22. 10. 2020  18:00 Sergej
Akademický informační systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta elektrotechniky a informatiky. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracoviště
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
FEI
externý školiteľ
qac@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
konzultant
qadamko@stuba.sk
Adam Vladimírstrážnik+421 (2) 60 291 100A vrátnicavladimir.adam@stuba.sk
budoucí zahraniční student
Altus Juraj, prof. Ing., PhD.FEIexterný školiteľ, externý spolupracovník
Andicsová Vanesa, Ing.ÚIM
doktorandka
oponent
qandok@stuba.sk
Andris Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
Antal Eugen, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 361
C516
Arbet Daniel, Ing., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 667
E112daniel.arbet@stuba.sk
FEI
oponent
Babilia Věra
finančná účtovníčka
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 599
D610
Bača Vladislav, Ing.FEI
oponent
FEI
konzultant
Bago Martin, Ing.
externý spolupracovník
externý spolupracovník
Bajla Ivan, prof. Ing. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ
FEI
externý školiteľ
zlatko.balas@stuba.sk
Baláž Anton, doc. Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
qbalaza@stuba.sk
Baláž Igor, prof. Ing., DrSc.FEI
emeritný profesor
igor.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Ing.dohoda o vykonaní práceqbalazm@stuba.sk
Balážová Ivetaadministratívna pracovnice v podateľni
iveta.balazova@stuba.sk
doktorand
peter.balko@stuba.sk
Ballo Peter, prof. Ing., PhD.ÚJFI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 516
A206peter.ballo@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 411D110
ÚIM, VSodborný asistent CSc.,PhD., programátor VS
+421 (2) 60 291 104
C610
stefan.balogh@stuba.sk
Balogh Zoltán, doc. Ing., PhD.oponent
Balog Karol, prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 906 068 klapka 517ŤL 322b
externý spolupracovník
Banásová Dominika, Ing.doktorandka
+421 (2) 60 291 801
D707
dominika.banasova@stuba.sk
Baroňák Ivan, prof. Ing., PhD.ÚMIKT
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 568
B511
ivan.baronak@stuba.sk
externý školiteľ
qbartl@stuba.sk
Barus Miroslav, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qbarus@stuba.sk
ÚAMdoktorand
martin.bata@stuba.sk
Baumaister Pavol, Ing.dohoda o vykonaní práce
FEI
konzultant
qbaumann@stuba.sk
Bednár Dávid, Ing.ÚJFI
doktorand
+421 (2) 60 291 158A508
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
miroslav.behul@stuba.sk
Bélai Igor, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 478
D126
ÚEAEprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 786
C406anton.belan@stuba.sk
IKAL
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 571
A612
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.konzultant+421 (2) 57 296 703
106
cyril.belavy@stuba.sk
Benčurik Tomáš, Ing.oponent
Bendík Jozef, Ing., PhD.ÚEAEvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 299C412
Benko Peter, Ing., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 362E308
Benkovská JanaTPOprevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 220
T151
Beňušková Ľubica, prof. RNDr., PhD.
oponentka
qbenuskova@stuba.sk
oponent
qbenusr@stuba.sk
ÚAM
technická pracovnice
+421 (2) 60 291 672
A705
Bezecný Milan, Ing.
externý spolupracovník
qbezecny@stuba.sk
Bezek Ján, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 343
B209
jan.bezek@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 531
B210vladimir.bilik@stuba.sk
Bilková Elena, Ing.PGOpracovnice pro studijní záležitosti+421 (2) 60 291 779A107
Bisták Pavol, Ing., PhD.ÚAModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 695
D120
pavol.bistak@stuba.sk
ÚE
docent CSc.,PhD.
FEIbudoucí zahraniční studentxblasioli@stuba.sk
Bleuel MarkusFEIbudoucí zahraniční student
FEI
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 204
A405
externý školiteľ
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD.FEI
oponentka
qbohdalova@stuba.sk
ÚJFI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 234A211
Bouhaddane Amine, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 803A517
FEI
externý spolupracovník
oponent
Bránická Etela, Mgr.pracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 691
A111
etela.branicka@stuba.sk
Bratka Martin, Ing.
oponent
KFEIknihovnice
+421 (2) 60 291 408
A148
jana.braunova@stuba.sk
Breza Juraj, prof. Ing., CSc.PRVVVČ, ÚEF
redaktor, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 328
E318
Brezovič Zdenko, Ing., PhD.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 531
B209
Brilla Igor, RNDr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 332
A423
igor.brilla@stuba.sk
FEIbudoucí zahraniční student
xbrlan@stuba.sk
Brodziansky Tomáš, Ing.ÚJFIdoktorand
FEIexterný školiteľqbrunckoj@stuba.sk
ÚMIKT
technická pracovnice
+421 (2) 60 291 836B604
ÚEpracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 171
B219maria.brunovska@stuba.sk
Brunovský MilanÚEtechnický pracovník+421 (2) 60 291 734E029
FEIdohoda o vykonaní práce
stefan.bucz@stuba.sk
Budejovská Mária, Mgr.
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 372E604
Budinská Ivana, Ing., PhD.FEIexterný školiteľkaivana.budinska@stuba.sk
KFEI
knihovnice
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
miroslava.budinska@stuba.sk
Bugár Martin, Ing., PhD.FEIkonzultant+421 (2) 60 291 579A708
Bujari DiedonFEIbudoucí zahraniční studentxbujari@stuba.sk
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 203
C509
zuzana.bukovcikova@stuba.sk
FEI
externý školiteľka
FEI
oponent
qbulik@stuba.sk
Búran Marek, Ing.ÚJFI
doktorand
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D.FEIexterný spolupracovník
qburgetr@stuba.sk
Butvinová Beata, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľka
Butvin Pavol, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľqbutvin@stuba.sk
konzultant
+421 (2) 60 291 376
E214
jan.bydzovsky@stuba.sk
Cambel Vladimír, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľ
Casado Villaverde Irene
budoucí zahraniční studentka
budoucí zahraniční studentxcasoni@stuba.sk
Cenký Matej, Ing., PhD.ÚEAE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
FEIbudoucí zahraniční student
xcervero@stuba.sk
oponent
qcibula@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
ÚAModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 686D104jan.ciganek@stuba.sk
ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 521
C413
Cirák Julius, prof. Ing., CSc.ÚJFI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 138
A312
julius.cirak@stuba.sk
ÚEF
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 174E215
externý školiteľ
dohoda o vykonaní práce
OĽZmzdová účtovníčka+421 (2) 60 291 721
A113
katarina.casarova@stuba.sk
Čavojský Maroš, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 416
C606
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 794
A618
maria.cederlova@stuba.sk
konzultant
FEI
externý spolupracovník
externý spolupracovník
+421 (2) 68 279 417B417
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 846
A309
TPOprevádzkový elektrikár+421 (2) 60 291 410
T P16
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
lubos.cernaj@stuba.sk
externý spolupracovnice
FEIoponentqcernym@stuba.sk
Čertík Filip, Ing., PhD.
