahodulikova@centrum.sk
Hodúlová Erika, doc. Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 130T-135erika.hodulova@stuba.sk
Holásek Ivan, Ing.UVTEexterný školiteľqholasek@is.stuba.sk
Holeček Jaroslav, Dr.h.c. Ing., PhD.UPIMhosťujúci profesor+421 906 068 kl. 479T02 2.105jaroslav.holecek@stuba.sk
Holešovský František, prof. Dr. Ing.MTFexterný spolupracovníkqholesovsky@is.stuba.sk
Holko Dušan, Ing.UPIMexterný školiteľqholkod@is.stuba.sk
Holler František, Ing.UPIMexterný školiteľqholler@is.stuba.sk
Holubek Radovan, Ing., PhD.UVTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129radovan.holubek@stuba.sk
Holub JúliusUZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 631julius.holub@stuba.sk
Homokyová Mária, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 472T02 2.104maria.homokyova@stuba.sk
Homolová Viera, RNDr., PhD.UMATexterná školiteľkaqhomolova@is.stuba.sk
Horák Tibor, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 424T02 4.124tibor.horak@stuba.sk
Hornák Igor, Ing.UVTEexterný školiteľqhornaki@is.stuba.sk
Horňáková Natália, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 473T02 2.106xhornakovan@is.stuba.sk
Horňak Peter, doc. Dr. Ing.UMATexterný školiteľqhornakp@is.stuba.sk
Horská Lucia, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkahucha@zoznam.sk
Horváth Dorota, PhDr.ZAPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímhorvathd1@is.stuba.sk
Horváth Dušan, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 418T02 4.107horvathd@is.stuba.sk
Horváthová Martina, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 472T02 2.104martina.horvathova@stuba.sk
Horváth Roman, Ing. Mgr., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqhorvathr@is.stuba.sk
Hostin Stanislav, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ+421 906 068 klapka 308ŤL 308stanislav.hostin@stuba.sk
Hrablik Chovanová Henrieta, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 469T02 2.102henrieta.chovanova@stuba.sk
Hrablik Martin, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľmhrablik@gmail.com
Hrdinová Gabriela, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaghrdinova@zoznam.sk
Hrehuš Marián, Ing.UIAMexterný školiteľqhrehus@is.stuba.sk
Hricová Júlia, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqhricova@is.stuba.sk
Hrivňák Ivan, prof. Ing., DrSc.MTFkonzultantivan.hrivnak@stuba.sk
Hrivňáková Dáša, prof. Ing., DrSc.MTFkonzultantkadasa.hrivnakova@stuba.sk
Hrnčiar Miroslav, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqhrnciar@is.stuba.sk
Hrnčiar Viliam, doc. Ing., CSc.UMATexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 369226viliam.hrnciar@stuba.sk
Hrubšová IvetaAKKknihovníčka+421 906 068 kl. 324T-30iveta.hrubsova@stuba.sk
Hrubý Vojtěch, prof. Ing., CSc.UMATexterný školiteľqhrubyv@is.stuba.sk
Hrušecký Róbert, Ing.UVTEdoktorandrhrusecky@gmail.com
Hrušková Erika, Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 142T-110erika.hruskova@stuba.sk
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 771D112mikulas.huba@stuba.sk
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 608D617peter.hubinsky@stuba.sk
Hučko Branislav, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 180029/2branislav.hucko@stuba.sk
Hudák Július, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqhudakj1@is.stuba.sk
Hudák Juraj, Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqhudakj@is.stuba.sk
Hudáková Mária, doc. Ing., PhD.UMATzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.738NC 322maria_hudakova@stuba.sk
Hudáková Monika, prof.h.c. doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqhudakovam@is.stuba.sk
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 446SB 482ivan.hudec@stuba.sk
Hudeková AnnaPSPupratovač - upratovačkaanna.hudekova@stuba.sk
Húlan Tomáš, RNDr.UMATexterný školiteľqhulan@is.stuba.sk
Huliaček Ľubomír, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqhuliacek@is.stuba.sk
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 701206gabriel.hulko@stuba.sk
Huraj Ladislav, doc. RNDr. PaedDr., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqhurajl@is.stuba.sk
Hurajová Ľudmila, Mgr., PhD.PJHVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 488T02 5.106hurajova@is.stuba.sk
Husar Peter, prof. Dr. Ing.UIAMprofesor CSc.,PhD.husarp1@is.stuba.sk
Husovič Rudolf, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 452T02 4.127rudolf.husovic@stuba.sk
Hutira MichalUZ ŠDMUvrátnikhutira@is.stuba.sk
Hužičková Renáta, Ing.PSPprac. pre energetiku a revízne činnosti+421 918 646 046Z 018renata.huzickova@stuba.sk
Hvizdoš Pavol, RNDr., CSc.UMATexterný školiteľqhvizdos@is.stuba.sk
Hyrcza-Michalska Monika, Dr inż.UVTEdohoda o vykonaní práceqhyrczamichalsk@is.stuba.sk
Hýroš Matej, Ing.STOpracovník operačných systémov VS+421 905 357 624T02 4.116matej.hyros@stuba.sk
Charbula Jozef, Ing.KOATlektor+421 918 646 031CE5AMjozef.charbula@stuba.sk
Chlamtac Imrich, prof., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqchlamtac@is.stuba.sk
Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 470T02 2.117andrea.chlpekova@stuba.sk
Chmelík Břetislav, Mgr.UPIMexterný školiteľqchmelik@is.stuba.sk
Chmelíková Gabriela, Mgr., PhD.UPIM, PJHVodborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 486T02 5.110gabriela.chmelikova@stuba.sk
Chrkavá Jana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqchrkava@is.stuba.sk
Chromjaková Felicita, prof. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqchromjakova@is.stuba.sk
Chudoba Štefan, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľxchudoba@is.stuba.sk
Ibrahim Ahmed Mohamed Hassan, M.Sc.MTFdoktorandscience323@yahoo.com
Igorjevna Šalina Oľga, doc. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqigorjevnasalin@is.stuba.sk
Ilavská GabrielaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkagabriela.ilavska@stuba.sk
Ilavský FrantišekUZ ŠDMUvrátnikilavskyf@is.stuba.sk
Illeková Emília, RNDr., DrSc.UMATexterná školiteľkaqillekova@is.stuba.sk
Iringová Miriam, Ing., PhD.UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 411T02 4.121miriam.iringova@stuba.sk
Iring Peter, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľPETER@IRING.SK
Ivančíková Renáta, Mgr.ŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 005T19Arenata.ivancikova@stuba.sk
Ivanec Michal, Ing.UVTEexterný školiteľqivanec@is.stuba.sk
Ivaška Jaroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqivaska@is.stuba.sk
Iždinská Zita, prof. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkazita.izdinska@stuba.sk
Iždinský Karol, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqizdinsky@is.stuba.sk
Ižol Peter, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqizol@is.stuba.sk
Jahnátek Ľubomír, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľlubomir.jahnatek@stuba.sk
Jakábová Martina, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkajakabova@is.stuba.sk
Jakabovičová Dominika, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqjakabovicova@is.stuba.sk
Jakubcová JozefaPSPupratovač - upratovačkajakubcova@is.stuba.sk
Jambor Jaroslav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqjamborj@is.stuba.sk
Janáč Alexander, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 327T-127alexander.janac@stuba.sk
Janáčová Katarína, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqjanacova@is.stuba.sk
Janák Erik, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľerik.janak@stuba.sk
Jáňa Miroslav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľjana.miroslav@gmail.com
Janás Karol, Ing.UIAMexterný školiteľqjanas@is.stuba.sk
Jančovič Rastislav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqjancovic@is.stuba.sk
Jančuška Igor, RNDr., PhD.UMAT, UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ733NC 307igor.jancuska@stuba.sk
Janíček Matej, Ing.UVTEdoktorandjanicek.matej6@gmail.com
Janíčková Elena, Mgr.PSPprevádzková pracovníčka+421 906 068 168Z 016elena.janickova@stuba.sk
Janíková Dominika, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka763NC 216dominika.jurovata@stuba.sk
Jankovič Jozef, Ing.UMATexterný školiteľqjankovic@is.stuba.sk
Jánošík Ján, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 428T02 4.123janjanosik.jr@gmail.com
Jánošíková Slávka, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaslavka.janosikova@stuba.sk
Janota Aleš, prof. Ing., CSc.UIAMdohoda o vykonaní práceqjanotaa@is.stuba.sk
Janota Boris, Ing.UVTEexterný školiteľqjanota@is.stuba.sk
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc.UMATexterný školiteľjozef.janovec@stuba.sk
Jardeková Eva, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqjardekova@is.stuba.sk
Jasenák Jozef, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 klapka 509jozef.jasenak@stuba.sk
Jašurek Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľjozef.jasurek@gmail.com
Javorová Angela, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľka+421 906 068 kl. 607R - I - 10cangela.javorova@stuba.sk
