18. 7. 2018  18:06 Kamila
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta informatiky a informačných technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Andrášik Ladislav, prof. Ing., DrSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 918 669 106C612ladislav.andrasik@stuba.sk
Andraško Jozef, JUDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqandrasko@is.stuba.sk
Andrejčíková Nadežda, Ing., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4334.33andrejcikova@fiit.stuba.sk
Andrejko Anton, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 231D-208andrejko@is.stuba.sk
Antálek Marek, Ing.FIITexterný školiteľqantalek@is.stuba.sk
Aragón Martínez MartaFIITbudoucí zahraniční studentkamarta.aragon@estudiant.upc.edu
Astaloš Róbert, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqastalos@is.stuba.sk
Babincová Danka, PhDr.FIITdohoda o vykonaní práceqbabincova@is.stuba.sk
Bača Ján, doc. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqbacaj@is.stuba.sk
Bachratý Martin, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceC 0411bachraty@math.sk
Bachratý Viktor, Ing.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4454.45viktor.bachraty@gmail.com
Bajla Ivan, prof. Ing. RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqbajla@is.stuba.sk
Baketaric DraženFIITbudoucí zahraniční studentbaketaric.drazen@student.um.si
Baková Lenka, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácelenka.bakulka@gmail.com
Baláž Anton, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqbalaza@is.stuba.sk
Balažia Ján, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 5335.33balazia@fiit.stuba.sk
Baláž Marcel, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácemarcel.balaz@r-das.sk
Balážová RozáliaTPOupratovač - upratovačkarozalia.balazova@stuba.sk
Balogh Zoltán, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqbalogh@is.stuba.sk
Balšan ViliamTPOvrátnik+421 (2) 21 022 1001.14balsan@is.stuba.sk
Banič JaroslavTPOvrátnikbanic@is.stuba.sk
Barabás Michal, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqbarabas@is.stuba.sk
Barla Michal, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3033.03barla@is.stuba.sk
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D.UISIqbartik@is.stuba.sk
Bartošovič Lukáš, PaedDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqbartosovic@is.stuba.sk
Batěk Ľuboš, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqbatek@is.stuba.sk
Bečka Martin, Mgr., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.qbecka@is.stuba.sk
Belasová Jarmila, PhDr.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 571A612jarmila.belasova@stuba.sk
Bencel Rastislav, Ing.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 21 022 5305.30rbencel@gmail.com
Benča Ľubomír, Ing.UPSSexterní učitelqbenca@is.stuba.sk
Benedigová Michaela, Mgr., MBAFIITdohoda o vykonaní práceqbenedigova@is.stuba.sk
Benešová Vanda, doc. Ing., PhD.UPAIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4194.19benesova@fiit.stuba.sk
Beniak Marián, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácembeniak@gmail.com
Bernát Dušan, Ing.UPAI, CVKSvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník operačných systémov VS+421 (2) 21 022 5285.28dusan.bernat@stuba.sk
Bešťák Robert, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqbestak@is.stuba.sk
Biagini Gómez DanielaFIITbudoucí zahraniční studentkadaniela.biagini@estudiant.upc.edu
Bieleková Alexandra, Ing.FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 21 022 1071.07bielekova@fiit.stuba.sk
Bieliková Barbora, Mgr.FIITexterná spolupracovníčkaqbielikovab@is.stuba.sk
Bieliková Mária, prof. Ing., PhD.UISIprofesorka DrSc.+421 (2) 21 022 2042.04bielik@fiit.stuba.sk
Blahušiak Pavol, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqblahusiakp@is.stuba.sk
Blažková KatarínaTPOupratovač - upratovačkablazkova@is.stuba.sk
Blšták Miroslav, Ing.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 3303.30miroslav.blstak@stuba.sk
Blšták Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqblstak@is.stuba.sk
Body Roman, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqbody@is.stuba.sk
Böhm Radoslav, RNDr., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.qbohm@is.stuba.sk
Boros Tomáš, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5335.33tomas.boros92@gmail.com
Borsová DianaTPOupratovač - upratovačkaborsovad@is.stuba.sk
Bou Ezzeddine Anna, RNDr., PhD.UISIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3153.15bouezzeddine@is.stuba.sk
Brada Přemysl, doc. Ing., Ph.D., MScFIITdohoda o vykonaní práceqbrada@is.stuba.sk
Brath PeterCVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 2432.43brath@fiit.stuba.sk
Breier Jakub, Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4154.15breier@fiit.stuba.sk
Brenkuš Juraj, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 385E116xbrenkusj@is.stuba.sk
Breznenová SoňaPAMmzdová účtovníčka+421 (2) 21 022 2172.17breznenova@fiit.stuba.sk
Britaňák Vladimír, RNDr., DrSc.FIITdohoda o vykonaní práceqbritanak@is.stuba.sk
Broniš Peter, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqbronis@is.stuba.sk
Broniš Roman, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 5345.34roman.bronis@gmail.com
Brusilovsky Peter, prof., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqbrusilovsky@is.stuba.sk
Budinská Ivana, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácebudinskai@is.stuba.sk
Bukovský Peter, Ing.UPSSexterní učitelqbukovsky@is.stuba.sk
Bulko Martin, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqbulko@is.stuba.sk
Burda Kamil, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3313.31kamil.burda@stuba.sk
Bureš Miroslav, Ing., Ph.D.UISIqbures@is.stuba.sk
Burget Radek, Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práceqburget@is.stuba.sk
Butka Peter, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqbutka@is.stuba.sk
Buzová Katarína, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqbuzova@is.stuba.sk
Cagáň Karol, Bc.FIITexterný spolupracovníkcagan.karol@gmail.com
Ciglan Marek, RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácemarek.ciglan@savba.sk
Cirák Julius, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 138A312julius.cirak@stuba.sk
Clementis Ladislav, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4054.05xclementis@stuba.sk
Csóka Lukáš, Ing.FIITexterný spolupracovníkprotinozec@gmail.com
Csóka Tibor, Ing., PhD.UPAI+421 (2) 68 279 408B408csokat@gmail.com