oponent
prevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 237T149magdalena.cervenakova@stuba.sk
ÚE
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 428B 120jozefa.cervenova@stuba.sk
Čipková Karla, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 472A414karla.cipkova@stuba.sk
doktorand
marek.cornak@stuba.sk
Čulíková Katarína, Ing.OĽZ
pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 501
A109
Dadhich Anang, MSc.ÚJFIdoktorand
FEI
externý školiteľ
Daniška Vladimír, Ing., PhD.
oponent
vladimir.daniska@stuba.sk
konzultant
dohoda o vykonaní práce
qdano@stuba.sk
konzultant
+421 (2) 60 291 887
C405
oponent
Daříček Martin, Ing., PhD.FEIoponent
+421 (2) 60 291 658
E609
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
andrea.dawson@stuba.sk
Debnár Tomáš, Ing.ÚEFdoktorand
ÚJFIvýzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 265
A513
ÚJFI
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 832
A606
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 809
D615
martin.dekan@stuba.sk
FEIbudoucí zahraniční student
xdeparadarodrig@stuba.sk
Derdak RadoslavFEIdohoda o vykonaní práce
FEI
externý školiteľ
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 587
peter.dieska@stuba.sk
doktorand
muhammad.din@stuba.sk
PGOpracovnice pro studijní záležitosti+421 (2) 60 291 546A108
Dlháň Stanislav, Ing., PhD.FEIoponent
doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605michal.dobis@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Dobrotová MáriaOTV
skladnice
T104
maria.dobrotova@stuba.sk
externý školiteľ
Dodek Martin, Ing.
doktorand
Dolanová TeréziaTPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 100A vrátnica
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc.ÚEFprofesor DrSc.+421 (2) 60 291 358
E603
daniel.donoval@stuba.sk
Donoval Martin, doc. Ing., PhD.pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 658
E609martin.donoval@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qdorda@stuba.sk
Dorkovič Peter, Ing.FEIoponent
externý školiteľ
FEIexterný spolupracovník
Dosoudil Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 421
B107
Dostál Zdenek, doc. Ing., CSc.externý spolupracovníkqdostalz@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 669
D118
peter.drahos@stuba.sk
Drobný Jakub, Ing.ÚEFdoktorand
+421 (2) 60 291 124
E319jakub.drobny@stuba.sk
ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109C601martin.drozda@stuba.sk
FEI
oponent
FEIoponent
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 572
C703
roman.dubnicka@stuba.sk
Dubravcová Viera, doc. Ing., CSc.FEIkonzultantka+421 (2) 60 291 367E408
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 456
D607
Duchoň František, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 349
D612
Dunajčík Aleš, PaedDr.
lektor
+421 (2) 60 291 590T 108ales.dunajcik@stuba.sk
budoucí zahraniční student
Ďurikovič Roman, prof. RNDr., PhD.
oponent
qdurikovic@stuba.sk
Ďurina Drahomír, Ing.
oponent
Ďurišová Jana, RNDr., PhD.FEI
oponent
qdurisovaj@stuba.sk
Ďurman Vladimír, Ing., PhD.ÚEAE
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
pracovnice pre zahraničné vzťahy
+421 (2) 60 291 417
T137B
Dzuba Jaroslav, Ing., PhD.
externý školiteľ
Eleschová Žaneta, doc. Ing., PhD.ÚEAEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 477
C407
zaneta.eleschova@stuba.sk
Ernek Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 722
D312
externý školiteľ
Fabšič Tomáš, Mgr., PhD.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 756
C513
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 173
A604
gabriel.farkas@stuba.sk
FEI
oponent, externý spolupracovník
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 844
B609peter.farkas@stuba.sk
Féder Matej, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
Fedor Ján, Ing., PhD.
externý školiteľ
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 59 325 681
225, stará budova, 2. poschodie
Feiler Martin, Ing.
doktorand
martin.feiler@stuba.sk
oponentka
Fetty Monika, Mgr.EOpracovnice pre plán a rozpočet
monika.fetty@stuba.sk
FEIoponentka
externý školiteľ
TPOmontér výťahov
+421 (2) 60 291 460
C 2.p.
ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 712
E007
martin.florovic@stuba.sk
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 135
A120
FEI
dohoda o vykonaní práce
+421 (2) 60 291 710
D711
peter.fodrek@stuba.sk
Fodrek Peter, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
Fos Alen, Ing.doktorand
alen.fos@stuba.sk
Franek Jaroslav, Ing., CSc.
konzultant
+421 (2) 60 291 463
B218
FEI
konzultant
FEIexterný školiteľ
qfrohlich@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
qfrollo@stuba.sk
ÚAMvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 775
B011
peter.fuchs@stuba.sk
VSprevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 212
TP305
FEI
oponentka
+421 (2) 60 291 365
E412
Galanová Jana, doc. RNDr., PhD.
externý školiteľka
+421 (2) 60 291 772
A410jana.galanova@stuba.sk
Gálik Gabriel, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 559A706gabriel.galik@stuba.sk
Gallo Ondrej, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 859C604ondrej.gallo@stuba.sk
ÚEFdoktorand
Gašparík Ivan, Ing., PhD.oponent
qgaspariki@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 485
C308
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 731
E514
Gedlaç Fatma BerfinFEI
budoucí zahraniční studentka
xgedlac@stuba.sk
FEIoponentqgerhart@stuba.sk
Gezer SeçkinFEI
budoucí zahraniční student
xgezer@stuba.sk
Ghabeli Juybari Asef, MSc.ÚJFI
doktorand
asef.juybari@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
Gmucová Katarína, RNDr., CSc.FEI
externý školiteľka
ÚRK
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 488
D706
jozef.goga@stuba.sk
ÚAM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 687A702vladimir.goga@stuba.sk
Gogová JankaOĽZpracovnice pre personálne činnosti+421 (2) 60 291 591
A151
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
FEI
externý školiteľka
budoucí zahraniční student
xgonzalezgonzal@stuba.sk
Grajciar Branislav, Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
qgrajciar@stuba.sk
Grandová JarmilaKFEIknihovnice
jarmila.grandova@stuba.sk
Gregor Maroš, doc. Ing., PhD.
oponent
qgregor@stuba.sk
Gregor Michal, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qgregorm1@stuba.sk
FEI
externý školiteľka
qgregusovad@stuba.sk
Grejták František, Ing., PhD.