Jedlička Martin, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní prácemartin.jedlicka@stuba.sk
Jemala Marek, doc. Ing., PhD.UPIMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 468T02 2.120jemalam@is.stuba.sk
Jerz Jaroslav, Dr. Ing.UMAT, UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 554qjerz@is.stuba.sk
Jerz Vladimír, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 554vladimir.jerz@stuba.sk
Jílek Ladislav, Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqjilek@is.stuba.sk
Jocys SimonasMTFbudoucí zahraniční studentsimonasjocys@gmail.com
Joehnk Peter, Dr.h.c., PhD.UPIMexterný školiteľqjoehnk@is.stuba.sk
Jozefovičová Gabriela, Ing.MTFexterná spolupracovníčkagjozefovicova@centrum.sk
Juhás Jaroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqjuhasz@is.stuba.sk
Juhás Martin, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 412T02 4.105martin_juhas@stuba.sk
Juhásová Bohuslava, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 412T02 4.105bohuslava.juhasova@stuba.sk
Juráková Anna, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaanna.jurakova@stuba.sk
Jurči Peter, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ742NC 337jurci@is.stuba.sk
Jurčišin Miroslav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqjurcisin@is.stuba.sk
Jurenka Richard, Ing. Mgr.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 426T02 4.126jurenka.richard@gmail.com
Jurík Lukáš, Ing., PhD.UPIModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 457T02 2.112lukas.jurik@stuba.sk
Jurina František, Ing.UVTEdoktorandT-104Afrantisek.jurina@yahoo.com
Jurinová Jana, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqjurinova@is.stuba.sk
Jurko Jozef, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqjurko@is.stuba.sk
Jurkovičová Monika, Mgr., MBAUPIMexterná školiteľkaqjurkovicovam@is.stuba.sk
Káčer Norbert, Ing.UMAT, UVTEexterný školiteľnorbert.kacer@gmail.com
Kačíková Danica, prof. RNDr., PhD.UIBEexterná školiteľkaqkacikova@is.stuba.sk
Kadlečíková Lívia, Bc.UPIMpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 906 068 kl. 408T02 2.127livia.kadlecikova@stuba.sk
Kadnár Jozef, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľjozef.kadnar@gmail.com
Kahanec MilanUZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 622milan.kahanec@stuba.sk
Kachaňák Anton, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 294 550322anton.kachanak@stuba.sk
Kalivodová Katarína, Mgr.AKKknihovníčka+421 906 068 kl. 331T-28katarina.kalivodova@stuba.sk
Kamyshnykova KaterynaMTFdoktorandkakamishnikova.ks@gmail.com
Kapustová Mária, doc. Ing., PhD.KOATdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 333T-115maria.kapustova@stuba.sk
Kašák PeterUMATstrojárenský lab. technik a kontrolór725NC 302peter.kasak@stuba.sk
Kaššáková Viera, Mgr., PhD.UMATexterná školiteľkaviera.kassakova@stuba.sk
Kaššovic Dominik, Ing.UIAMexterný školiteľqkassovic@is.stuba.sk
Kebísek Michal, doc. Ing., PhD.UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 415T02 4.103michal.kebisek@stuba.sk
Klačanská Michaela, Mgr.UIBEdoktorandka+421 906 068 klapka 509TL-234michaela.klacanska@stuba.sk
Kleinedlerová Ivana, Ing., PhD.KOATodborná asistentka CSc.,PhD.ivanka919@gmail.com
Kleinedler Peter, Ing., PhD.VSDU, UVTEodborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľkleinedler@is.stuba.sk
Kliber Jiří, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqkliber@is.stuba.sk
Kloknerová MáriaPSPupratovač - upratovačkamaria.kloknerova@stuba.sk
Knap Dušan, Ing.UZ ŠDMUriaditeľ ÚZ ŠD a J+421 905 930 242dusan.knap@stuba.sk
Kňažík Marek, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľmarek.knazik@simplan.sk
Kobetičová Hana, Ing., PhD.KPIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 519ŤL-203hana.kobeticova@stuba.sk
Koblen Ivan, Ing., CSc.KBIodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 502TL-203koblen@is.stuba.sk
Kocúrová Karin, Ing., PhD.UMATexterná školiteľka+421 906 068 340Ľahké laboratóriá UMATqkocurova@is.stuba.sk
Kočíšek Adam, Ing.UVTEexterný školiteľkocisek.adam@gmail.com
Kolařík Ladislav, doc. Ing., IWE, Ph.D.UVTEexterný školiteľqkolarikl@is.stuba.sk
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.KZAZzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 908 674 131T-134roman.kolenak@stuba.sk
Kolenič František, Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqkolenic@is.stuba.sk
Kolesár Vladimír, RNDr. Ing., PhD.UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.759NC 212vladimir.kolesar@stuba.sk
Kolesnyk Vitalli, Dr., PhD.UVTEexterný školiteľqkolesnyk@is.stuba.sk
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqkolibal@is.stuba.sk
Kolíková Lenka, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 430T02 3.117lenka.cicmancova@stuba.sk
Kollár Andrej, Ing.UVTEexterný školiteľapo.kollar@gmail.com
Kollár Peter, prof. RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľqkollarp@is.stuba.sk
Kollár Tomáš, Ing.UPIMexterný školiteľakollar@edoma.sk
Kolláth Ľudovít, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 558436ludovit.kollath@stuba.sk
Koltnerová Kristína, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 470T02 2.117kristina.koltnerova@stuba.sk
Kondel Richard, Bc.STOpracovník operačných systémov VS+421 918 646 264T02 4.119richard.kondel@stuba.sk
Konečný Jiří, Ing. et Ing., Ph.D.UIBEexterný školiteľqkonecnyj@is.stuba.sk
Kopčanová Alena, Mgr.MTFexterná spolupracovníčka+421 906 068 143Z 095alena.kopcanova@stuba.sk
Kopčeková ĽubicaAKKknihovníčka+421 908 674 158T-29lubica.kopcekova@stuba.sk
Köpplová ElenaEKOfinančná účtovníčka+421 918 746 522T211elena.kopplova@stuba.sk
Kopták Michal, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľkoptak.michal@gmail.com
Koráb Juraj, Dr. Ing.UMATexterný školiteľqkorab@is.stuba.sk
Koreňová Jana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqkorenovaj1@is.stuba.sk
Kortiš Marián, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľkortis@entoke.sk
Kostka Peter, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 244140peter.kostka@stuba.sk
Kostka Petr, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqkostkap@is.stuba.sk
Kostolný Igor, Ing., PhD.UVTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 304T-138igor.kostolny@stuba.sk
Kostroš Juraj, Ing.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 60 291 599D610Jukos3@gmail.com
Košťál Peter, doc. Ing., PhD.KSMM, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 143T-109peter.kostal@stuba.sk
Koštial Pavol, prof. RNDr., Ph.D.UMATexterný školiteľqkostial@is.stuba.sk
Kotásková EmíliaEKOfinančná účtovníčka+421 918 646 003emilia.kotaskova@stuba.sk
Kotianová Janette, PaedDr., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 437T02 3.103janette.kotianova@stuba.sk
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.UPIM, UVTEexterný školiteľqkotus@is.stuba.sk
Kováč Erik, Ing.UVTEexterný školiteľqkovace@is.stuba.sk
Kovačič BohušUZ ŠDMUvrátnikkovacic@is.stuba.sk
Kovačič Vincent, prof. Ing. PhDr., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqkovacic@is.stuba.sk
Kováčik Jaroslav, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqkovacikj@is.stuba.sk
Kováč Ján, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľjkacoustic@gmail.com
Kováč Jozef, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqkovacj2@is.stuba.sk
Kováč Marian, Ing.UIAMexterný školiteľqkovacm4@is.stuba.sk
Kováč Martin, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 918 646 031CE5AMkovoo@atlas.sk
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.KZAZdocent CSc.,PhD.+421 906 068 336T-117pavel.kovacocy@stuba.sk
Kovaříková Ingrid, Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 321T-108ingrid.kovarikova@stuba.sk
Kowal Edward, prof. Eng., PhD.MTFexterný školiteľqkowal@is.stuba.sk
Kozáčková Jana, Ing.UVTEexterná školiteľkajana.kozackova@matador-group.eu
Kozáková Alena, prof. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka+421 (2) 60 291 563D111alena.kozakova@stuba.sk
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 281D115stefan.kozak@stuba.sk
Kozoň Antonín, doc. PhDr., PhD.UPIMexterný školiteľqkozon@is.stuba.sk
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľqkrajcim2@is.stuba.sk
Krajčovič Jozef, Mgr., PhD.UMAT, UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ733NC 307jozef_krajcovic@stuba.sk
Krajčovič ĽubomírUZ ŠDMUprevádzkový elektrikár+421 917 669 006lubomir.krajcovic@stuba.sk
Krajčovič Martin, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqkrajcovicm@is.stuba.sk
Krajčovičová Jana, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqkrajcovicovaj@is.stuba.sk
Krajčovič Roman, Ing.UVTEexterný školiteľqkrajcovic@is.stuba.sk
Krajčo Vladimír, Ing.UPIMexterný školiteľvladokrajco@gmail.com
Králik Marián, doc. Ing., CSc.UPIM, UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 57927marian.kralik@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka+421 (2) 60 291 497D311zdenka.kralova@stuba.sk
Kráľovič Jozef, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqkralovicj1@is.stuba.sk