Čech Jan, Ing., Ph.D.FIITexterný spolupracovníkqcechj@is.stuba.sk
Čechvala Martin, Ing.FIITexterný spolupracovníkmartin@cechvala.eu
Čerňanský Michal, doc. Ing., PhD.UPAIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4274.27cernans@fiit.stuba.sk
Černý Vladimír, doc. RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqcernyv@is.stuba.sk
Čevorová Kristína, Mgr.FIITdohoda o vykonaní prácecevorova@mat.savba.sk
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.UPAIprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5395.39cicak@fiit.stuba.sk
Čičátka AurelTPOvrátnikqcicatka@is.stuba.sk
Čipková Karla, RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 472A414karla.cipkova@stuba.sk
Danišová Viera, Mgr.EOfinančná účtovníčka+421 (2) 21 022 2112.11viera.danisova@stuba.sk
Danko Andrej, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 315D-215andrej@danko.sk
Daňko Martin, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4164.16qdanko@is.stuba.sk
Dekýš Peter, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqdekys@is.stuba.sk
Demčák Peter, Ing.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 4424.42peter.demcak@stuba.sk
Demovič Miroslav, MBAFIITexterný spolupracovníkqdemovicm@is.stuba.sk
Dobai Roland, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 411 291UI SAV Bratislavadobai.roland@gmail.com
Dobias Ján, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqdobias@is.stuba.sk
Doboš Ľubomír, prof. Ing., CSc.FIITexterný spolupracovníkqdobos@is.stuba.sk
Dohnal Ján, Ing., PhD.FIITexterný školiteľqdohnal@is.stuba.sk
Domin Ladislav, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqdomin@is.stuba.sk
Domonkos Tomáš, Ing.FIITexterný spolupracovníkqdomonkost@is.stuba.sk
Doričová Katarína, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqdoricova@is.stuba.sk
Doubravský Lukáš, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5045.04nlh.lorros0@gmail.com
Drnajová Barbara, Mgr.UPAIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 21 022 5115.03drnajova@is.stuba.sk
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.pracovník BOZ a PO+421 (2) 60 291 456D607jozef.dubravsky@stuba.sk
Dubucq YahnFIITbudoucí zahraniční studentYahn.dubucq@insa-lyon.fr
Dudák VladimírTPOvrátnik+421 (2) 21 022 1001.14dudak@is.stuba.sk
Dunajčík Aleš, PaedDr.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 590T 108ales.dunajcik@stuba.sk
Ďurikovič Roman, prof. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqdurikovic@is.stuba.sk
Džupinová Eva, Mgr., PhD.UISIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 3113.11qdzupinova@is.stuba.sk
Erdelyi Jaroslav, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5045.04jaroslaverdelyi@gmail.com
Erdélyiová Gancárová Martina, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqerdelyiovaganc@is.stuba.sk
Erken MustafaFIITbudoucí zahraniční studenterknmstfa4298@gmail.com
Fabová Ľudmila, Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 918 669 126C615ludmila.fabova@stuba.sk
Fabrici Michal, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqfabrici@is.stuba.sk
Falbová Lucia, Mgr.SIKknihovníčka+421 (2) 21 022 2312.31falbova@fiit.stuba.sk
Farkaš Igor, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqfarkasi@is.stuba.sk
Farkaš Michal, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3363.36michalfarkas1@gmail.com
Farkaš Peter, prof. Ing., DrSc.FIITkonzultant+421 (2) 60 291 844B609peter.farkas@stuba.sk
Farkaš Tomáš, Ing.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 3313.31farkas0tomas@gmail.com
Feciľak Peter, Ing., PhD.UISIqfecilak@is.stuba.sk
Ferko Andrej, doc. RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqferko@is.stuba.sk
Ferko Michal, Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovníkqferkom@is.stuba.sk
Fernandez Luengo Ignacio JavierFIITbudoucí zahraniční studentignacio.fernandez.luengo@alumnos.upm.es
Fiala Dalibor, doc. Ing., Ph.D.UISIqfialad@is.stuba.sk
Figura ZdenkoTPOvrátnikqfigura@is.stuba.sk
Filipek Jozef, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 4114.11xfilipekj1@is.stuba.sk
Filkorn Roman, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 496D-211filkorn@fiit.stuba.sk
Fišer Petr, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práceqfiser@is.stuba.sk
Flesarová Adriána, Ing.SOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 21 022 1421.06flesarova@is.stuba.sk
Flochová Jana, Ing., PhD.UPAIpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 21 022 519T02 4.104flochova@fiit.stuba.sk
Fogelton Andrej, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4114.11andrej.fogelton@stuba.sk
Frič Pavol, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 401D-101qfric@is.stuba.sk
Frivolt György, Mgr.FIITdohoda o vykonaní prácefrivolt@is.stuba.sk
Fuentes Cañas JesusFIITbudoucí zahraniční studentjesus.fuentesc@alumnos.upm.es
Furková Andrea, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqfurkova@is.stuba.sk
Gábrišová Henrieta, Mgr., PhD.SIKknihovníčka+421 (2) 21 022 2302.30henrieta.gabrisova@stuba.sk
Galajda Miroslav, Mgr.UISIexterný školiteľqgalajda@is.stuba.sk
Galanová Jana, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 772A410jana.galanova@stuba.sk
Galbavá Lucia, Mgr.FIITdohoda o vykonaní prácegalbava@is.stuba.sk
Galbavý Miroslav, Ing.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4134.13galbavy@fiit.stuba.sk
Galinski Marek, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5335.33galinski.marek@gmail.com
Garaj Michael, Ing.FIITexterný spolupracovníkgaraj.michael@gmail.com
Gašparík Ivan, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqgasparik@is.stuba.sk
Gašpar Peter, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3373.37peter_gaspar@stuba.sk
Gavuliak Roman, Ing., PhD.UISIdohoda o vykonaní práceqgavuliak@is.stuba.sk
Genči Ján, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqgenci@is.stuba.sk
Gergeľová Bianka, Mgr.FIITexterná spolupracovníčkaqgergelova@is.stuba.sk
Gkonta MariaFIITbudoucí zahraniční studentkamgkonta97@gmail.com
Glasa Ján, RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqglasa@is.stuba.sk
Glatz Mária, Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 918 669 137durechova@is.stuba.sk
Gnipová Marta, RNDr.FIIT, CVKSmatematička - analytička VS, systémová integrátorka+421 (2) 21 022 2282.28gnipova@fiit.stuba.sk
Gozora DominikCVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 2442.44dominik.gozora@stuba.sk
Grell PeterCVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 2442.44grell@fiit.stuba.sk