externý školiteľ
frantisek.grejtak@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
FEI
oponent
Griger Peter, Ing.oponent
qgriger@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 787
B322jan.grman@stuba.sk
ÚEF
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 329
E315alena.grmanova@stuba.sk
Grofčík Ľubomír
vrátnik
Grošek Otokar, prof. RNDr., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 226
C501
Gruska Damas, RNDr., PhD.
externý spolupracovník
konzultantka
+421 (2) 60 291 593
C606
anna.gruskova@stuba.sk
doktorand
FEI
budoucí zahraniční student
xguralp@stuba.sk
FEI
budoucí zahraniční studentka
xgutierrezcalvo@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 315
D125
Hagara Miroslav, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 849E207
Hain Miroslav, RNDr., PhD.externý školiteľ
qhain@stuba.sk
externý školiteľ+421 (2) 60 291 223
B208
qhajach@stuba.sk
Halgoš Ján, Ing., PhD.ÚE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Hallon Jozef, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 431
BS07
jozef.hallon@stuba.sk
ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 104
C610alexander.hambalik@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
michal.hanic@stuba.sk
Hanus Tomáš, Ing., MBAoponent
Hargaš Libor, doc. Ing., PhD.
oponent
FEI
dohoda o vykonaní práce
qharmanovsky@stuba.sk
externý spolupracovník+421 (2) 60 291 127E307ladislav.harmatha@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 294
B326rene.hartansky@stuba.sk
Haščík Ján, doc. Ing., PhD.ÚJFI
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 289A514jan.hascik@stuba.sk
Haščík Štefan, RNDr., PhD.FEI
oponent
qhascik@stuba.sk
Haško Daniel, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 385
E609daniel.hasko@stuba.sk
Hatala Branislav, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Hausner Peter, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
peter.hausner@stuba.sk
konzultantka
FEIexterný školiteľ
qhavlik@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
Hejda Ivan, doc. Ing., PhD.FEI
externý spolupracovník
Helienek Ľuboš, Ing.FEI
oponent
qhelienek@stuba.sk
Hennel Ronald
prevádzkový elektrikár
Hilko Karol, Ing.doktorand
karol.hilko@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 893
A510
odborná asistentka CSc.,PhD.
kristina.hiznayova@stuba.sk
Hladůvková Eva, Ing.
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 650
A101
oponent
qhlavacka@stuba.sk
odborná administratívna pracovnice+421 (2) 60 291 301
A125
martina.hlinkova@stuba.sk
FEI
oponent
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 133
qhodal@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práceqhodulik@stuba.sk
Höger Marek, Ing., PhD.konzultant
ÚRKpracovnice pre ekonomické činnosti+421 (2) 60 291 302D413beata.hochschornerova@stuba.sk
oponent
qhojc@stuba.sk
externý školiteľ
Holič Andrej, Bc.
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 107T140
Holičová Nina
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207T137Anina.holicova@stuba.sk
Holjenčík Jozef, Ing., PhD.ÚEAE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
jozef.holjencik@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 384
E404
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 572
C703
Horváth Filip, Ing.FEIexterný školiteľ
TPO
stolár
+421 (2) 60 291 270
TS02
FEI
konzultant
ÚEF
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 594E118ivan.hotovy@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 559
A706
FEIoponent
qhrbacek@stuba.sk
doktorandka
jana.hrda@stuba.sk
Hrnčíř Tomáš, Ing., PhD.FEI
oponent
Hromada Viliam, Ing., PhD.ÚIM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288C510
oponent
qhruskam1@stuba.sk
Hruška Petr, RNDr., PhD.
oponent
qhruskap@stuba.sk
Hrušková Lenka, Ing.ÚE
doktorandka
lenka.hruskova@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 698
D-313
ÚAMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 771
D112
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 608
D617
peter.hubinsky@stuba.sk
Hudec Adam, Ing.
doktorand
FEI
konzultant
qhudecr@stuba.sk
Hudíková Rozália, Ing.
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 199B605rozalia.hudikova@stuba.sk
Hulényi Ladislav, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 128
E306
ladislav.hulenyi@stuba.sk
externý školiteľ
Huran Jozef, Ing., PhD.
externý školiteľ
qhuran@stuba.sk
oponent
qhusak@stuba.sk
Hutira František, Ing.FEIoponent
qhutira@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 471
C024
ludovit.huttner@stuba.sk
Hypiusová Mária, Ing., PhD.ÚAModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 193
D122maria.hypiusova@stuba.sk
externý spolupracovník
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 848
D107
stefan.chamraz@stuba.sk
Chlpík Juraj, RNDr., PhD.ÚJFIodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 479
A314
Chochol Peter, Ing., PhD.FEI
oponent
qchochol@stuba.sk
oponent
qchovana@stuba.sk
Chovanec Filip, Ing.
oponent
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 305
D614
oponent
qchovan@stuba.sk
Chromik Štefan, Ing., DrSc.
externý školiteľ
qchromik@stuba.sk
Chudý Michal, Mgr., PhD.ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 772
C310
michal.chudy@stuba.sk
ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 373
E314ales.chvala@stuba.sk
Chymo Filip, Ing.ÚEFdoktorand+421 (2) 60 291 124E319filip.chymo@stuba.sk
Iannone Michele
budoucí zahraniční student
Ilka Adrian, Ing., PhD.ÚRK
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 539
D304adrian.ilka@stuba.sk
Ivančo Ján, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qivancoj@stuba.sk
Ivan Jozeftechnický pracovník+421 (2) 60 291 206
E324
jozef.ivan@stuba.sk
ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 876
D309
martin.ivan@stuba.sk
oponent
qjadroncik@stuba.sk
ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
martin.jagelka@stuba.sk
Jahn Peter, doc. Ing., CSc.konzultant
+421 (2) 60 291 441
E102
peter.jahn@stuba.sk
oponent
qjakovenko@stuba.sk
Janata Peter
pracovník pre didaktickú techniku
+421 (2) 60 291 709C03
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 467
B117
vladimir.jancarik@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
FEIoponent
ÚEAE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 298
C303
frantisek.janicek@stuba.sk
Janiga Peter, Ing., PhD.ÚEAE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 812
C411
peter.janiga@stuba.sk
Janikovský Filip, Ing.FEIoponent
Jánošík Peter, Ing.odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.externý spolupracovníkqjanotaa@stuba.sk
Janský Vladimír, Ing.
externý školiteľ
qjanskyv@stuba.sk
Jarina Roman, doc. Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
qjarinar1@stuba.sk
FEI
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 737
B006
oponent
qjedinakm1@stuba.sk
Jeleň Michal, Mgr., PhD.OTVodborný asistent CSc.,PhD.
externý školiteľqjergel@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 181
C503
matus.jokay@stuba.sk
oponent
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 109
C603
FEIoponent
qjuhaszp@stuba.sk
Juráš Vladimír, Mgr., PhD.FEI
externý školiteľ
qjuras@stuba.sk
ÚEAEodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 60 291 535
C011
ludovit.jurcacko@stuba.sk
FEI
oponent
FEI, ÚRK
emeritný profesor, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 351
D611ladislav.jurisica@stuba.sk
Jurkovič Libor, Mgr., PhD.OTV
odborný asistent CSc.,PhD.