Kráľovič Vincent, Ing.UVTEexterný školiteľqkralovicv@is.stuba.sk
Kramara Michal, Ing.UPIMexterný školiteľqkramara@is.stuba.sk
Krampoťák Peter, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľpeter.krampotak@gmail.com
Krátka Zuzana, Ing. Mgr., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 917 669 164qkratka@is.stuba.sk
Kravárik Mikuláš, Ing.UPIMexterný školiteľqkravarik@is.stuba.sk
Kraváriková Helena, Ing., PhD.UVTE, UIAMdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 441T02 3.120helena.kravarikova@stuba.sk
Krčmárik IgorUVTEstrojárenský technikT ĽLigor.krcmarik@stuba.sk
Kremeňová Iveta, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqkremenova@is.stuba.sk
Krištofíková RenátaUPIMtechnická pracovníčka+421 906 068 kl. 408T02 2.127kristofikovar@is.stuba.sk
Kritikos Michaela, Ing., PhD.KOATodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 309T-105miska.samardziova@gmail.com
Križanová EvaPSPskladníčka+421 918 646 029T205eva.krizanova@stuba.sk
Križanová Gabriela, Ing., PhD.UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 422T02 4.108gabriela.krizanova@stuba.sk
Krížik Peter, Ing., PhD.UMATexterný školiteľpeto.krizik@gmail.com
Kročová Šárka, doc. Ing., Ph.D.UIBEexterná školiteľkaqkrocova@is.stuba.sk
Kroupa Aleš, RNDr., CSc.UMATexterný školiteľqkroupa@is.stuba.sk
Kříž Antonín, doc. Dr. Ing.UMATdohoda o vykonaní práceqkriz@is.stuba.sk
Kubáňová DanielaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkadaniela.kubanova@stuba.sk
Kubliha Marian, prof. Ing., PhD.UMATexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.740NC 324marian.kubliha@stuba.sk
Kubovič JánUMATsústružník kovov340LLA - UMATjan.kubovic@stuba.sk
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.UIBEexterný školiteľqpetr@is.stuba.sk
Kučerka Daniel, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqkucerka@is.stuba.sk
Kučerová Ľudmila, doc. Ing., Ph.D.UMATexterná školiteľkaqkuceroval@is.stuba.sk
Kučerová Marta, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 463T02 2.118marta.kucerova@stuba.sk
Kučíková ZitaUZ ŠDMUskladníčka+421 905 930 244zita.kucikova@stuba.sk
Kúdela Stanislav, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľqkudela@is.stuba.sk
Kudláček Jan, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqkudlacek@is.stuba.sk
Kudláčová BeataUZ ŠDMUupratovač - upratovačkabeata.kudlacova@stuba.sk
Kudla Marek, Ing.UPIMexterný školiteľmarek.kudla@stuba.sk
Kuchár Daniel, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 428T02 4.123daniel.kuchar.123@gmail.com
Kucháriková Eva, Ing., CSc.MTFexterná spolupracovníčkaqkucharikova@is.stuba.sk
Kukuč Lukáš, Ing.UVTEexterný školiteľqkukuc@is.stuba.sk
Kukumberg Marek, Ing.UIAMexterný školiteľmktech@me.com
Kumičáková Darina, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqkumicakova@is.stuba.sk
Kuna Ivan, Ing.UIAMexterný školiteľivan.kuna@orangemail.sk
Kuník Ladislav, Ing.externý školiteľqkunik@is.stuba.sk
Kuník Stanislav, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľstanislav.kunik@stuba.sk
Kupča Ľudovít, Ing., CSc.UMATexterný školiteľqkupca@is.stuba.sk
Kupec Tomáš, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľtomas.kupec@szm.sk
Kupka Marián, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqkupkam@is.stuba.sk
Kuracina Richard, doc. Ing., Ph.D.KBIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 510ŤL-323richard.kuracina@stuba.sk
Kuracinová Erika, Ing.MTF, PISsystémová integrátorka, organizátor prevádzky VS+421 918 646 067T02 4.118erika.kuracinova@stuba.sk
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.UVTEexterný školiteľqkuric@is.stuba.sk
Kurnátová Júlia, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkajulia.kurnatova@gmail.com
Kuruc Marcel, Ing., PhD.KSMModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 378CE5AMmarcel.kuruc@stuba.sk
Kusá Martina, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141martina.kusa@stuba.sk
Kusý Martin, doc. Ing., PhD.UMAT, UVTEdocent CSc.,PhD., externý školiteľ730NC 323martin.kusy@stuba.sk
Kusý Ondrej, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľondrej.kusy@centrum.sk
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.UVTE, UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuzma Milan, Mgr.UPIMexterný školiteľqkuzma@is.stuba.sk
Kvačkaj Tibor, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqkvackajt@is.stuba.sk
Kvetan Karol, RNDr., CSc.UMATodborný asistent CSc.,PhD.733NC 307karol.kvetan@stuba.sk
Labašová Eva, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 446T02 3.119eva.labasova@stuba.sk
Labaš Vladimír, doc. RNDr., PhD.UMATdocent CSc.,PhD.729NC 344vladimir.labas@stuba.sk
Lackovičová DagmarPSPupratovač - upratovačkadagmar.lackovicova@stuba.sk
Ladvenicová Katarína, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkakaculik111@azet.sk
Ľahký Jozef, Ing.UVTEexterný školiteľqlahky@is.stuba.sk
Lamošová Sylvia, Ing.UPIMexterná školiteľkaqlamosova@is.stuba.sk
Lanáková Petra, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqlanakova@is.stuba.sk
Lančaričová BeátaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkabeata.lancaricova@stuba.sk
Lapin Juraj, Ing., DrSc.UMATexterný školiteľqlapinj1@is.stuba.sk
Lašút Miroslav, Ing.UIAMexterný školiteľqlasut@is.stuba.sk
Lazar Roman, Ing., PhD.UMATexterný školiteľroman.lazar@stuba.sk
Lecký Šimon, Ing.UVTEdoktorandT-104Asimon.lecky@gmail.com
Lederleitner DrahomírPSPvodič mikrobusu+421 906 068 208Z 36drahomir.lederleitner@stuba.sk
Lederleitnerová Monika, Ing.SEDEodborná administratívna pracovníčka+421 918 646 060T- 219monika.lederleitnerova@stuba.sk
Legutko Stanislaw, prof. Eng., MSc., PhD.UVTEexterný školiteľqlegutko@is.stuba.sk
Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing.UVTEdohoda o vykonaní práceqlenfeld@is.stuba.sk
Lenhardt Ján, Ing.UPIMexterný školiteľjan.lenhardt@stuba.sk
Lenhardtová Zuzana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkazuzana.lenhardtova@stuba.sk
Lestyánszka Škůrková Katarína, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 457T02 2.112katarina.skurkova@stuba.sk
Levák Martin, Ing.UIAMexterný školiteľmartinlevak9@gmail.com
Lezo Dušan, Ing.UVTEexterný školiteľqlezo@is.stuba.sk
Liberko Igor, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqliberko@is.stuba.sk
Linczényi Alexander, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľalex.linczenyi@stuba.sk
Lisická DanielaEKOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 908 674 069T229daniela.lisicka@stuba.sk
Líška Ján, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqliskaj@is.stuba.sk
Liška Vladimír, Mgr., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 436T02 3.106vladimir.liska@stuba.sk
Líšková Katarína, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqliskovak@is.stuba.sk
Lofaj František, doc. RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľlofaj@is.stuba.sk
Löfflerová MáriaPSPupratovač - upratovačkamaria.lofflerova@stuba.sk
Lokaj Ján, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 908 674 086130,SB,1.poshodiejan.lokaj@stuba.sk
Lopatka Ľuboš, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqlopatka@is.stuba.sk
López PabloMTFbudoucí zahraniční studentpablolopezmolina19@gmail.com
Losertová Monika, doc. Dr. Ing.UMATexterná školiteľkaqlosertova@is.stuba.sk
Lovíšková Jana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqloviskova@is.stuba.sk
Ludrovcová Barbora, Ing.UVTEdoktorandka+421 940 132 723T-118b.ludrovcova@gmail.com
Lukačovičová Elena, PaedDr., PhD.CAKŠlektor+421 906 068 kl. 34265belena.lukacovicova@stuba.sk
Lukovics Róbert, Ing.UIAMexterný školiteľqlukovics@is.stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.UMATexterná školiteľka+421 (2) 59 274 403C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Lumnitzer Ervin, prof. Ing., PhD.MTFkonzultantqlumnitzer@is.stuba.sk
Lužák Juraj, Ing.UIAMexterný školiteľjuraj.luzak@gmail.com
Macejka PavelUIBEzáhradník+421 906 068 klapka 511TL-135amacejka@is.stuba.sk
Macek Branislav, Ing.UPIMexterný školiteľqmacekb@is.stuba.sk
Madleňáková Lucia, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqmadlenakova@is.stuba.sk
Madleňák Radovan, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqmadlenak@is.stuba.sk
Maglocká Martišová Lenka, Bc.SEDEpracovníčka pre verejné obstarávanie+421 917 623 615T225alenka.martisova@stuba.sk
Magula Vladimír, doc. Ing., PhD.UMATexterný školiteľ+421 906 068 312T 205qmagula@is.stuba.sk
Magušin Ľuboš, Ing.UMATexterný školiteľqmagusin@is.stuba.sk
Magvaši Peter, Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqmagvasi@is.stuba.sk
Magyarics Richard, Ing.UVTEexterný školiteľqmagyarics@is.stuba.sk
Magyarics Tomáš, Ing.UMATexterný školiteľqmagyaricst@is.stuba.sk
Macháčová JanaPSPadministratívna pracovníčka v podateľni+421 908 674 053Podateľňajana.machacova@stuba.sk
Machalcová AnnaUZ ŠJpredavačanna.machalcova@stuba.sk
Machová Romana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaromana.machova@stuba.sk
Majerík Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqmajernik@is.stuba.sk