Grežo Rudolf, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 4114.11rudolf.grezo@gmail.com
Grisáková Nora, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqgrisakova@is.stuba.sk
Grošek Otokar, prof. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 226C501otokar.grosek@stuba.sk
Grund Maroš, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqgrund@is.stuba.sk
Gubová Jana, Mgr.OOČodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2582.32jana.gubova@stuba.sk
Guller Dušan, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqguller@is.stuba.sk
Guoth Igor, Ing., PhD.FIITexterný školiteľqguothi@is.stuba.sk
Gyárfáš František, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqgyarfas@is.stuba.sk
Gyepes Gábor, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqgyepes@is.stuba.sk
Halada Ladislav, doc. RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqhalada@is.stuba.sk
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqhanacekp@is.stuba.sk
Hanuliak Ivan, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqhanuliak@is.stuba.sk
Harsányi Zoltán, Ing.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 3303.30zoltan.harsanyi@stuba.sk
Hauskrecht Martin, Bc.CVKSpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 21 022 2422.42hauskrechtmartin@gmail.com
Havlice Zdeněk, doc. Ing., CSc.FIITexterný spolupracovníkqhavlice@is.stuba.sk
Helebrandt Pavol, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5345.34pavol.helebrandt@stuba.sk
Heretik Anton, doc. Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovníkqheretik@is.stuba.sk
Herout Pavel, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqherout@is.stuba.sk
Hlaváč Július, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovníkqhlavacj1@is.stuba.sk
Hlaváč Patrik, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3373.37patrik.hlavac@stuba.sk
Hluchý Ladislav, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqhluchy@is.stuba.sk
Holas Juraj, Mgr.FIITexterný spolupracovníkqholas@is.stuba.sk
Hollosy Róbert, Ing.UPSSexterní učitelqhollosy@is.stuba.sk
Holub Michal, Ing.UISIexterný školiteľ+421 (2) 21 022 3363.36michal.holub@stuba.sk
Horniaček Milan, doc. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 597C607milan.horniacek@stuba.sk
Horniaková Zuzana, Mgr.SOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 21 022 1411.07zuzana.horniakova@stuba.sk
Horváth Matúš, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqhorvathm1@is.stuba.sk
Horváth Tomáš, RNDr., PhD.UISIqhorvatht@is.stuba.sk
Hošková Dominika, Ing.FIITexterná spolupracovníčkahoskova.dominika@gmail.com
Houben Geert-Jan, prof. Dr.ir.FIITdohoda o vykonaní práceqhouben@is.stuba.sk
Hradiská Elena, doc., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqhradiska@is.stuba.sk
Hriňáková Katarína, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 409C 0410katarina.skrovinova@gmail.com
Hruška Matej, Mgr.FIITexterný spolupracovníkqhruskam@is.stuba.sk
Hruška Tomáš, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqhruska@is.stuba.sk
Hubka Peter, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqhubka@is.stuba.sk
Hudec Ján, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5175.17hudecj@is.stuba.sk
Hudec Ladislav, doc. Ing., CSc.UPAIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4144.14hudecl@is.stuba.sk
Hudec Lukáš, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 4044.04hudec.lukas21@gmail.com
Hudek Vladimír, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqhudek@is.stuba.sk
Hulényi Ladislav, doc. Ing., CSc.FIITkonzultant+421 (2) 60 291 128E306ladislav.hulenyi@stuba.sk
Husár Patrik, Bc.CVKSpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 21 022 2422.42husar.patrik@gmail.com
Husková ĽubicaSO, TPOupratovač - upratovačka, pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 21 022 1441.12huskova@fiit.stuba.sk
Hyčko Marek, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqhycko@is.stuba.sk
Chalmovianský Pavel, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqchalmoviansky@is.stuba.sk
Chalupa David, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4034.03chalupa@fiit.stuba.sk
Chudá Daniela, doc. Mgr., PhD.UISIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3181.08daniela.chuda@stuba.sk
Jakab František, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqjakab@is.stuba.sk
Jakab Marek, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 4044.04marko.jakab@gmail.com
Jakubík Jaroslav, Ing., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 443jakubikj@is.stuba.sk
Jančárik Vladimír, doc. Ing., PhD.FIITkonzultant+421 (2) 60 291 467B117vladimir.jancarik@stuba.sk
Jančaťová Ľubica, Mgr.UISIasistentka+421 (2) 21 022 3123.12jancatova@is.stuba.sk
Jančíková Edita, Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 918 669 144C615edita.jancikova@stuba.sk
Jankovich AlojzTPOvrátnik+421 (2) 21 022 1001.14jankovich@is.stuba.sk
Jašicová Ľubica, Mgr.FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 21 022 1411.06jasicova@fiit.stuba.sk
Jašková Ľudmila, doc. RNDr., PhD.UISIqjaskova@is.stuba.sk
Jelemenská Katarína, Ing., PhD.UPAIriaditeľ ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5065.06jelemenska@is.stuba.sk
Jemala Ľubomír, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 918 669 131C608lubomir.jemala@stuba.sk
Jemala Michal, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqjemala@is.stuba.sk
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 430C 0419gejza.jenca@stuba.sk
Kabina Ľubor, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkabina@is.stuba.sk
Kadlic Andrej, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkadlica@is.stuba.sk
Kachman Ondrej, Ing.FIITdoktorandUI SAV Bratislavaondrej.kachman@savba.sk
Kaláb Tomáš, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqkalab@is.stuba.sk
Kalaš Ivan, prof. RNDr., PhD.UISI, FIIT, dohoda o vykonaní práceqkalas@is.stuba.sk
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 417C 0413jana.kalicka@stuba.sk
Kannopka Julian NicolasFIITbudoucí zahraniční student1510653749@stud.fh-kufstein.ac.at
Kapec Peter, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4174.17peter.kapec@stuba.sk
Kapustík Ivan, Ing.UISIodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 21 022 4444.44ivan.kapustik@stuba.sk
Kaššák Ondrej, Ing., PhD.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 3033.03ondrej.kassak@stuba.sk
Kauzlaričová EmíliaTPOupratovač - upratovačkakauzlaricova@is.stuba.sk
Kazička Roman, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqkazicka@is.stuba.sk