T 110
pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť
+421 (2) 60 291 310
T139
externý spolupracovnice
+421 (2) 60 291 396
C023
FEI
oponent
Káčer Ján, Ing.FEIoponent
Kačur Juraj, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 683
B416
FEIoponent
ÚEF
vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 123
E316
ÚRK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 503D704
oponent
ÚEvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 393
B321
Kaprinayová Katarína, Mgr.ÚJFIdoktorandka+421 (2) 60 291 537
A603
Karasová Eva, Mgr.IKALodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 606
A613
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 776
D410jan.kardos@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
qkarovic@stuba.sk
Kazička Roman, Ing., PhD.dohoda o vykonaní práce
Kemény Martin, Ing.ÚEFdoktorand
doktorandka
budoucí zahraniční student
ÚAModborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 598
D116katarina.kermietova@stuba.sk
Kinder Rudolf, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 129
E304
rudolf.kinder@stuba.sk
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 245
T138
ÚJFIdoktorandka
ivana.klackova@stuba.sk
Kliman Ján, Ing., DrSc.
externý školiteľ
qklimanj@stuba.sk
Kliment Tomáš, Ing.oponent
FEI, ÚRK
doktorand, externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 402
D609marian.klucik@stuba.sk
FEIoponentka
oponent
+421 (2) 60 291 133B508
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 43 336 163C414attila.kment@stuba.sk
Knápek Jaroslav, prof. Ing., CSc.oponent
Kneppo Ivan, prof. Ing., DrSc.
oponent
qkneppo@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
michal.kocur@stuba.sk
Kočkovič Ladislav, Ing.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
B506
Kohútka Lukáš, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 21 022 436
4.36
lukas.kohutka@stuba.sk
doktorand+421 (2) 60 291 432D605miroslav.kohut@stuba.sk
FEI, VS
pracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
+421 (2) 60 291 522T123petr.kolarik@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 614
simona.kolencikova@stuba.sk
Kollár Jozef, Mgr., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 814A 402
PRVVVČ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť
+421 (2) 60 291 646
C709
Kollárová Eleonórapracovnice pre edičnú a publik. činnosť
eleonora.kollarova@stuba.sk
FEI
oponent
qkomosny@stuba.sk
ÚIM
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 747
C504emilia.komzikova@stuba.sk
Koniar Dušan, doc. Ing., PhD.FEIoponent
qkoniar@stuba.sk
Konôpka Martin, Mgr., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 118
A212
Kopáni Martin, doc. RNDr., PhD.FEIoponentqkopani@stuba.sk
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 685
C212
miroslav.kopca@stuba.sk
TPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 189
šatňa
doktorand
pracovnice pre plán a rozpočet
eva.kopuncova@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 446
E113
qkordos@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 711
D705
FEI
externý školiteľ
ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 362
E308arpad.kosa@stuba.sk
Koscelanský Ján, Ing.oponentqkoscelanskyj@stuba.sk
Koseli NazmiFEIbudoucí zahraniční student
Kosinohová Alena, Ing.EO
finančná účtovníčka
alena.kosinohova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 891
C609igor.kossaczky@stuba.sk
Kostolányi Miloš, Ing.FEI
oponent
qkostolanyi@stuba.sk
externý spolupracovnice
Košdy Martin, Ing.FEIoponent
oponent
Kotorová Soňa, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 542
A313
Kotuliaková Kvetoslava, doc. Ing., PhD.ÚMIKTodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 759
B611
kvetoslava.kotuliakova@stuba.sk
oponentqkovac@stuba.sk
oponent
Kováčik Tomáš, Ing.
doktorand
tomas_kovacik@stuba.sk
Kováč Jaroslav, doc. Ing., PhD.ÚEFdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 346E514
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 652
E505jaroslav.kovac@stuba.sk
Kováč Karol, doc. Ing., PhD.ÚEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 631B314karol.kovac@stuba.sk
Kováč Martin, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
martin_kovac@stuba.sk
prevádzkový pracovník
Kováč Pavol, Ing., DrSc.FEI
externý školiteľ
qkovacp1@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce
TPO
strážnik
Kováč Zoltán, Ing.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
zoltan.kovac@stuba.sk
Kovaľ Peter, Ing.oponent
qkoval@stuba.sk
Kovář Jakub, Ing.doktorandjakub.kovar@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111alena.kozakova@stuba.sk
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Kozlíková Katarína, doc. RNDr., CSc.FEIexterný školiteľkaqkozlikovak@stuba.sk
konzultant
qkrafcik@stuba.sk
Kraic JosefTPOvrátnik
josef.kraic@stuba.sk
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.
externý školiteľ
qkrajcim2@stuba.sk
oponent
externý školiteľ
FEI
oponent
qkrajcovicm1@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
FEI
oponentka
+421 (2) 60 291 137E219qkrajcuskova@stuba.sk
externý školiteľka
Králiková Eva, Ing.ÚE
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 789
B323
eva.kralikova@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 497
D311zdenka.kralova@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
qkralovicj@stuba.sk
ÚE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 755
B324anton.krammer@stuba.sk
doktorand
martin.kranec@stuba.sk
pracovnice pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 317
A144
Krnáč Martin, Ing.dohoda o vykonaní práce
qkrnac@stuba.sk
FEIkonzultant
+421 (2) 60 291 368
E410
Krondiak Emil, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qkrondiak@stuba.sk
FEIoponent
Krošlák Roman, Ing.oponent
qkroslak@stuba.sk
ÚJFIvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 536A602
Krupa Martin, Mgr.externý školiteľ
Krútek PavolTPOstrážnik
Kubeš JozefTPOprac. pre energetiku a revízne činnosti+421 (2) 60 291 644T 150jozef.kubes@stuba.sk
ÚEAE
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 887
C405
juraj.kubica@stuba.sk
Kubinec Peter, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 647
E208
Kubiš Peter, Dr.FEI
oponent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 315D125
Kučera Michal, RNDr., PhD.externý školiteľ
Kúdela Róbert, Ing., CSc.