Majerník Milan, doc. Dr. Ing.UPIMexterný školiteľ+421 918 669 117milan.majernik@stuba.sk
Majerník Tomáš, Ing.UIAMexterný školiteľtommaj3@gmail.com
Majtán Miroslav, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqmajtan@is.stuba.sk
Makáňová Zuzana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqmakanova@is.stuba.sk
Makyš Peter, Ing.UPIMexterný školiteľqmakysp@is.stuba.sk
Mancová Katarína, Ing.PPEOpracovníčka pre personálne činnosti+421 918 897 634T - 230katarina.mancova@stuba.sk
Maňková Ildikó, prof. Ing., CSc.UVTEexterná školiteľkaqmankovai@is.stuba.sk
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkaqmarasova@is.stuba.sk
Mareš Albert, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqmares@is.stuba.sk
Markechová Iveta, RNDr., CSc.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 449T02 3.104iveta.markechova@stuba.sk
Marko Marek, Mgr.UPIMexterný školiteľqmarkom1@is.stuba.sk
Marková Iveta, prof. RNDr., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqmarkovai@is.stuba.sk
Marková Jana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqmarkovaj@is.stuba.sk
Marônek Milan, prof. Ing., CSc.KZAZprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 192T-113milan.maronek@stuba.sk
Martančík Branislav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľbranislav.martancik@gmail.com
Martinická Miroslava, Mgr.PURodborná administratívna pracovníčka+421 908 674 161T-25daubnerova@is.stuba.sk
Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.KPIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 531ŤL-322djozef.martinka@stuba.sk
Martinka Michal, Ing.UVTEexterný školiteľqmartinkam@is.stuba.sk
Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.UMAT, KOATexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 906 068 345T 111maros.martinkovic@stuba.sk
Martinkovičová OľgaPSPpracovníčka správy majetku+421 918 646 028T204olga.martinkovicova@stuba.sk
Marton Michal, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní prácemarton.michal@gmail.com
Masarik Pavol, Ing.SEDEpracovník pre verejné obstarávanie+421 918 646 065T225apavol.masarik@stuba.sk
Masárová Renáta, RNDr., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 448T02 3.107renata.masarova@stuba.sk
Mäsiar Harold, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqmasiar@is.stuba.sk
Mašek Bohuslav, prof. Dr. Ing.UVTEexterný školiteľqmasek@is.stuba.sk
Matejov Ľubomír, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 452T02 4.127lubomir.matejov@gmail.com
Matúš Jozef, Dr.h.c. doc. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqmatusj@is.stuba.sk
Matúšová Miriam, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 908 674 142T-110miriam.matusova@stuba.sk
Maxim Vladislav, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqmaxim@is.stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.UMATexterný školiteľqmedved@is.stuba.sk
Melo Borislav, Dipl.-Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqmelo@is.stuba.sk
Mesároš Dominik, Ing.UPIMexterný školiteľqmesaros@is.stuba.sk
Mesárošová Jana, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 469T02 2.102janamesarosova2175@gmail.com
Mészáros Alajos, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 59 325 149NB 694alojz.meszaros@stuba.sk
Meško Jozef, prof. Ing., PhD.MTF, UVTEkonzultant, externý školiteľqmesko@is.stuba.sk
Meško Marcel, Ing., Ph.D.UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.758NC 211marcel.mesko@stuba.sk
Mičian Miloš, doc. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqmician@is.stuba.sk
Mičieta Branislav, prof. Ing., PhD.UPIM, UIAMexterný školiteľqmicieta@is.stuba.sk
Mičietová Anna, prof. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqmicietova@is.stuba.sk
Mičko RudolfPSPvrátnikmicko@is.stuba.sk
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.UMATexterný školiteľ+421 (2) 60 291 167A605marcel.miglierini@stuba.sk
Mihálik PeterPSPvrátnik+421 906 068 500peter.mihalik@stuba.sk
Mihok Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.MTF, UPIMexterný školiteľqmihok@is.stuba.sk
Mihoková Svetlana, Ing.EKOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 918 646 016T210svetlana.mihokova@stuba.sk
Michaľčonok German, doc. Ing., CSc.UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 425T02 4.110german.michalconok@stuba.sk
Michal Dávid, Ing.UVTEdoktoranddavidmichal91@gmail.com
Michalíček Milan, doc. Ing., CSc.externý školiteľqmichalicek@is.stuba.sk
Micháliková Alena, Bc.VZVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 918 646 011T-13alena_michalikova@stuba.sk
Michalíková Anna, Ing., CSc.KEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 512ŤL 308anna.michalikova@stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ+421 (2) 59 274 479C 0603imrich.mikolai@stuba.sk
Mikula Marián, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqmikula@is.stuba.sk
Mikulášková Justína, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 426T02 4.126mikulaskova.justina@gmail.com
Mikuš Tibor, Ing.MTFkonzultantqmikus@is.stuba.sk
Milde Ján, Ing.UVTEdoktorandT-120johny.milde@gmail.com
Minarčíková EmíliaUIAMtechnická pracovníčka+421 906 068 409T02 3.127emilia.minarcikova@stuba.sk
Minarič Martin, Ing.UVTEexterný školiteľmartin.minaric@gmail.com
Minárik Stanislav, doc. Ing., PhD.UMAT, UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ759NC 212stanislav.minarik@stuba.sk
Mironovová Emília, PhDr.PJHVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 906 068 489T02 5.107emilia.mironovova@stuba.sk
Miša Pavol, Ing.UVTEexterný školiteľqmisa@is.stuba.sk
Mišík Jozef, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním747NC 348jozef.misik.tt@gmail.com
Mišíková MáriaPSPupratovač - upratovačkamisikovam@is.stuba.sk
Miština Igor, Ing.UVTEexterný školiteľqmistina@is.stuba.sk
Mišútová Mária, doc. RNDr., PhD.UIAMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 410T02 3.105maria.misutova@stuba.sk
Mĺkva Miroslava, doc. Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 471T02 2.103miroslava.mlkva@stuba.sk
Molnár Ivan, Ing.UVTEdoktorandT-104Aivan.im.molnar@gmail.com
Molnár Marek, Mgr.UPIMexterný školiteľqmolnarm@is.stuba.sk
Molnárová Jarmila, Ing.UPIMexterná školiteľkaqmolnarovaj@is.stuba.sk
Molnár Pavol, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqmolnarp@is.stuba.sk
Molnár Tibor, Ing.UVTEexterný školiteľqmolnart@is.stuba.sk
Moncmann SvätoplukUZ ŠDMUvrátniksvatopluk.moncmann@stuba.sk
Monka Peter, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqmonka@is.stuba.sk
Monoši Mikuláš, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqmonosi@is.stuba.sk
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.UVPT, UIAMriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ755NC 208oliver.moravcik@stuba.sk
Moravčíková Jana, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141jana.moravcikova@stuba.sk
Moravčík Roman, doc. Ing., PhD.UMAT, UVTEzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD., externý školiteľ735NC 319roman.moravcik@stuba.sk
Moringa MiroslavUPIMexterný školiteľqmoringa@is.stuba.sk
Morovič Ladislav, doc. Ing., PhD.KOATdocent CSc.,PhD.+421 906 068 368T-120ladislav.morovic@stuba.sk
Morvay Róbert, Ing.UIAMexterný školiteľqmorvay@is.stuba.sk
Mrkvica Ivan, prof. Dr. Ing.UVTEexterný školiteľqmrkvica@is.stuba.sk
Mrňa Libor, doc. RNDr., Ph.D.UVTEexterný školiteľqmrna@is.stuba.sk
Mrvová Ľubica, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455T02 2.111lubica.mrvova@stuba.sk
Mudriková Andrea, Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129andrea.mudrikova@stuba.sk
Mudriková Ivana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkamudrikova.ivana@javys.sk
Mudrončík Dušan, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľdusan.mudroncik@stuba.sk
Müllerova Adela, Ing.UPIMexterná školiteľkaqmullerovaa@is.stuba.sk
Müllerová Jana, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqmullerova@is.stuba.sk
Muška Martin, Ing.UPIM, UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ756NC 209martin.muska@stuba.sk
Nádaská ĽubomíraUZ ŠDMUupratovač - upratovačkanadaskal@is.stuba.sk
Nádašská Lea, Mgr.EKOfinančná účtovníčka+421 908 674 061T229lea.nadasska@stuba.sk
Naď Milan, doc. Ing., CSc.UVTE, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 429T02 3.116milan.nad@stuba.sk
Nagy Máté, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 433T02 3.113mate.nagy@stuba.sk
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqnagyoval@is.stuba.sk
Nánási Tibor, Ing., CSc.UVTE, UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 431T02 3.111tibor.nanasi@stuba.sk
Naňo Tomáš, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní prácetomas.nano@gmail.com
Náplava Antonín, doc. Ing., CSc.UMAT, UVTEdocent CSc.,PhD., externý školiteľ734NC 303antonin.naplava@stuba.sk
Navrátilová Natália, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkanavratilova@inmail.sk
Necpal Martin, Ing., PhD.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 337CE5AMxnecpal@is.stuba.sk