Kelemen Jozef, prof. RNDr., DrSc.FIITdohoda o vykonaní práceqkelemenj@is.stuba.sk
Kencl Lukáš, Dr. Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqkencl@is.stuba.sk
Keszegh Ľudovít, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkeszegh@is.stuba.sk
Kianička Pavol, Mgr.UISIexterný školiteľqkianicka@is.stuba.sk
Kiselkov Martin, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácexkiselkovm@is.stuba.sk
Kiselkov Peter, Ing. Bc.FIITdohoda o vykonaní prácepeter.kiselkov@gmail.com
Kitanovicsová MiriamEOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 21 022 2142.14kitanovicsova@is.stuba.sk
Klimo Martin, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqklimo@is.stuba.sk
Kloska Matej, Ing.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 3303.30matej.kloska@gmail.com
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 409C 0410martin.knor@stuba.sk
Kohútka Lukáš, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácelukas.kohutka@stuba.sk
Kolář Josef, doc. RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqkolar@is.stuba.sk
Kolesár Milan, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 359D-121kolesar@fiit.stuba.sk
Kollár Ivan, Ing.FIIT, CVKSsystémový integrátor, matematik - analytik VS+421 (2) 21 022 2402.40ivan.kollar@stuba.sk
Kollár Ján, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqkollar@is.stuba.sk
Kollár Jozef, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 710C 0418jmkollar@math.sk
Komorová Dagmar, prom. mat.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 628C-016komorova@is.stuba.sk
Kompan Michal, doc. Ing., PhD.UISIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4434.43michal.kompan@stuba.sk
Konôpka Martin, Ing.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 21 022 3363.36martin_konopka@stuba.sk
Koprda Ľuboš, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkoprda@is.stuba.sk
Kordík Pavel, doc. Ing., Ph.D.UISIqkordikp@is.stuba.sk
Korenko Branislav, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 427B007xkorenko@is.stuba.sk
Koreňová Lilla, PaedDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácekorenova@fmph.uniba.sk
Koscelanský Peter, Mgr.FIITexterný spolupracovníkqkoscelansky@is.stuba.sk
Kossaczký Igor, RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 891C609qkossaczky@is.stuba.sk
Košinár Peter, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqkosinar@is.stuba.sk
Košťál Kristián, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5305.30kostalkristian@gmail.com
Kotočová Margaréta, doc. Ing., PhD.FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 21 022 5285.28kotocova@fiit.stuba.sk
Kotuliak Ivan, prof. Ing., PhD.UPAI, FIITzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD., dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 5435.43ivan.kotuliak@stuba.sk
Kotuliaková Jana, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácejana.kotuliakova@stuba.sk
Kotuliak Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkotuliak@is.stuba.sk
Kováčiková Tatiana, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqkovacikova@is.stuba.sk
Kováčik Tomáš, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 5285.28tomas.kovacik@stuba.sk
Kováč Urban, doc. Ing. Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovníkqkovacu@is.stuba.sk
Kovár Tomáš, Ing.UISIexterný školiteľtomas.kovar@magixsolutions.sk
Kozíková Zuzana, Mgr.ORODasistentka+421 (2) 21 022 2042.04kozikova@is.stuba.sk
Kožušník Martin, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkozusnik@is.stuba.sk
Krajčovič Dušan, RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqkrajcovicd@is.stuba.sk
Krajčovič Tibor, doc. Ing., PhD.UPAI, CVKSvedúci VS, docent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5155.15krajcovict@is.stuba.sk
Krajnc NejcFIITbudoucí zahraniční studentnejc.krajnc1@student.um.si
Králiková Eva, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 789B323eva.kralikova@stuba.sk
Královič Rastislav, prof. RNDr., PhD.UISIprofesor CSc.,PhD.kralovicr@is.stuba.sk
Kramár Tomáš, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4404.40kramar.tomas@gmail.com
Krammer Peter, Ing.FIITexterný spolupracovníkxkrammer@is.stuba.sk
Krátky Peter, Ing., PhD.UISIexterný školiteľ+421 (2) 21 022 3313.31kratky.peto@gmail.com
Kraváriková Alena, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkravarikova@is.stuba.sk
Krištofík Štefan, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5045.04stefan.kristofik@stuba.sk
Krupa Martin, Mgr.FIITexterný spolupracovníkqkrupam@is.stuba.sk
Krutek Stanislav, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkrutek@is.stuba.sk
Kubaščík Roman, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqkubascik@is.stuba.sk
Kubátová Hana, doc. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqkubatova@is.stuba.sk
Kubincová Zuzana, doc. RNDr., PhD.UISIqkubincova@is.stuba.sk
Kubis Viliam, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceviliam.kubis@gmail.com
Kučečka Tomáš, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 3313.31kucecka@fiit.stuba.sk
Kudlačák František, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5055.05frantisek.kudlacak@gmail.com
Kukuča Peter, doc. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 309B316peter.kukuca@stuba.sk
Kunštár Vladimír, Ing.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5055.05vladimir.kunstar@gmail.com
Kuric Eduard, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4424.42eduard.kuric@stuba.sk
Kuzár Tomáš, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 219D-212kuzar@fiit.stuba.sk
Kuzma Tomáš, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqkuzmat@is.stuba.sk
Kvasnička Vladimír, prof. Ing., DrSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4154.15kvasnicka@fiit.stuba.sk
Labaj Martin, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 4424.42martin@labaj.sk
Lábaj Ondrej, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácexlabaj@is.stuba.sk
Lacko Peter, doc. Ing., PhD.UISI, CVKSpracovník operačných systémov VS, zástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4354.35lacko@fiit.stuba.sk
Lackovič Pavel, Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 590T 108lackovic@is.stuba.sk
Laclavík Michal, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácelaclavik.ui@savba.sk
Lajčin Tomáš, Ing.UPSSexterný školiteľtomaslajcin@gmail.com
Lakušová AnnaEOvedúca ekonomického útvaru+421 (2) 21 022 2122.12anna.lakusova@stuba.sk