externý školiteľ
doktorand
Kujan Vladimír, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Kujovič Tomáš, Ing.ÚJFI
doktorand
tomas.kujovic@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 342
B112
qkukuckam@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Kukučová Mária, RNDr.KFEI
knihovnice
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňamaria.kukucova@stuba.sk
Kura Tomáš, Bc.prevádzkový pracovník
tomas.kura@stuba.sk
Kurcz János, Ing.ÚEAE
doktorand
janos.kurcz@stuba.sk
Kuriplach Jan, RNDr., CSc.
externý školiteľ
qkuriplach@stuba.sk
pracovnice pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 403
A103
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.ÚAMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 452
A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kuzma Anton, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
anton.kuzma@stuba.sk
externý školiteľ
qkuzmik@stuba.sk
FEI
oponent
qkvackaj@stuba.sk
FEIkonzultant
Labátová Stanislava, Ing., PhD.FEI
externý školiteľka
qlabatova@stuba.sk
OTV
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 590
T 108
pavel.lackovic@stuba.sk
FEI
oponent
qlago@stuba.sk
oponentka
michaela.laktisova@stuba.sk
externý školiteľqlalinskyt@stuba.sk
Lamošová Jana, PaedDr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 750
T 111
TPO
údržbár
tibor.lang@stuba.sk
Lašan PavelTPOstrážnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
oponent
oponent
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 344
C109
oponent
externý spolupracovník
qlengyelfalusy@stuba.sk
Leskovský Roman, Ing.
doktorand
Lipnický Lukáš, Ing., PhD.oponent
+421 (2) 60 291 151
C702
qlipnicky@stuba.sk
doktorand
kornel.lisy@stuba.sk
Liška Martin, Ing., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 812
C411
Lobotka Peter, Ing., CSc.FEI
externý školiteľ
qlobotka@stuba.sk
FEI
konzultant
D710marek.loderer@stuba.sk
Lojko Branislav, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 213
B104
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
juraj.londak@stuba.sk
oponentqlopatkai@stuba.sk
Lopošová Viera
vrátnik
viera.loposova@stuba.sk
Losani AndreaFEI
budoucí zahraniční student
Lovíšková Jana, Ing., PhD.oponentka
qloviskova@stuba.sk
oponent
ÚRK
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 305D614martin.lucan@stuba.sk
Lúčny Andrej, RNDr., PhD.oponent
qlucny@stuba.sk
Lukáč František, RNDr., Ph.D.externý spolupracovníkqlukacf@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 846
A309
jakub.luley@stuba.sk
FEI
konzultant
Lupták Boris, Mgr.FEI
externý školiteľ
konzultant
Macejko Peter, Ing.ÚMIKT
doktorand
peter.macejko@stuba.sk
Mácsik Péter, Ing.ÚRK
doktorand
peter.macsik@stuba.sk
Maholányi Juraj, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
Májek Martin, Mgr.
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 820
T 106
oponent
qmajera@stuba.sk
ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 385
E116
Majková Eva, RNDr., DrSc.externý školiteľka
qmajkova@stuba.sk
FEI
konzultant
+421 (2) 60 291 749B120
Malík Peter, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
qmalikp@stuba.sk
Maljar David, Ing.
doktorand
david.maljar@stuba.sk
asistentka
+421 (2) 60 291 684
A503eva.manikova@stuba.sk
Maňka Ján, Ing., CSc.
externý školiteľ
qmanka@stuba.sk
Marák Pavol, Ing., PhD.ÚIMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 597
C607pavol.marak@stuba.sk
FEI
oponent
qmarcek@stuba.sk
Marček Stanislav, Ing., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 576
C605
stanislav.marcek@stuba.sk
Marek Juraj, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 327
E311
Marinová Ivica, RNDr., PhD.ÚIModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 856
A410
Marko Ľubomír, doc. RNDr., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 115
A417lubomir.marko@stuba.sk
Marková Blanka, Bc.pracovnice pre sociálne záležitosti
+421 (2) 60 291 811
A102
programátorka VS
+421 (2) 60 291 144
C017
iveta.markova@stuba.sk
Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.konzultant
qmartinceki@stuba.sk
Martoňák Roman, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
qmartonak@stuba.sk
Marton Marián, Ing., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 365E412
oponent
Marušincová Natália, Mgr.2SPodborná administratívna pracovnice
Masár Ivan, Dr. Ing.
konzultant
Masár StanislavTPO
technik el. a energ. zariadení
+421 (2) 60 291 170
C 519
oponent
qmasny@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Mateašík Anton, RNDr., PhD.FEIoponent
qmateasik@stuba.sk
oponent
qmatel@stuba.sk
ÚAM
doktorand
jakub.matisak@stuba.sk
Maťko Igor, RNDr., CSc.FEIexterný školiteľ
qmatko@stuba.sk
ÚIM
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
C614juraj.mazari@stuba.sk
ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 248
B509
martin.medvecky@stuba.sk
Medveď Dušan, doc. Ing., PhD.FEIoponent
Mego Mirko, Ing.PGO, VStechnický pracovník, pracovník operačných systémov VS+421 (2) 60 291 575T124b
programátor VS
+421 (2) 60 291 143
T124amatej.mehes@stuba.sk
Mejzlík Miroslav, doc. Ing., CSc.FEIkonzultant
qmejzlik@stuba.sk
Melichárek Michal, Ing.FEI
oponent
qmelicharek@stuba.sk
oponent
FEIoponent
Mészárosová Slavomíra
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 825
T137Aslavomira.meszarosova@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Mierka Martin, Ing. Mgr.doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 167
A605marcel.miglierini@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Mihál Matej, Ing.FEIoponent
qmihalm1@stuba.sk
Mihálov Jozef, Ing.FEI
oponent
+421 (2) 60 291 368E115qmihalovj@stuba.sk
Michalík Maroš, Ing.ÚMIKTprac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 60 291 836
B404maros.michalik@stuba.sk
FEIoponent
+421 (2) 60 291 883
MLC
miroslav.michalka@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
ÚAMdoktorand
david.mikle@stuba.sk
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD.ÚRK
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 604
D304
eva.miklovicova@stuba.sk
Miklovič Peter, Mgr., PhD.tajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 757A122
ÚEFdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 872
E301
technický pracovník
+421 (2) 60 291 765S16peter.mikula@stuba.sk
externý spolupracovník
Mikuš Michal, Mgr., PhD.FEI
oponent
qmikusm@stuba.sk
Minárik Ivan, Ing.výzkumný pracovník s VŠ vzdělánímB410ivan.minarik@stuba.sk
Minárik Michal, Ing.