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.UMATexterný školiteľ+421 (2) 60 291 661A607vladimir.necas@stuba.sk
Neguyen Quang Chinh, doc.UMATdohoda o vykonaní práceqneguyen@is.stuba.sk
Németh MariánUVTEtechnický pracovníkCE5AMnemethm@is.stuba.sk
Németh Martin, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 419T02 3.101martin.nemeth@mail.com
Nemetzová Elena, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqnemetzova@is.stuba.sk
Nemlaha Eduard, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 417T02 4.106eduard.nemlaha@stuba.sk
Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing.UVTEdohoda o vykonaní práceqneslusan@is.stuba.sk
Nesvadba Petr, Ing., Ph.D.UVTEexterný školiteľpnesvadba@centrum.cz
Neštický Martin, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 411T02 4.121martin.nesticky@stuba.sk
Niethammer Manuela, prof. Dr.UIAMdohoda o vykonaní práceqniethammer@is.stuba.sk
Nikmon Marcel, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 424T02 4.124marcel.nikmon@gmail.com
Nižníková Jana, Ing.UIAMexterná školiteľkaqniznikovaj@is.stuba.sk
Noga Pavol, Ing., PhD.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním757NC 210pavol.noga@stuba.sk
Nochtová MáriaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkamaria.nochtova@stuba.sk
Nosko Martin, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqnoskom@is.stuba.sk
Novák Igor, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqnovaki@is.stuba.sk
Novák JozefPSPúdržbár+421 917 866 250jozef.novak@stuba.sk
Novák-Marcinčin Jozef, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovníkqnovakmarcincin@is.stuba.sk
Nováková Renata, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 kl. 465T02 2.108novakovar@is.stuba.sk
Novák Pavel, doc. Ing., PhD.UMATexterný školiteľqnovakp2@is.stuba.sk
Novota JaroslavPSPzáhradník+421 917 866 253jaroslav.novota@stuba.sk
Novotná Ivana, Mgr., PhD.UPIM, PJHVodborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 487T02 5.108novotna@is.stuba.sk
Obertová Valéria, Ing.UPIMexterná školiteľkaqobertova@is.stuba.sk
Odlerová Eva, doc. PhDr., PhD.UPIMexterná školiteľkaeva.odlerova@stuba.sk
Olesová Dáša, Ing.UPIMexterná školiteľkaqolesova@is.stuba.sk
Olexa Roman, Ing.UIAMexterný školiteľqolexa@is.stuba.sk
Ölvecký JozefUVTEstrojárenský technikT ĽLjozef.olvecky@stuba.sk
Ondrášik Miroslav, Ing.UPIMexterný školiteľqondrasik@is.stuba.sk
Ondreička Patrik, PaedDr. Mgr.UIAMexterný školiteľqondreicka@is.stuba.sk
Ondriga Ľuboš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľlubos.ondriga@gmail.com
Ondriga Martin, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľmartin.ondriga@stuba.sk
Ondruška Ján, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľqondruskaj1@is.stuba.sk
Ondruška Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqondruskaj@is.stuba.sk
Oravcová Jarmila, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 438T02 3.115jarmila.oravcova@stuba.sk
Oravec Milan, prof. Ing., PhD.MTF, UIBEexterný spolupracovník, externý školiteľqoravecm@is.stuba.sk
Oriňák Andrej, prof. RNDr., PhD.UMATexterný školiteľqorinak@is.stuba.sk
Osvald Anton, prof. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqosvald@is.stuba.sk
Ovcarčík Jozef, Ing.UMATexterný školiteľqovcarcik@is.stuba.sk
Ožvold Milan, prof. RNDr., CSc.MTFexterný školiteľ+421 906 068 349T 209milan.ozvold@stuba.sk
Pačiaová Hana, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqpaciaova@is.stuba.sk
Padáčová Iveta, Ing.UVPTtechnická pracovníčka754NC 207iveta.padacova@stuba.sk
Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqpajtinkovabart@is.stuba.sk
Palcut Marián, Mgr., PhD.UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.746NC 349palcut@is.stuba.sk
Palček Peter, prof. Ing., PhD.MTF, UMAT, UVTEexterný spolupracovník, externý školiteľqpalcekp@is.stuba.sk
Pálinkásová Martina, Ing.EKOfinančná účtovníčka+421 918 646 018T228martina.palinkasova@stuba.sk
Palumbíny Oleg, doc. RNDr., CSc.UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 435T02 3.108oleg.palumbiny@stuba.sk
Papiernik Matúš, Ing.UVTEexterný školiteľmatuspapiernik@gmail.com
Papula Ján, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqpapula@is.stuba.sk
Papula Jozef, prof. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľpapula@is.stuba.sk
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.UVTEdohoda o vykonaní práceqparilak@is.stuba.sk
Partlová Anna, Ing.PSPpracovníčka správy majetku+421 917 490 399T204anna.partlova@stuba.sk
Pastucha Branislav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľbranislav.pastucha@stuba.sk
Pastýr Andrej, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 452T02 4.127andrej.pastyr@stuba.sk
Pašák Matej, Ing., PhD.UMATodborný asistent CSc.,PhD.745NC 312matej.pasak@stuba.sk
Pauliček Róbert, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľrobert.paulicek@stuba.sk
Paulík Andrej, Ing.UPIMexterný školiteľqpaulik@is.stuba.sk
Pauliková Alena, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 465T02 2.108paulikovaa@is.stuba.sk
Paulová Iveta, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaiveta.paulova@stuba.sk
Pavlenda Pavel, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqpavlenda@is.stuba.sk
Pavličková Miroslava, Ing.VSDUpracovníčka pre ekonomické činnostipavlickova@is.stuba.sk
Pavlík Ľubomír, Ing.MTFdoktorandlubomir.pavlik@savba.sk
Pavlíková Soňa, doc. RNDr., CSc.UIAMexterná školiteľka+421 (2) 59 325 336NB 603sona.pavlikova@stuba.sk
Pavlík PeterUIAMtechnický pracovník+421 906 068 445T02 3.121peter.pavlik@stuba.sk
Pavlík Peter, Ing.UPIMexterný školiteľqpavlikp@is.stuba.sk
Pavlovičová Monika, Ing.UMATtechnická pracovníčka+421 918 646 038NC 320monika.pavlovicova@stuba.sk
Péči Matúš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľxpeci@is.stuba.sk
Pecháček František, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 908 674 143T-109frantisek.pechacek@stuba.sk
Pechanová Ľubica, Mgr.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 452T02 4.127lubica.pechanova@stuba.sk
Pekara Marián, Ing.UIAMexterný školiteľmariox@centrum.sk
Pekarčíková Marcela, Dr.-Ing.UMATvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.720NC 311marcela.pekarcikova@stuba.sk
Pelachová Tatiana, RNDr.UMATdoktorandkaummspela@savba.sk
Peniak Peter, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqpeniak@is.stuba.sk
Perichta Peter, RNDr., CSc.UMATodborný asistent CSc.,PhD.743NC 334peter.perichta@stuba.sk
Pešek Ladislav, prof. Ing., CSc.UMATdohoda o vykonaní práceqpesek@is.stuba.sk
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.KOATprofesor CSc.,PhD.+421 905 930 245T-128jozef.peterka@stuba.sk
Peterková AdrianaUIBEchemický technička+421 906 068 klapka 513TL-403adriana.peterkova@stuba.sk
Peterková Andrea, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 419T02 3.101peterkova.a@gmail.com
Péteryová Magda, Mgr.UMATtechnická pracovníčka982L 2magda.peteryova@stuba.sk
Peťko Ivan, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqpetko@is.stuba.sk
Petráš Rastislav, Mgr.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 420T02 4.128petrasrastislav@gmail.com
Petrovič Ján, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľxpetrovicj3@is.stuba.sk
Petrovičová JanaPSPprevádzková pracovníčka+421 906 068 308T-73Bjana.petrovicova@stuba.sk
Petrů Jana, doc. Mgr. Ing., Ph.D.UVTEexterná školiteľkaqpetruj@is.stuba.sk
Petruš Milan, PaedDr.UPIMexterný školiteľqpetrusm@is.stuba.sk
Pilc Jozef, prof. Ing., CSc.MTF, UVTEexterný spolupracovník, externý školiteľqpilc@is.stuba.sk
Pinkasová Monika, Ing.PŠFpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 906 068 484T02 2.125monika.pinkasova@stuba.sk
Pinke Peter, Ing., CSc.UMATexterný školiteľpeter.pinke@stuba.sk
Pintér Michal, Ing.UPIMexterný školiteľqpinter@is.stuba.sk
Pisarčíková ĽubicaUZ ŠJvedúca prevádzkovej jednotky+421 918 646 013lubica.pisarcikova@stuba.sk
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqpiska@is.stuba.sk
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqpitelj@is.stuba.sk
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.UIAMexterná školiteľkaqpivarciova@is.stuba.sk
Plavcová TatianaPSPupratovač - upratovačkaplavcova@is.stuba.sk
Plavčan Peter, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqplavcan@is.stuba.sk
Plecháčová KarinUZ ŠJkuchárkakarin.plechacova@stuba.sk
Podhorský Štefan, doc. Ing., CSc.KZAZodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 528ŤL-128stefan.podhorsky@stuba.sk
Podoba Milan, Ing.UIAMexterný školiteľqpodoba@is.stuba.sk
Pokorná DášaUZ ŠJpredavačdasa.pokorna@stuba.sk
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.KOATdocent CSc.,PhD.+421 906 068 174T-136peter.pokorny@stuba.sk
Pokusa Anton, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľanton.pokusa@stuba.sk
Pokusová Marcela, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova@stuba.sk
Polakovičová Drahomíra, PhDr., PhD.ZAPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímpolakovicovad@is.stuba.sk
Polakovičová ElenaPSPupratovač - upratovačkapolakovicova@is.stuba.sk