Lang Ján, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4344.34jan.lang@stuba.sk
Laštinec Ján, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4114.11jan.lastinec@stuba.sk
Laurinec Peter, Mgr.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 21 022 3313.31laurinec.peter@gmail.com
Lehocki Fedor, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 307D408fedor.lehocki@stuba.sk
Lekavý Marián, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4404.40lekavy@fiit.stuba.sk
Lenharčík Imrich, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceImrich.Lenharcik@fiit.stuba.sk
Letovancová Eva, doc. PhDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqletovancova@is.stuba.sk
Levický Dušan, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqlevicky@is.stuba.sk
Lipovský Robert, Ing.FIITexterný spolupracovníklipovskyrobert@gmail.com
Líška Miroslav, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqliskam@is.stuba.sk
Líška Miroslav, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqliskam1@is.stuba.sk
Lóderer Marek, Ing.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 21 022 3303.30loderer.marek@gmail.com
Loebl Jaroslav, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3303.30jaroslavloebl@gmail.com
Lucká Mária, doc. RNDr., PhD.UISIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3173.17lucka@fiit.stuba.sk
Lúčanský Ján, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5335.33janocansky@gmail.com
Lukoťka Robert, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqlukotka@is.stuba.sk
Macko Dominik, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5185.18dominik.macko@stuba.sk
Macková ZuzanaUISIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 3063.06mackova@fiit.stuba.sk
Madaras Martin, RNDr., PhD.UPAIdohoda o vykonaní práceqmadarasm@is.stuba.sk
Mader Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqmader@is.stuba.sk
Magáthová Bibiana, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmagathova@is.stuba.sk
Mach Marián, doc. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqmach@is.stuba.sk
Machová Kristína, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmachovak@is.stuba.sk
Majer Libor, Ing., PhD.FIITexterný školiteľ+421 (2) 60 291 385E116xmajerl@is.stuba.sk
Majerník Marek, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqmajernikm@is.stuba.sk
Major Marián, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqmajor@is.stuba.sk
Makula Matej, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácemakula@fiit.stuba.sk
Malík Peter, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovníkp.malik@savba.sk
Malina Dušan, Ing.CVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 2412.41malinad@is.stuba.sk
Malkin Ondik Irina, Mgr., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3193.19qmalkinondik@is.stuba.sk
Malý Oto, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmalyo@is.stuba.sk
Mannová Božena, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmannova@is.stuba.sk
Marinová Petra, Mgr. art. Mgr.FIITdohoda o vykonaní prácemarinovap@is.stuba.sk
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 115A417lubomir.marko@stuba.sk
Marko Martin, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqmarkom@is.stuba.sk
Markošová Mária, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmarkosova@is.stuba.sk
Markovič Lukáš, Ing.FIITexterný spolupracovníklukass.markovic@gmail.com
Marsenić Alexandra, RNDr., PhD.FIITexterná spolupracovníčkaqmarsenic@is.stuba.sk
Marták Lukáš Samuel, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 4054.05martak.lukas@gmail.com
Martonová Alena, Mgr., PhD.UISIzástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3193.19alena.martonova@stuba.sk
Marušincová ZuzanaOOČpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 21 022 2242.24zuzana.marusincova@stuba.sk
Masaryk Ján, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqmasarykj@is.stuba.sk
Matejka Juraj, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácejuraj.matejka@gmail.com
Matejka Martin, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqmatejkam@is.stuba.sk
Matejka PavolTPOprevádzkový elektrikár+421 (2) 21 022 2372.37pavol.matejka@stuba.sk
Matiaško Karol, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmatiaskok@is.stuba.sk
Matkovic Kresimir, Dr.FIITdohoda o vykonaní práceqmatkovic@is.stuba.sk
Matoušek Vladislav, Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqmatousek@is.stuba.sk
Mayerová Karolína, Mgr., PhD.UISI, FIIT, externá spolupracovníčkaqmayerova@is.stuba.sk
Mazák Ján, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmazak@is.stuba.sk
Mederly Pavol, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4434.43mederly@fiit.stuba.sk
Melanie FilipovicFIITbudoucí zahraniční studentka1610653041@stud.fh-kufstein.ac.at
Melišová Jana, Mgr.FIITexterná spolupracovníčkaqmelisova@is.stuba.sk
Mihálik Igor, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmihalik@is.stuba.sk
Michalák Juraj, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 719D-P08juraj.michalak@gmail.com
Michlík Pavel, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácemichlik@fiit.stuba.sk
Miklovič Peter, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 757A122peter.miklovic@stuba.sk
Mikóczy Eugen, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmikoczy@is.stuba.sk
Mikolaj Ján, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqmikolaj@is.stuba.sk
Mikulecký Peter, prof. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmikuleckyp@is.stuba.sk
Milánová Zdenka, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácemilanova@fses.uniba.sk
Millies-Lacroix VincentFIITbudoucí zahraniční studentvincent.millies-lacroix@isep.fr
Minarechová Zuzana, Ing., PhD.FIITexterná spolupracovníčkafaskova@is.stuba.sk
Mišíková JanaTPOupratovač - upratovačkamisikovaj@is.stuba.sk
Mišíková ZuzanaEOpracovníčka správy majetku+421 (2) 21 022 2162.16misikova@fiit.stuba.sk
Mišota Branislav, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 918 669 133branislav.misota@stuba.sk
Mišuth Tibor, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácexmisuth@is.stuba.sk
Miťková Veronika, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmitkova@is.stuba.sk
Mlynarovič Marián, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 401D-101qmlynarovicm@is.stuba.sk
Mlynarovič Vladimír, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 401D-101qmlynarovic@is.stuba.sk
Mohamed MoulineFIITbudoucí zahraniční studentmohamed.mouline@telecom-sudparis.eu