doktorand
TPOstrážnik+421 (2) 60 291 110Vrátnica Ejudita.minarovicova@stuba.sk
FEIoponent
Mitro Ján, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
qmitro@stuba.sk
PGOpracovnice pro studijní záležitosti+421 (2) 60 291 221A106
Mladoniczky Milan, Ing.výzkumný pracovník s VŠ vzdělánímC614
Mlynarovičová Andreavrátnik
Mojžiš Ján, Mgr., PhD.externý školiteľ
UI SAV Bratislava
FEI
oponent
Molak Maciej Wojciech, Mgr.2SP, FEIdohoda o vykonaní práce, odborný administratívny pracovník
maciej.molak@stuba.sk
Molnár Marián, Ing., PhD.
oponent
qmolnarm1@stuba.sk
oponent
qmolnarm2@stuba.sk
Molnár SilvesterTPO
maliar a natierač
+421 (2) 60 291 406
CD 002
Moreno Casares CarlosFEI
budoucí zahraniční student
Morhard Stefanbudoucí zahraniční studentxmorhard@stuba.sk
TPO
údržbár
jan.morovics@stuba.sk
ÚJFIdoktorand
marek.mosat@stuba.sk
externý školiteľqmosko@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní prácematus.mozolik@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 616D317leo.mrafko@stuba.sk
Mráz Eduard, Ing.doktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
externý spolupracovník
qmudron@stuba.sk
Mullerová Jarmila, doc. RNDr., PhD.
oponentka
Murgaš Ján, prof. Ing., PhD.ÚRK
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 781
D305jan.murgas@stuba.sk
ÚRKvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
tomas.murgas@stuba.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 611
A704
ÚRKhosťujúca profesorka
DP02
Musil Vladislav, prof. Ing., CSc.
oponent
qmusilv@stuba.sk
oponent
qmuzslay@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Nagy Gabriel, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 163
E112
lukas.nagy@stuba.sk
technická pracovnice+421 (2) 60 291 152
B313
ruzena.nagyova@stuba.sk
FEI
oponent
ÚIMdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 561A402olga.nanasiova@stuba.sk
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 661
A607vladimir.necas@stuba.sk
Nekanovičová Jana
finančná účtovníčka
+421 906 068 kl. 204
D 1120
oponent
+421 (2) 60 291 872
E301
qnemecm@stuba.sk
FEI
oponentka
Németh Pavol
vrátnik
+421 (2) 60 291 270TS02pavol.nemeth@stuba.sk
Németh Peter, Ing.externý spolupracovník
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 288
C510karol.nemoga@stuba.sk
Nerušil Boris, Ing.ÚMIKT
doktorand
boris.nerusil@stuba.sk
Nevřela Juraj, Ing., PhD.ÚEF
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Nikodemová Alena
mzdová účtovníčka
+421 (2) 60 291 201
A112
Nízky Marek, Ing.oponent
qnizky@stuba.sk
Novák Jozef, doc. Ing., DrSc.FEIdohoda o vykonaní práce
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 714
A316
patrik.novak@stuba.sk
Novák Tomáš, doc. Ing., PhD.
konzultant
Novák Vladislav, Ing.asistent
+421 (2) 60 291 845
C514
Novota Miroslav, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
miroslav.novota@stuba.sk
externý spolupracovník
qobert@stuba.sk
Ondica Róbert, Ing.ÚEFdoktorand
Ondirková Henrieta, Ing.FEIoponentka
Ondráček Oldřich, doc. Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 492
E217
oldrich.ondracek@stuba.sk
KFEI
knihovnice
+421 (2) 60 291 408
A148
doktorand
kristian.ondrejicka@stuba.sk
oponent
Ondrejka Peter, Ing.ÚEFdoktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
peter.ondrejka@stuba.sk
Ondroušková Daniela, Mgr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 726
A609
daniela.ondrouskova@stuba.sk
FEI, ÚEdoktorandka, oponentka
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.
profesor CSc.,PhD.
Orem Martin, Ing.FEI
oponent
docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 414B510
knihovnice
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
oponent+421 (2) 60 291 148
D-P10
qorsula@stuba.sk
Ostrihoňová Miroslava, Ing.OĽZ
pracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 162
A146
ÚJFIvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 370
A307
Osvald Jozef, Ing., DrSc.FEI
oponent, externý školiteľ
qosvaldj@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
qovsenik@stuba.sk
Packa Juraj, doc. Ing., PhD.oponent, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 268
C105
juraj.packa@stuba.sk
Paholík Pavel, Ing.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Pajkoš Vladimír, PaedDr.
lektor
+421 (2) 60 291 290
T112
ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 285
B613
Pancza Dávid, Mgr., PhD.ÚIModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 617
A415
david.pancza@stuba.sk
prevádzkový pracovník+421 (2) 60 291 852T153
konzultant
Pardo Enric, Mgr., PhD.
externý školiteľ
qpardo@stuba.sk
Pastuchová Elena, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 303A424
oponentka
qpaszkiewicz@stuba.sk
Pásztó Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 402D609peter.paszto@stuba.sk
Paulech Juraj, Ing., PhD.ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 562
A701
juraj.paulech@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 262
D411
oponent
qpavkovcek@stuba.sk
Pavlovič Márius, prof. Ing., PhD.ÚJFI
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 106
A504
marius.pavlovic@stuba.sk
ÚRKprofesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 177
D401
jarmila.pavlovicova@stuba.sk
Pavlovič Tomáš, Ing.FEI
konzultant
Pavlovkinová Eva, Ing.EO
pracovnice pre plán a rozpočet
+421 (2) 60 291 207A115eva.pavlovkinova@stuba.sk
ÚJFI
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 832
A606
FEIbudoucí zahraniční student
Pečo Ján, Ing.FEIoponent
qpeco@stuba.sk
oponent
+421 (2) 60 291 665
E302
qpechacek@stuba.sk
Pecho Ľuboš, Mgr.
oponent
oponent
qpenzes@stuba.sk
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 884
C107milan.perny@stuba.sk
Pestun Matej, Ing.oponent
Peško Miroslav, Ing.