Polák Peter, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqpolakp@is.stuba.sk
Polečková Mária, Ing.UPIMexterná školiteľkaqpoleckova@is.stuba.sk
Popelka Vladimír, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqpopelka@is.stuba.sk
Popluhárová ZdenkaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkazdenka.popluharova@stuba.sk
Popová Zuzana, Mgr.UZ ŠDMUprevádzková pracovníčka+421 918 646 002zuzana.popova@stuba.sk
Poruban Libor, Ing.UIAMexterný školiteľqporubanl@is.stuba.sk
Pospíšil Juraj, Ing.UPIMexterný školiteľqpospisilj1@is.stuba.sk
Potisk Stanislav, Ing.UIAMexterný školiteľqpotisk@is.stuba.sk
Prachař Jan, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqpracharj@is.stuba.sk
Prajová Vanessa, Ing., PhD.UPIMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 454T02 2.110vanesa.prajova@stuba.sk
Pribila Vladimír, Ing.STOorganizátor prevádzky VS+421 918 445 999T02 4.115vladimir.pribila@stuba.sk
Priputen Pavol, RNDr., PhD.UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.748NC 310priputen@is.stuba.sk
Prístavka Miroslav, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqpristavka@is.stuba.sk
Prítrský Roman, Ing.UVTEexterný školiteľqpritrskyr@is.stuba.sk
Prochásková OľgaUZ ŠJzástupca vedúceho prev. jednotky+421 918 646 004olga.prochaskova@stuba.sk
Procházka Hynek, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqprochazkah@is.stuba.sk
Ptačinová Jana, Ing., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.723NC 306jana.ptacinova@gmail.com
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.UMATexterný školiteľqpudis@is.stuba.sk
Radim Lenort, prof. Ing., Ph.D.UPIMexterný školiteľqradim@is.stuba.sk
Rajnoha Rastislav, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqrajnoha@is.stuba.sk
Rajský Andrej, doc. PhDr., PhD.UPIMexterný školiteľ+421 906 068 496T02 5.109qrajsky@is.stuba.sk
Rakovský Martin, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqrakovskym@is.stuba.sk
Rančák Jan, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqrancak@is.stuba.sk
Rantuch Peter, Ing., PhD.UIBEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 519TL-204rantuch@is.stuba.sk
Rástočný Karol, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqrastocny@is.stuba.sk
Rašner Jaroslav, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqrasner@is.stuba.sk
Reháková Milena, doc. Ing., PhD.MTFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 325 221NB 5118milena.rehakova@stuba.sk
Relich Marcin, Ing., PhD.UPIMqrelich@is.stuba.sk
Remenárová Ivona, Ing.SEDEodborná administratívna pracovníčka+421 905 301 751T- 219ivona.remenarova@stuba.sk
Remenárová MartaPSPupratovač - upratovačkaremenarovam@is.stuba.sk
Repko Jozef, Ing.UPIMexterný školiteľqrepko@is.stuba.sk
Resek Martin, Ing.UMATexterný školiteľqresek@is.stuba.sk
Rešetková Mária, MBAVZVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 908 674 164T-13resetkova@is.stuba.sk
Rešetová Kvetoslava, PhDr., PhD.OPOMknihovníčka+421 906 068 kl. 355T-28kvetoslava.resetova@stuba.sk
Révesová ĽubicaPSPpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 908 674 052T205lubica.revesova@stuba.sk
Ridzoň Martin, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqridzon@is.stuba.sk
Riečičiarová Eva, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 438T02 3.115eva.rieciciarova@stuba.sk
Riedlmajer Róbert, doc. Ing., PhD.UMAT, UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 918 646 042NC 218robert.riedlmajer@stuba.sk
Rigová EvaUZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotkerigovae@is.stuba.sk
Richnáková AdrianaŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 008T23adriana.richnakova@stuba.sk
Richnáková AnnaPJHVtechnická pracovníčka+421 918 646 071T02 5.111richnakova@is.stuba.sk
Rízeková Trnková Lýdia, Ing., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.727NC 315lydia.trnkova@stuba.sk
Rjapošová Zuzana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqrjaposova@is.stuba.sk
Rohaľ-Ilkiv Boris, prof. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 702205boris.rohal-ilkiv@stuba.sk
Rohaľová Jana, Bc.MTF, PISsystémová integrátorka, organizátor prevádzky VS+421 906 068 476T02 4.118jana.rohalova@stuba.sk
Roch Marek, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqroch@is.stuba.sk
Rolník Ladislav, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 434T02 3.114ladislav.rolnik@gmail.com
Romanová DanielaPSPpracovníčka autodopravy+421 918 646 022Z 26daniela.romanova@stuba.sk
Rosenbergerová Silvia, Ing.PŠFpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 906 068 484T02 2.125silvia.rosenbergerova@stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka+421 (2) 60 291 563D111danica.rosinova@stuba.sk
Ručková Gabriela, PhDr., PhD.UPIMexterná školiteľkaqruckova@is.stuba.sk
Rusko Miroslav, doc. RNDr., PhD.KBIdocent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 514ŤL-324miroslav.rusko@stuba.sk
Rusnáková Soňa, doc. Ing., Ph.D.UMATdohoda o vykonaní práceqrusnakova@is.stuba.sk
Ružarovský Roman, Ing., PhD.UVTE, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 908 674 132T-129roman.ruzarovsky@stuba.sk
Rybanský Rudolf, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľrudolf.rybansky@stuba.sk
Rybár Michal, Ing.UMATexterný školiteľqrybarm@is.stuba.sk
Rzepliński KrzysztofMTFbudoucí zahraniční studentfizyk1996@gmail.com
Sablik Jozef, prof. Ing., CSc.UPIMriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 464T02 2.101jozef.sablik@stuba.sk
Sadílek Marek, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsadilek@is.stuba.sk
Sagal Dušan, Ing.UVTEexterný školiteľqsagal@is.stuba.sk
Sága Milan, prof. Dr. Ing., UVTEdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqsaga@is.stuba.sk
Sahul Martin, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním732NC 342martin.sahul@stuba.sk
Sahul Miroslav, Ing., PhD.UMAT, KZAZodborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 144T-107miroslav.sahul@stuba.sk
Sakál Peter, prof. Ing., CSc.UPIMprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 458T02 2.114peter.sakal@stuba.sk
Samák Marián, Ing.UPIMexterný školiteľqsamak@is.stuba.sk
Samešová Dagmar, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní prácedagmar.samesova@tuzvo.sk
Samsonov Gennadii, Ing.UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 418T02 4.107gensam28@gmail.com
Saniuk Anna, doc. Ing. Dr hab.UPIMexterná školiteľkaqsaniuka@is.stuba.sk
Saniuk Sebastian, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqsaniuk@is.stuba.sk
Sapietová Alžbeta, doc. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqsapietova@is.stuba.sk
Sávolyi ÁlmosMTFbudoucí zahraniční students.almosok@gmail.com
Savov Radovan, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqsavov@is.stuba.sk
Sebestyénová Jolana, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqsebestyenova@is.stuba.sk
Sedláková MiroslavaPSPupratovač - upratovačkasedlakova@is.stuba.sk
Sedlák Viliam, Mgr.CAKŠlektorsedlakv@is.stuba.sk
Sedlická Viktória, Ing., PhD.UMATexterná školiteľka727NC 315viktoria.sedlicka@stuba.sk
Seewald JaroslavPSPvrátnik+421 906 068 300jaroslav.seewald@stuba.sk
Segľa Štefan, prof. Ing., CSc., UVTEdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqsegla@is.stuba.sk
Sejč Pavol, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 374225pavol.sejc@stuba.sk
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 585D701ivan.sekaj@stuba.sk
Sekera Branislav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqsekera@is.stuba.sk
Senderská Katarína, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqsenderska@is.stuba.sk
Seriš JozefPSPvrátnik, externý školiteľseris@is.stuba.sk
Schreiber Peter, doc. Ing., CSc.UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 442T02 3.123peter.schreiber@stuba.sk
Schützenhöfer Wolfgang, Dr. Ing.UMATdohoda o vykonaní práceqschutzenhofer@is.stuba.sk
Schwarz Mário, Mgr., PhD.UPIMexterný školiteľqschwarz@is.stuba.sk
Sihelský Ján, Ing.UVTEexterný školiteľqsihelskyj@is.stuba.sk
Simančík František, Dr. Ing.MTF, UMATexterný školiteľqsimancik@is.stuba.sk
Sirotiak Maroš, RNDr., PhD.KEIodborný asistent CSc.,PhD.+421 908 674 072ŤL 307amaros.sirotiak@stuba.sk
Sisková Marta, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 906 068 kl. 452T02 4.127mtsiskusik@gmail.com
Skarba Michal, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľ+421 917 669 389T-210skarba@is.stuba.sk
Skýpalová AlžbetaVAPpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 918 646 033T-24alzbeta.skypalova@stuba.sk
Sládeček ĽubošUZ ŠDMUúdržbárlubos.sladecek@stuba.sk
Sládek Augustín, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqsladeka@is.stuba.sk
Sládek Marián, Ing.UVTEexterný školiteľqsladekm@is.stuba.sk
Slamková Eva, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqslamkova@is.stuba.sk
Slávik Igor, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqslaviki@is.stuba.sk
Slota Ján, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqslota@is.stuba.sk