Mokriš Igor, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmokris@is.stuba.sk
Mokroš Matej, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqmokrosm@is.stuba.sk
Molnár Ľudovít, prof. RNDr., DrSc.FIITexterný školiteľ+421 (2) 21 022 4324.32molnar@fiit.stuba.sk
Molnár OttoTPOvrátnik+421 (2) 21 022 1001.14molnaro@is.stuba.sk
Molnárová Alena, RNDr.FIITdohoda o vykonaní práceqmolnarovaa@is.stuba.sk
Moravcsík Attila, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqmoravcsik@is.stuba.sk
Moravec Richard, Ing.FIITexterný školiteľ+421 (2) 59 274 715CIT 3/1richard.moravec@stuba.sk
Morávek Martin, Ing.UISIexterný školiteľqmoravekm@is.stuba.sk
Morávek Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqmoravekp@is.stuba.sk
Móro Róbert, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4414.41robert.moro@stuba.sk
Mrázik Augustín, Ing. arch.FIITdohoda o vykonaní práceqmrazika@is.stuba.sk
Mršková Katarína, RNDr., PhD.OOČodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2382.33katarina.mrskova@stuba.sk
Mrva Miloš, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqmrva@is.stuba.sk
Mullerová Monika, RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmullerovam@is.stuba.sk
Munka Juraj, PaedDr.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 503qmunkaj@is.stuba.sk
Munk Rastislav, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqmunk@is.stuba.sk
Murányi Ján, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 5335.33muranyi@fiit.stuba.sk
Nádaždy Vojtech, Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqnadazdi@is.stuba.sk
Nagy Martin, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 5345.34xnagym1@stuba.sk
Nagy Roman, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqnagyr1@is.stuba.sk
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD.UISIriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3063.06navrat@fiit.stuba.sk
Nečas Tomáš, Ing.FIITexterný školiteľtomas.necas@gmail.com
Nehéz Martin, RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqnehez@is.stuba.sk
Nguyen Giang, Ing., PhD.UPAIdohoda o vykonaní práceqnguyeng@is.stuba.sk
Nižnanská Erika, PhDr.PAMpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 21 022 2152.15erika.niznanska@stuba.sk
Noga Matej, Ing.FIITexterný spolupracovníkmatejnoga@seznam.cz
Novitzká Valerie, prof. RNDr., PhD.UISIqnovitzka@is.stuba.sk
Obetko Jakub, Ing.FIITexterný spolupracovníkjakub.obetko@gmail.com
Okša Gabriel, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceoksa@is.stuba.sk
Olejár Daniel, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqolejar@is.stuba.sk
Olejček Vladimír, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 745A413vladimir.olejcek@stuba.sk
Ondroušková Daniela, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 726A609daniela.ondrouskova@stuba.sk
Ondrušová Sandra, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqondrusova@is.stuba.sk
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 130C508milos.oravec@stuba.sk
Orlovský FrantišekTPOprevádzkový pracovník+421 (2) 21 022 2292.29orlovsky@fiit.stuba.sk
Palatinusová Ľubica, Ing.Dektajomníčka fakulty+421 (2) 21 022 2032.04lubica.palatinusova@stuba.sk
Pálfy Juraj, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4164.16juraj.palfy@gmail.com
Palúch Peter, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácePeter.Paluch@fri.uniza.sk
Paprčka Michal, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácemichal.paprcka@ynet.sk
Papula Jozef, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácepapula@is.stuba.sk
Paralič Ján, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqparalic@is.stuba.sk
Paralič Marek, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovníkqparalicm@is.stuba.sk
Páterek Roman, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqpaterek@is.stuba.sk
Pauer Daniel, Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqpauerd@is.stuba.sk
Paulovič Aurel, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 3343.34paulovic@fiit.stuba.sk
Pavlovičová Jarmila, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 177D401jarmila.pavlovicova@stuba.sk
Pecár Samuel, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3373.37samuel.pecar@stuba.sk
Pecho Martin, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqpecho@is.stuba.sk
Penezić IdaFIITbudoucí zahraniční studentkaida.penezic@fer.hr
Perec Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácepeter.perec@gmail.com
Pešek Radoslav, Bc.CVKSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 21 022 2422.42pesek@fiit.stuba.sk
Petrík Juraj, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3313.31juraj.petrik@outlook.com
Petrovič Pavel, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceppetrovic@acm.org
Pikula Milan, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqpikula@is.stuba.sk
Pikuliak Matúš, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3363.36matus.pikuliak@gmail.com
Piovarči Michal, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqpiovarci@is.stuba.sk
Pištek Peter, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5161.08pistek@fiit.stuba.sk
Pitner Tomáš, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqpitner@is.stuba.sk
Plander Ivan, prof. Ing., DrSc.FIITdohoda o vykonaní práceqplander@is.stuba.sk
Pleško Ivan, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceivan.plesko@gmail.com
Podpera Ivan, PhDr.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 136A610ivan.podpera@stuba.sk
Pokorný Jaroslav, prof. RNDr.FIITdohoda o vykonaní práceqpokornyj@is.stuba.sk
Polášek Ivan, doc. Ing., PhD.UISIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4364.36polasek@fiit.stuba.sk
Polatsek Patrik, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 4054.05patrik.polatsek@gmail.com
Polec Jaroslav, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 354B409jaroslav.polec@stuba.sk
Porubän Jaroslav, doc. Ing., PhD.UISI, FIIT, dohoda o vykonaní práceqporuban@is.stuba.sk
Pospíchal Jiří, prof. RNDr., DrSc.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4044.04pospichal@fiit.stuba.sk
Potočný Marián, Mgr.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent bez vedeckej hodnostiqpotocny@is.stuba.sk
Považanová Anna, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka+421 (2) 21 022 4334.33povazanova@is.stuba.sk
Pšeneková Judita, Mgr.UPAIodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 21 022 5035.03qpsenekova@is.stuba.sk
Puchoň Lukáš, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácelukassos@gmail.com