vedúci VS
+421 (2) 60 291 805TP306miroslav.pesko@stuba.sk
externý spolupracovník
qpetrakm@stuba.sk
oponent
qpetrasl@stuba.sk
Petrášová EvaÚEAE
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 457
C208
eva.petrasova@stuba.sk
ÚJFIvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 159
A315
oponent
Pikula Milan, Ing.FEIoponent
qpikula@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
Pinteš Peter, Ing.FEIoponent+421 (2) 60 291 373
E314
qpintes@stuba.sk
ÚEAEodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 838
C309marek.pipa@stuba.sk
oponent
Pišta Peter, Ing.oponent
qpista@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
qpitel@stuba.sk
oponent
qplecenik@stuba.sk
Ploszek Roderik, Ing.ÚIM
doktorand
+421 (2) 60 291 227
C512roderik.ploszek@stuba.sk
FEI
externý spolupracovník
FEI, ÚMIKT
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 705
B413
Podlucký Ľuboš, Ing.doktorandlubos.podlucky@stuba.sk
Podpera Ivan, PhDr.IKAL
odborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 136
A610
dohoda o vykonaní práce
qpodstrelenec@stuba.sk
Pohorelec Ondrej, Ing.ÚEF
doktorand
doktorand
robert.polacek@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 729
A421
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 354B409jaroslav.polec@stuba.sk
Poljovka Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 116
C210
Polónyi Ľubomír, Ing.FEI
oponent
qpolony@stuba.sk
ÚEAE
doktorand
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
oponent
Príbytný Patrik, Ing., PhD.ÚEFvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 373
E314
patrik.pribytny@stuba.sk
Priesol Juraj, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 364
E407
Prieto Navarro Javierbudoucí zahraniční student
budoucí zahraniční student
xprimrende@stuba.sk
EO
pracovnice správy majetku
+421 (2) 60 291 896A147
doktorand
externý školiteľ
pracovník pro studijní záležitosti
+421 (2) 60 291 741
A105
Púčik Jozef, Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 843
E218jozef.pucik@stuba.sk
Puškár Marian, RNDr.FEI, VS
pracovník operačných systémov VS, systémový integrátor
Puterka Boris, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 488D706
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Račák Martin, Ing.oponent
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 774
C705
jana.raditschova@stuba.sk
oponent
qrafajdus@stuba.sk
ÚMIKT
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157B612
FEI
dohoda o vykonaní práce
qrandlisek@stuba.sk
Rástocký Martin, Ing.FEIoponent
Ravas Stanislav, Ing.
externý školiteľ
qravas@stuba.sk
doktorand
richard.ravasz@stuba.sk
Reiffers Marián, prof. RNDr., DrSc.
oponent
Rendek Karol, Ing., PhD.FEI
oponent
Repka Marek, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
qrepkam@stuba.sk
budoucí zahraniční student
oponent
Ries Rastislav, Ing.ÚJFIdoktorand
rastislav.ries@stuba.sk
TPO
manipulačný robotník
+421 (2) 60 291 280
TS03
jan.rigo@stuba.sk
Rodina Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 886D613jozef.rodina@stuba.sk
Roch Tomáš, doc. Dr.techn. RNDr.konzultant
Róka Rastislav, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855B608rastislav.roka@stuba.sk
Rosinová Danica, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 563
D111
Rosipal Roman, Ing. Mgr., PhD.externý školiteľ
Rosová Alica, Ing., CSc.FEIexterný školiteľka
qrosovaa1@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 624
A611
lubica.rovanova@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 703B414gregor.rozinaj@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
ÚIMdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 412
A403
FEI
externý školiteľ
qrusko@stuba.sk
Ružinský Michal, Ing., PhD.
konzultant
+421 (2) 60 291 724
C211
michal.ruzinsky@stuba.sk
oponent
jakub.rybar@stuba.sk
Rybárová Renata, Ing., PhD.konzultantkarenata.rybarova@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 244
E310vlastimil.rehacek@stuba.sk
Řiha Kamil, doc. Ing., Ph.D.FEI
oponent
qrihak@stuba.sk
FEI
dohoda o vykonaní práce
Sadloň Matej, Mgr.ÚEAE
doktorand
FEI
budoucí zahraniční student
Sánchez-Seco Toledano Rafael
budoucí zahraniční student
Sarsıl Mehmet Alibudoucí zahraniční studentxsarsil@stuba.sk
EO
finančná účtovníčka
+421 (2) 60 291 675
A115
monika.satkova@stuba.sk
konzultant
milan.seberini@stuba.sk
ÚJFIodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 504
A512katarina.sedlackova@stuba.sk
oponent
qsedlakv@stuba.sk
ÚAModborný asistent bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 399
A803
tibor.sedlar@stuba.sk
Seewald Jakub, Bc.
odborný administratívny pracovník
ÚEdoktorand
saman.seifpour@stuba.sk
Seiler Eugen, Mgr., PhD.FEI
externý školiteľ
Sekaj Ivan, prof. Ing., PhD.ÚRKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 585D701ivan.sekaj@stuba.sk
Sekanina Lukáš, prof. Ing., PhD.FEI
oponent
qsekanina@stuba.sk
Semanová Andrea, Mgr.ÚRKtechnická pracovnice+421 (2) 60 291 341
D415
Schauer František, prof. Ing., DrSc.FEIexterný školiteľ
qschauer@stuba.sk
Schindler Frank, prof. RNDr., PhD.FEIoponent+421 (2) 60 291 347C509qschindler@stuba.sk
Schneeweiss Oldřich, Ing., DrSc.FEIoponent
qschneeweiss@stuba.sk
Scholtz Vladimír, doc. Ing., PhD.konzultant
qscholtz@stuba.sk
konzultantka
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 663
A507
jozef.sitek@stuba.sk
Skurčák Ľuboš, Ing., PhD.FEIexterný spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 752
D703
juraj.slacka@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 375
B114jozef.slama@stuba.sk
doktorand
ÚJFI
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 753
A502vladimir.slugen@stuba.sk
Smetana Ladislav
prevádzkový pracovník
ladislav.smetana@stuba.sk
emeritný profesor
+421 (2) 60 291 894
B311
viktor.smiesko@stuba.sk
FEI
oponent
qsmolen@stuba.sk
vrátnik+421 (2) 60 291 110Vrátnica Eemilia.sochova@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 229
A509
Sojka Adam, Ing.ÚRK
doktorand
+421 (2) 60 291 545D606
externý školiteľka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 645
A601ludmila.solenska@stuba.sk
externý školiteľ
qsoloviov@stuba.sk
ÚIMvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 203
C509
FEIexterný spolupracovník
Stanko Jaromír, Ing.ÚRKdoktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
jaromir.stanko@stuba.sk
FEIkonzultant
Statev Martin, Ing.FEIoponent
qstatev@stuba.sk
Steinwandt Rainer, prof. Dr.FEIkonzultant
qsteinwandt@stuba.sk
oponent
externý školiteľ
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 149
E119viera.stopjakova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
Stríbrnská GabrielaOĽZpracovnice ekonomiky práce
+421 (2) 60 291 681
A152
ÚEFprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 324
E306
lubica.stuchlikova@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
oponentka
externý školiteľka
FEIkonzultantka
qsvobodova@stuba.sk
FEI
oponent
qsykorai@stuba.sk
odborná administratívna pracovnice+421 917 933 184
C307
miriam.szabova@stuba.sk
FEI
oponent
FEIoponentqszathmaryp@stuba.sk
Szomolányi Pavol, Ing., PhD.FEIexterný školiteľ
qszomolanyip@stuba.sk
Šabíková Zuzana
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 266C505
Šagátová Andrea, doc. Ing., PhD.ÚJFI
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 595
A506
asistentka
+421 (2) 60 291 798
A121
adriena.sajbanova@stuba.sk
Šaliga Ján, prof. Ing., PhD.oponentqsaliga@stuba.sk
oponent
qsalik@stuba.sk
ÚEAE
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 746
C110
Šamšonová Věra
vrátnik
vera.samsonova@stuba.sk
externý školiteľ
doktorand
ladislav.sarkan@stuba.sk
ÚEF
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 656E 504alexander.satka@stuba.sk
Šedová Zuzana, Mgr.