Sobota Róbert, Ing., PhD.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 361T-112robert.sobota@stuba.sk
Sokolovská Barbora, Ing.UPIMexterná školiteľkabarbora.sokolovska@gmail.com
Soldán Maroš, prof. Ing., PhD.KEIzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 517ŤL-322bmaros.soldan@stuba.sk
Sondor Jozef, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqsondor@is.stuba.sk
Sorádová ZuzanaUVTEtechnická pracovníčka+421 918 646 014T205zuzana.soradova@stuba.sk
Soták Vladimír, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľvladimir.sotak@stuba.sk
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqspalek@is.stuba.sk
Spišák Emil, prof. Ing., CSc.MTF, UVTEexterný spolupracovník, externý školiteľqspisak@is.stuba.sk
Spišáková Alžbeta, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 450T02 4.102alzbeta.spisakova@stuba.sk
Spišáková Lucia, Ing.UPIMexterná školiteľkaqspisakova@is.stuba.sk
Srnka Milan, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsrnka@is.stuba.sk
Stacho ImrichUZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 622imrich.stacho@stuba.sk
Stachová Katarína, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqstachova@is.stuba.sk
Stacho Zdenko, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľstacho.zdenko@gmail.com
Stanček Ladislav, doc. Ing., CSc.UMAT, UVTEexterný školiteľladislav.stancek@stuba.sk
Stančeková Dana, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqstancekova@is.stuba.sk
Stanek Pavol, Ing.UVTEexterný školiteľqstanekp@is.stuba.sk
Stanko Peter, Ing.UPIMexterný školiteľqstankop@is.stuba.sk
Stareček Augustín, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 420T02 4.128starecek.augustin@gmail.com
Steinhübl Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsteinhubl@is.stuba.sk
Stoffová Veronika, prof. Ing., CSc.UIAMexterná školiteľkaqstoffova@is.stuba.sk
Straka Martin, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqstraka@is.stuba.sk
Strašifták Andrej, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľandrej.strasiftak@gmail.com
Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD.UVPT, UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD., externý školiteľ766NC 219maximilian.stremy@stuba.sk
Strišš Jozef, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqstriss@is.stuba.sk
Stúpalová Hana, Mgr., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 449T02 3.104hana.stupalova@stuba.sk
Sučáková AlenaVAPpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 918 646 033T-24alena.sucakova@stuba.sk
Suchánek Jan, prof. Ing., CSc.UVTEdohoda o vykonaní práceqsuchanek@is.stuba.sk
Sujová Andrea, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqsujovaa@is.stuba.sk
Susková Daniela, Bc.PPEOmzdová účtovníčka+421 918 988 466T - 208daniela.suskova@stuba.sk
Svetský Štefan, Ing., PhD.UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 906 068 413T02 4.104stefan_svetsky@stuba.sk
Sviček JozefUVTEtechnický pracovníkT ĽLsvicek@is.stuba.sk
Syč Marek, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní prácexsyc@is.stuba.sk
Sýkora JánSTOprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 906 068 475T02 4.120jan.sykora@stuba.sk
Sýkora Roman, Ing.UMATtechnický pracovník725NC 302sykorar@is.stuba.sk
Szabó Beáta, Mgr.MTFdohoda o vykonaní práceqszabob@is.stuba.sk
Szabó Jaroslava, Ing.UPIMexterná školiteľkajaroslava.vicikova@stuba.sk
Szabóová MáriaUIBEtechnická pracovníčka+421 906 068 klapka 501ŤL-322amaria.szaboova@stuba.sk
Szabó Peter, Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 456T02 2.113peter.szabo@stuba.sk
Szabová Zuzana, Ing., PhD.UIBEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 510ŤL-323zuzana.turnova@stuba.sk
Šalgovičová Jarmila, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkajarmila.salgovicova@stuba.sk
Šalkovská AndreaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkaandrea.salkovska@stuba.sk
Šandora Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsandora@is.stuba.sk
Šarmír Marek, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 451T02 4.101sarmirmarek@gmail.com
Šatanová Anna, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkaqsatanova@is.stuba.sk
Ščasnovičová Ivana, Ing.UPIMexterná školiteľkascasnovicova.ivana@javys.sk
Šebesta Rastislav, Ing.UIAMexterný školiteľqsebestar@is.stuba.sk
Šebo Dušan, prof. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqsebod@is.stuba.sk
Šebo Pavol, RNDr., DrSc.UVTEexterný školiteľsebo@is.stuba.sk
Šefčíková Miriam, Ing., PhD.UPIM, ZAPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka+421 906 068 kl. 467T02 2.116miriam.sefcikova@stuba.sk
Šery JaroslavUMATtechnik el. a energ. zariadení334T 54jaroslav.sery@stuba.sk
Šesták Milan, Ing.UPIMexterný školiteľqsestak@is.stuba.sk
Šimeček Josef, Ing.UVTEexterný školiteľqsimecek@is.stuba.sk
Šimek Michal, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsimek@is.stuba.sk
Šimeková Beáta, Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 321T-108beata.simekova@stuba.sk
Šimeková HelenaPSPupratovač - upratovačkahelena.simekova@stuba.sk
Šimeková JanaUZ ŠJgazdinájana.simekova@stuba.sk
Šimna Vladimír, Ing., PhD.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 918 646 031CE5AMvladimir.simna@stuba.sk
Šimončičová HelenaPSPupratovač - upratovačkahelena.simoncicova@stuba.sk
Šimončičová Veronika, Ing.UIAMdoktorandka+421 906 068 427T02 4.122veronika.simoncicova91@gmail.com
Šimon Marek, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľmarek.simon@ucm.sk
Šimon Peter, prof. Ing., DrSc.UIBEexterný školiteľ+421 (2) 59 325 530268, stará budova, 2. poschodiepeter.simon@stuba.sk
Šimon Štefan, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 445T02 3.121simplexs@gmail.com
Šimo Tomáš, Ing.UVTEexterný školiteľqsimo@is.stuba.sk
Šimšík Dušan, prof. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqsimsik@is.stuba.sk
Široký Radovan, Bc.UZ ŠDMUprevádzkový pracovník+421 918 646 000radovan.siroky@stuba.sk
Škoda JozefPSPvrátnikskodaj@is.stuba.sk
Školárová Zuzana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqskolarova@is.stuba.sk
Škrobáková Ivana Sára, Ing.UMATtechnická pracovníčka727NC 315saraiv@szm.sk
Škrobian Milan, doc. Ing., CSc.UMATexterný školiteľqskrobian@is.stuba.sk
Škulavík Tomáš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľxskulavikt@is.stuba.sk
Šmíd Jaroslav, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceSMID@SOPK.SK
Šnírer DušanUZ ŠDMUvodič mikrobusu+421 918 646 001dusan.snirer@stuba.sk
Špendla Lukáš, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 417T02 4.106lukas.spendla@stuba.sk
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 918 669 110daniela.spirkova@stuba.sk
Špitalský Zdenko, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľqspitalsky@is.stuba.sk
Šprinková KvetoslavaŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 917 367 300T20kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
Šram MilanPSPchemik - úpravár vodymilan.sarm@stuba.sk
Štefanička Jozef, Ing.UVTEexterný školiteľqstefanicka@is.stuba.sk
Štefánik Dušan, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľqstefanikd@is.stuba.sk
Štefánik Pavol, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqstefanik@is.stuba.sk
Štefko Tomáš, Ing., PhD.UIBEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 509TL-234tomas.stefko@stuba.sk
Štefunková Alena, Mgr.PISorganizátor prevádzky VS+421 906 068 478T02 4.117alena.stefunkova@stuba.sk
Štekláč Dušan, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqsteklac@is.stuba.sk
Štepanovič Pavol, Ing.UVTEexterný školiteľqstepanovic@is.stuba.sk
Štibraná AdrianaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkaadriana.stibrana@stuba.sk
Štibraná Katarína, Ing.UMATtechnická pracovníčka+421 918 646 038NC 320katarina.stibrana@stuba.sk
Štibrányi Ladislav, doc. Ing., CSc.UIBEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímladislav.stibranyi@stuba.sk
Štofková Jana, prof. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqstofkova@is.stuba.sk
Štollmann Vladimír, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqstollmann@is.stuba.sk
Štrbo Milan, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľsmilan2210s@gmail.com
Šuba Roland, Ing., PhD.KZAZodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 336T-117roland.suba@stuba.sk
Šugárová Jana, doc. Ing., PhD.KOATdocentka CSc.,PhD.+421 908 674 056T-125qsugarova@is.stuba.sk
Šugár Peter, prof. Ing., CSc.KOATprofesor CSc.,PhD.369T-123qsugar@is.stuba.sk
Šujaková Monika, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 451T02 4.101monika.sujakova@gmail.com
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 474T02 2.109jana.sujanova@stuba.sk
Šulka Martin, RNDr., PhD.UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ762NC 215martin.sulka@stuba.sk
Šulková Katarína, RNDr., PhD.UVPT, UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka762NC 215katarina.sulkova@stuba.sk
Šumec Martin, Ing.UMATdoktorand724NC 317sumec.martin@gmail.com
Šurinová Yulia, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqsurinova@is.stuba.sk