Rabčan Juraj, Ing.UISIexterný školiteľ+421 (2) 21 022 3343.34rabcanj@gmail.com
Racek Stanislav, doc. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqracek@is.stuba.sk
Rástočný Karol, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4444.44karol.rastocny@stuba.sk
Rástočný Karol, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqrastocny@is.stuba.sk
Ries Martina, Ing.OOČodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2242.24martina.ries@stuba.sk
Ries Michal, Dr. Ing.UPAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 5325.32riesm@is.stuba.sk
Richta Karel, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práceqrichta@is.stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 563D111danica.rosinova@stuba.sk
Rošková Barbora, Mgr.CPVSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímlegal@ascentlegal.sk
Rovanová Ľubica, PhDr., PhD.FIITkonzultantka+421 (2) 60 291 624A611lubica.rovanova@stuba.sk
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 703B414gregor.rozinaj@stuba.sk
Rozinajová Viera, doc. Ing., PhD.UISI, FIITsystémová integrátorka, docentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3163.16rozinajova@fiit.stuba.sk
Rudolph Mark, PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqrudolph@is.stuba.sk
Rupp Markus, Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqrupp@is.stuba.sk
Rusin Tomáš, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqrusin@is.stuba.sk
Rusko Milan, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqrusko@is.stuba.sk
Ruttkay-Nedecký Ivan, Ing.FIITexterný spolupracovníkiruttkayn@gmail.com
Ruttkay-Nedecký Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqruttkaynedecky@is.stuba.sk
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práceqruzicka@is.stuba.sk
Ružovič Michal, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqruzovic@is.stuba.sk
Rybár Metod, Ing.UISIexterný školiteľ+421 (2) 21 022 3373.37metodrybar@gmail.com
Rybárová Viera, Mgr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 5035.03qrybarovav@is.stuba.sk
Rybár Peter, RNDr.FIITdohoda o vykonaní práceqrybar@is.stuba.sk
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práceqrysavy@is.stuba.sk
Sabolová Mária, PhDr.FIITdohoda o vykonaní prácemaria.sabolova@stuba.sk
Sabo Róbert, Mgr., PhD.FIITexterný školiteľqsabor@is.stuba.sk
Sarnovský Ján, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqsarnovsky@is.stuba.sk
Satko Ladislav, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 370A216ladislav.satko@stuba.sk
Segeč Pavel, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqsegec@is.stuba.sk
Seidmann Tomáš, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 401D-101qseidmann@is.stuba.sk
Semančík Radovan, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqsemancik@is.stuba.sk
Shotani FerdinFIITbudoucí zahraniční studentferdin.shotani@student.um.si
Schneider Bernhard, Dr.FIITkonzultantqschneiderb@is.stuba.sk
Scholtzová Jiřina, RNDr., Ph.D.FIITexterná spolupracovníčkaqscholtzova@is.stuba.sk
Schraggeová Milica, doc. PhDr., PhD.FIITexterná spolupracovníčkaqschraggeova@is.stuba.sk
Schumann Sebastian, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácexschumann@is.stuba.sk
Skúpa Katarína, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqskupa@is.stuba.sk
Sládek Richard, Ing.UISIexterný školiteľqsladek@is.stuba.sk
Slezáková Miroslava, Mgr.CPVSodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 2252.25slezakova@is.stuba.sk
Smetanová Iveta, Ing. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceivasm111@yahoo.com
Sobota Branislav, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqsobota@is.stuba.sk
Sokolík Peter, Ing.FIITexterný spolupracovníkqsokolik@is.stuba.sk
Solčány Viliam, Ing., PhD.UPAI, FIITdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4284.28solcany@fiit.stuba.sk
Somogyiová MáriaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 21 022 2112.11somogyiovam@is.stuba.sk
Sopúchová Soňa, JUDr.FIITdohoda o vykonaní práceqsopuchova@is.stuba.sk
Srba Ivan, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4414.41ivan.srba@stuba.sk
Stanek Martin, doc. RNDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqstanek@is.stuba.sk
Stano Igor, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqstanoi@is.stuba.sk
Steinerová Jela, prof. PhDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqsteinerova@is.stuba.sk
Steininger Andreas, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.FIITdohoda o vykonaní práceqsteininger@is.stuba.sk
Steinmüller Branislav, Ing.CVKSpracovník operačných systémov VS+421 (2) 21 022 2272.27steinmul@fiit.stuba.sk
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 149E119viera.stopjakova@stuba.sk
Stovíček Roman, Ing., PhD.CVKSpracovník operačných systémov VS+421 (2) 21 022 2262.26stovicek@fiit.stuba.sk
Strnád Ondrej, Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 384D-111strnad@is.stuba.sk
Suchal Ján, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 231D-208qsuchal@is.stuba.sk
Sukuba Ivan, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqsukuba@is.stuba.sk
Sulaiman Khail Waheedullah, Ing., M.Sc.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3343.34wsulimankhail@gmail.com
Suttnerová Alena, Mgr.FIITexterná spolupracovníčka+421 (2) 60 291 790T109alena.suttnerova@stuba.sk
Svetský Viktor, Mgr.FIITexterný spolupracovníkqsvetsky@is.stuba.sk
Svrček Martin, Ing.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 3373.37mato.svrcek@gmail.com
Syrová Lívia, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 615B315livia.syrova@stuba.sk
Szobi Kristián, Ing. Bc.FIITdohoda o vykonaní prácekshockie@gmail.com
Šafařík Jiří, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 401D-101qsafarik@is.stuba.sk
Šajben Radovan, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqsajbenr@is.stuba.sk
Šajgalík Márius, Ing., PhD.UISIexterný školiteľ+421 (2) 21 022 3363.36marius.sajgalik@stuba.sk
Šaloun Petr, doc. RNDr., PhD.UISI, FIITdohoda o vykonaní práce, docent CSc.,PhD.petr.saloun@vsb.cz
Šedivý Miroslav, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqsedivym@is.stuba.sk
Šefránek Ján, doc. PhDr., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqsefranek@is.stuba.sk
Šeleng Martin, Mgr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqseleng@is.stuba.sk
Šelmeci Roman, Ing.UISI, FIITdoktorand, externý spolupracovník+421 (2) 21 022 3303.30selmeci@fiit.stuba.sk
Šešera Ľubor, RNDr., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4334.33lubor.sesera@softec.sk