Šurka Vladimír, Ing.UIAMexterný školiteľsurka.vladimir@gmail.com
Šutiaková Ingrid, Ing.UMATtechnická pracovníčka982L 2ingrid.sutiakova@stuba.sk
Šútora Dušan, Ing.UIAMexterný školiteľqsutora@is.stuba.sk
Švač Vladimír, Ing., PhD.ZAPvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímsvac@is.stuba.sk
Švecová LibušaPPEOpracovníčka ekonomiky práce+421 918 646 020T - 209libusa.svecova@stuba.sk
Švec Pavol, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 336131pavol.svec@stuba.sk
Švec Peter, Ing., DrSc.UMATexterný školiteľqsvecp@is.stuba.sk
Švrček Daniel, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 435T02 3.108svrcekd@is.stuba.sk
Tadanai Ondrej, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 424T02 4.124tadanaio@gmail.com
Takács Gergely, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 712316gergelytakacs@gergelytakacs.com
Talnagiová Viktória, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkat.viktoria@pobox.sk
Tancer Daniel, Ing.UVTEexterný školiteľqtancer@is.stuba.sk
Tánczos Zoltán, Ing.UIBEexterný školiteľqtanczos@is.stuba.sk
Tanuška Pavol, prof. Ing., PhD.UVTE, UIAMriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 416T02 3.124pavol.tanuska@stuba.sk
Taraba Bohumil, doc. Ing., CSc.externý školiteľbohumil.taraba@stuba.sk
Tašký MilanUZ ŠDMUdomovník - údržbár+421 917 669 006milan.tasky@stuba.sk
Temiaková Eva, Ing.UPIMexterná školiteľkatemiakova.eva@gmail.com
Teplická Katarína, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqteplicka@is.stuba.sk
Thurzo Andrej, MUDr., MPH, PhD.UVTEexterný školiteľqthurzo@is.stuba.sk
Tibenská Alica, Ing.EKOpracovníčka pre štatistiku a rozbory+421 908 674 066T223alica.tibenska@stuba.sk
Tibenská Jana, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqtibenska@is.stuba.sk
Tillmann Wolfgang, prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing.MTFexterný spolupracovníkqtillmann@is.stuba.sk
Tillová Eva, prof. Ing., PhD.UMATexterná školiteľkaqtillova@is.stuba.sk
Tittel Viktor, prof. Ing., CSc.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 361T-112viktor.tittel@stuba.sk
Tokár Kamil, RNDr., PhD.UVPTvedeckovýskumný pracovník+421 (2) 60 291 714A316tokar@is.stuba.sk
Tolnay Marián, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 548marian.tolnay@stuba.sk
Tomášik Štefan, Ing., PhD.UPIM, UVTEexterný školiteľqtomasik@is.stuba.sk
Tomašková Marianna, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqtomaskova@is.stuba.sk
Tomčík Alexander, Ing.UPIMexterný školiteľqtomcik@is.stuba.sk
Tóth László, prof. Dr.UVTEexterný školiteľqtothl@is.stuba.sk
Tóthová Katarína, PhDr.ŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 007T23katarina_tothova@stuba.sk
Tóthová Mária, RNDr., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 448T02 3.107maria.tothova@stuba.sk
Trebuňa František, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovníkqtrebunaf@is.stuba.sk
Trebuňa Peter, prof. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqtrebuna@is.stuba.sk
Trenčan Branislav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqtrencan@is.stuba.sk
Trník Anton, doc. RNDr., PhD.UMATexterný školiteľqtrnik@is.stuba.sk
Trnka Andrej, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľandrej.trnka@ucm.sk
Turan OğuzhanMTFbudoucí zahraniční studentturano15@itu.edu.tr
Turčíková Jarmila, Ing., PhD.VSDUodborná asistentka CSc.,PhD.turcikova@is.stuba.sk
Tvrdý Miroslav, prof. Ing., DrSc.UMATdohoda o vykonaní práceqtvrdy@is.stuba.sk
Uherek František, prof. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 369E605frantisek.uherek@stuba.sk
Uhlárová Ingrid, Mgr.UIAMexterná školiteľkaquhlarova@is.stuba.sk
Ulrich Koloman, prof. Ing., PhD.UVTEvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 908 674 130T-135koloman.ulrich@stuba.sk
Urbaníková Marta, doc. RNDr., CSc.UIAMexterná školiteľkamarta.urbanikova@stuba.sk
Urban Miroslav, prof. RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľ760NC 213miroslav.urban@stuba.sk
Urbanovičová Petra, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 426T02 4.126petra.harsanyova@gmail.com
Urcikán Marián, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqurcikanm@is.stuba.sk
Uríček Juraj, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľquricek@is.stuba.sk
Urminská Radka, Mgr.UPIMexterná školiteľkaradka.bublava@gmail.com
Urminský Ján, Ing.UVTEdoktorandxurminsky@is.stuba.sk
Ušák Maroš, Ing.UPIMexterný školiteľqusakm@is.stuba.sk
Ušáková JarmilaPSPupratovač - upratovačkausakovaj@is.stuba.sk
Uváčková VlastaUZ ŠJšéfkuchárkavlasta.uvackova@stuba.sk
Václav Ľuboš, Ing.UPIMexterný školiteľlubos.vaclav@gmail.com
Václavová Andrea, Ing.UIAMdoktorandka+421 906 068 427T02 4.122vaclavova.andrea@gmail.com
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.UVTEriaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 918 646 055T-123stefan.vaclav@stuba.sk
Vagovský Juraj, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqvagovsky@is.stuba.sk
Vachálek Ján, doc. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 713226jan.vachalek@stuba.sk
Vajcík Vladimír, Ing.UPIMexterný školiteľqvajcik@is.stuba.sk
Vajdel Radoslav, Ing.MTFexterný školiteľqvajdel@is.stuba.sk
Valkovič Vojtech, JUDr.UIBEdohoda o vykonaní práceqvalkovic@is.stuba.sk
Vaňa Dušan, Ing., PhD.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním772NC 115dusan.vana@centrum.sk
Vančo Peter, Ing.UIAMexterný školiteľqvanco@is.stuba.sk
Vaňová Jaromíra, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 463T02 2.118jaromira.vanova@stuba.sk
Varga Alexander, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqvargaa@is.stuba.sk
Varga Peter, Ing.UPIMexterný školiteľqvargap1@is.stuba.sk
Váryová Ivana, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqvaryova@is.stuba.sk
Vasilko Karol, prof. Ing., DrSc.UVTEexterný školiteľqvasilko@is.stuba.sk
Vasková Iveta, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqvaskovai@is.stuba.sk
Vaský Jozef, doc. Ing., CSc.UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 443T02 3.122jozef.vasky@stuba.sk
Važan Pavel, prof. Ing., PhD.UVTE, UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 414T02 3.125pavel.vazan@stuba.sk
Velíšek Karol, prof.h.c. prof. Ing., CSc.KSMM, UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 129T-140karol.velisek@stuba.sk
Venény Peter, Ing.UVTEexterný školiteľpeter.veneny@azet.sk
Verkinderen Dominiek, Ing.UMATdohoda o vykonaní práceqverkinderen@is.stuba.sk
Vestenický Peter, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqvestenicky@is.stuba.sk
Vetríková Nina, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľka+421 908 674 142T-110nina.danisova@stuba.sk
Videnová Veronika, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkavidenova.veronika@gmail.com
Viden Roman, Ing.UPIMexterný školiteľviden.roman@gmail.com
Viňáš Ján, doc. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqvinas@is.stuba.sk
Višňovský Jozef, prof. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqvisnovsky@is.stuba.sk
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 680D407anton.vitko@stuba.sk
Vitteková ŠtefániaUPIM, UVPTdohoda o vykonaní práce, technická pracovníčkastefania.vittekova@stuba.sk
Vlnka Ján, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ103jan.vlnka@stuba.sk
Vojtko Andrej, RNDr., PhD.UVTEexterný školiteľqvojtkoa@is.stuba.sk
Vopát Tomáš, Ing., PhD.UVTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľCE5AMtomas.vopat@stuba.sk
Vrábeľ Róbert, doc. Mgr., PhD.UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 440T02 3.110robert.vrabel@stuba.sk
Vraňaková Natália, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 420T02 4.128natalia.vranakova@gmail.com
Vrbovská Beáta, Bc.VZVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 918 646 011T-13beata.vrbovska@stuba.sk
Vrbovský Maroš, Ing.UPIMexterný školiteľgaca@inmail.sk
Vrtiel Štefan, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 433T02 3.113svrtiel@gmail.com
Výboch Jozef, Ing.UPIMexterný školiteľjozef.vyboch@stuba.sk
Vyskoč Marek, Ing.UPIMdohoda o vykonaní práceJOLAV@JOLAV.SK
Vyskoč Maroš, Ing., IWEUVTEdoktorandT-107vyskoc.maros@gmail.com
Wagner Alfred, Dr. et Dr.-Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqwagnera@is.stuba.sk
Wachter Igor, Ing.UIBEdoktorand+421 906 068 klapka 508TL-305igor.wachter@stuba.sk
Zacková Paulína, Ing., PhD.UMATvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním732NC 342xzackova@is.stuba.sk
Zachar IvanSTOpracovník operačných systémov VS+421 905 487 121T02 4.119ivan.zachar@stuba.sk
Zajac Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.MTF, UVTEkonzultant, externý školiteľqzajacj@is.stuba.sk
Zárecká GabrielaUVTEtechnická pracovníčka+421 918 646 037T 122gabriela.zarecka@stuba.sk
Zatkalík Martin, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqzatkalik@is.stuba.sk
Zaujec Rudolf, Ing.UVTEdoktorandCE5AMrudolfzaujec@gmail.com
Zaušková Anna, prof. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqzauskova@is.stuba.sk
Závacká Anna, Ing., PhD.UVPT