Ševcech Jakub, Ing., PhD.UISI, FIITvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 21 022 4454.45jakub.sevcech@stuba.sk
Ševcech Ľubomír, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqsevcech@is.stuba.sk
Šiagiová Jana, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 731C 0412jana.siagiova@stuba.sk
Šikudová Elena, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqsikudova@is.stuba.sk
Šíma Jiří, prof. RNDr., DrSc.FIITdohoda o vykonaní práceqsima@is.stuba.sk
Šimko Jakub, Ing., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4434.43jsimko@fiit.stuba.sk
Šimko Marián, doc. Ing., PhD.UISIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4311.08simko@fiit.stuba.sk
Šimlaštík Martin, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 163E121martin.simlastik@stuba.sk
Šípková TatianaUPAIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 5065.06sipkova@is.stuba.sk
Širáň Jozef, prof. RNDr., DrSc.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 315C 0405jozef.siran@stuba.sk
Šperka Martin, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 693D-209qsperka@stuba.sk
Špička Ján, Ing.TPOvedúci prevádzkového úseku a kríz.riadenia+421 (2) 21 022 2362.36spicka@fiit.stuba.sk
Šrámek Miloš, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqsramek@is.stuba.sk
Štefanovič Juraj, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4314.31stefanovic1964@gmail.com
Štrba Attila, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceattila.strba@gmail.com
Šuráb Marian, prof. ThDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqsurab@is.stuba.sk
Šurek Marek, Ing.FIITexterný školiteľmarek_surek@yahoo.co.uk
Šušol Jaroslav, prof. PhDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqsusol@is.stuba.sk
Švajdlenková DanielaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 21 022 1132.13, 1.13daniela.svajdlenkova@stuba.sk
Takács Michal, Ing.FIITdohoda o vykonaní prácextakacsm1@is.stuba.sk
Takáč Martin, doc. RNDr., PhD.UISIqtakacm@is.stuba.sk
Tamajka Martin, Ing.UPAIdoktorand+421 (2) 21 022 4054.05martin.tamajka@gmail.com
Tekulová Zuzana, Mgr.SOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 21 022 1431.06tekulovaz@is.stuba.sk
Teplan Michal, Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovníkqteplan@is.stuba.sk
Toman LadislavTPOqtoman@is.stuba.sk
Tomášek Martin, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqtomasek@is.stuba.sk
Tomša Marek, Ing.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 219D-212marek.tomsa@gmail.com
Torok Tibor, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqtorok@is.stuba.sk
Tran Dinh Viet, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqtran@is.stuba.sk
Trebatická Oľga, Mgr. art.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 718D-005olga.zemanovicova@gmail.com
Trebatický Peter, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní prácetrebaticky@fiit.stuba.sk
Trúchly Peter, Ing., PhD.UPAIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 5315.31peter.truchly@stuba.sk
Tůma Petr, doc. Dr. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqtuma@is.stuba.sk
Tuna Matúš, Ing. Mgr.FIITexterný spolupracovníkqtuna@is.stuba.sk
Turcsány Matúš, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceturcsany@is.stuba.sk
Tvarožek Jozef, Mgr., PhD.UISIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 3203.20jozef.tvarozek@stuba.sk
Tvarožková Mária, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqtvarozkova@is.stuba.sk
Uhrík Martin, Ing.UISIexterný školiteľmartinuhrik1@gmail.com
Ušák Elemír, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 466B215elemir.usak@stuba.sk
Vajda Tomáš, Mgr.FIITexterný spolupracovníkqvajdat@is.stuba.sk
Vančo Marek, Ing., PhD.FIITkonzultant+421 (2) 68 279 417B417marek.vanco.email@gmail.com
Vančo Peter, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceqvanco@is.stuba.sk
Varga Peter, MBAFIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 2252.25vargap@is.stuba.sk
Vašíček Zdeněk, Ing., Ph.D.FIITdohoda o vykonaní práceqvasicek@is.stuba.sk
Vaško Jozef, Ing.FIITexterný spolupracovníkqvaskoj@is.stuba.sk
Vey JulienFIITbudoucí zahraniční studentjulien.vey@isep.fr
Vilhan Peter, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovník+421 (2) 21 022 4114.11peter.vilhan@itriesenia.eu
Vinař Tomáš, Mgr., PhD.UISIqvinar@is.stuba.sk
Vincúr Juraj, Ing.UISIdoktorand+421 (2) 21 022 3343.34jur0.bg@gmail.com
Vlček Karel, prof. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqvlcekk@is.stuba.sk
Vojs Marian, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 367E408marian.vojs@stuba.sk
Vojtáš Peter, prof. RNDr., DrSc.FIITdohoda o vykonaní práceqvojtas@is.stuba.sk
Vojtko Martin, Ing., PhD.UPAImartin.vojtkom@gmail.com
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 651C507milan.vojvoda@stuba.sk
Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqvokorokos@is.stuba.sk
Volauf Peter, doc. RNDr., PhD.FIITdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 448A425peter.volauf@stuba.sk
Vrablecová Petra, Ing.UISIdoktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 21 022 3303.30petra.vrablecova@gmail.com
Vranić Valentino, doc. Ing., PhD.UISIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 4374.37vranic@stuba.sk
Vyšvaderová JúliaTPOupratovač - upratovačkavysvaderova@is.stuba.sk
Warosch FrantišekTPOprac. pre energetiku a revízne činnosti+421 (2) 21 022 2372.37frantisek.warosch@stuba.sk
Winczer Michal, RNDr., PhD.UISIodborný asistent CSc.,PhD.winczer@is.stuba.sk
Zábovský Michal, doc. Ing., PhD.FIITqzabovsky@is.stuba.sk
Zakálová Alexandra, Ing.UISIodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 21 022 3123.12zakalova@fiit.stuba.sk
Závodný Peter, prof. Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqzavodny@is.stuba.sk
Zelenka Ján, Ing., PhD.FIITexterný spolupracovníkqzelenkaj@is.stuba.sk
Zeman Jakub, Mgr., PhD.FIITexterný spolupracovníkqzemanj@is.stuba.sk
Zemanová Alena, PhDr.FIITdohoda o vykonaní práce5.03qzemanova@is.stuba.sk
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.FIITdohoda o vykonaní práceqzendulka@is.stuba.sk
Žárová Lenka, Mgr.FIITexterná spolupracovníčkaqzarova@is.stuba.sk
Železný Miloš, Ing., PhD.FIITdohoda o vykonaní práceqzelezny@is.stuba.sk
Žiak Ján, Ing.FIITdohoda o vykonaní práceziakjan@fiit.stuba.sk
Žittňan Róbert, Mgr.FIITdohoda o vykonaní práceqzittnan@is.stuba.sk
Žoffčák Juraj, Ing.FIITexterný spolupracovníkqzoffcakj@is.stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.