odborná administratívna pracovnice
+421 (2) 60 291 383A416zuzana.sedova@stuba.sk
Šeprák Vladimír, Dipl.-Inf.(FH)FEI
oponent
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc.
externý spolupracovník
qsevcovic@stuba.sk
FEIexterný školiteľqsiffalovic@stuba.sk
Šikudová Elena, doc. RNDr., PhD.FEIexterný školiteľka
Šimeg Veterníková Jana, Ing., PhD.ÚJFI
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 636
A205janka.veternikova@stuba.sk
Škápik Pavol, Mgr.FEIoponent
externý spolupracovníkTP306
Škrinárová Jarmila, doc. Ing., PhD.externý spolupracovnice
vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 271
E508
Škunda Juraj, Ing.doktorand
doktorand
+421 (2) 60 291 537
A603
Šoka Martin, Ing., PhD.pracovník pre edičnú a publik. činnosť, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 424
B116
Šoltýs Ján, Ing., PhD.externý školiteľ
Šouc Ján, Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
technický pracovník+421 (2) 60 291 706T125
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
Špaček Peter, Ing.doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 845
C514
FEI
externý spolupracovník
externý školiteľka
qspankova@stuba.sk
Špilovský Peter, Ing.oponent
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 398
C608michal.sramka@stuba.sk
doktorand
dohoda o vykonaní práceqstefanikv@stuba.sk
Štich Ivan, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
+421 220 910 731
FU SAVqstich@stuba.sk
Štofanik Vladimír, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 394
E221
ÚE
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 374
B113
marian.stofka@stuba.sk
Štork Milan, prof. Ing., CSc.FEI
oponent
qstork@stuba.sk
FEIdohoda o vykonaní práce
FEI
oponent
doktorand
FEIexterný školiteľ+421 (2) 60 291 442B220
oponentka
qsunikova@stuba.sk
oponent
qsurda@stuba.sk
FEI
oponent
doktorand
+421 (2) 60 291 227
C512
externý školiteľ
externý školiteľka
Talčík Miroslav, Ing.dohoda o vykonaní práceqtalcik@stuba.sk
Ťapajna Milan, Ing., PhD.externý školiteľ
qtapajna@stuba.sk
ÚAM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 569
D121
FEI
oponent
ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 141D310marian.tarnik@stuba.sk
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
peter.telek@stuba.sk
FEIkonzultant
oponent
ÚMIKTvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
B417
simon.tibensky@stuba.sk
externý spolupracovnice
qticha@stuba.sk
Timár Pavel, doc. Ing., CSc.FEIexterný školiteľ
+421 910 969 129
NB 3127pavel.timar@stuba.sk
FEI
oponent
qtisovskym@stuba.sk
Tiwari Rupali, Mgr.doktorandka
Tkáčik Martin, Ing.FEIoponent
qtkacik@stuba.sk
oponent
qtlsty@stuba.sk
oponentka
Tölgyessy Michal, Ing., PhD.ÚRKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 605
D616
michal.tolgyessy@stuba.sk
FEI
oponent
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.ÚEFodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 404
E507
martin.tomaska@stuba.sk
Tomo Mário2SP
pracovník pre vedecko - výskumnú činnosť
Triaška Stanislav, Ing.
oponent
FEIbudoucí zahraniční studentkaxtrillini@stuba.sk
Trizuljak Adam, Ing.ÚRK
doktorand
Trunkvalter Ľuboš, Ing.ÚEAEpracovník pro studijní záležitosti+421 (2) 60 291 202
C408
lubos.trunkvalter@stuba.sk
Turi Nagy Peter, Mgr.RSČodborný administratívny pracovník
peter.turinagy@stuba.sk
konzultantka
qturonova@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 557
E313
externý školiteľ
qtysler@stuba.sk
Učňová Natašapracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 60 291 345
T 139
profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 369E605
Uhrecký František, Ing.oponent
quhrecky@stuba.sk
Uhrincová Vierafinančná účtovníčkaviera.uhrincova@stuba.sk
Ujčeková Silvia, Mgr.KFEI
knihovnice
+421 (2) 60 291 184A-študovňasilvia.ujcekova@stuba.sk
TPO
vrátnik
+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
Ulehla Michal, Ing.FEIoponent
Upohlavová Helena
prevádzková pracovnice
+421 (2) 60 291 200
T152
Ušák Elemír, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 423
B216
mariana.usakova@stuba.sk
Váciová Zuzana
pracovnice pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 297
A207
zuzana.vaciova@stuba.sk
Václavík Ján, Ing.FEIexterný spolupracovníkqvaclavik@stuba.sk
Vaculík Martin, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
qvaculik@stuba.sk
Vajda Ján, doc. Ing., CSc.ÚJFI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 275
A305
jan.vajda@stuba.sk
FEI
konzultant
qvalasikp@stuba.sk
FEIexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 176
C012
ferdinand.valent@stuba.sk
ÚJFI
docent CSc.,PhD.
Valková Mária, RNDr.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 60 291 418
A310
maria.valkova@stuba.sk
Valocký Frederik, Ing.ÚAMdoktorand
Valúch Daniel, Ing., PhD.FEI
externý školiteľ
qvaluchd@stuba.sk
ÚMIKTvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním
B410marek_vanco@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 287
A304
FEIexterný školiteľgabriel.vanko@stuba.sk
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 361C516
Vargic Radoslav, Ing., PhD.ÚMIKTodborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 906 321
B415
Vargová Rozáliatelefonistka
+421 (2) 60 291 111
tel. ústredňa
rozalia.vargova@stuba.sk
externý spolupracovniceqvargovaz@stuba.sk
Váry Tomáš, Ing., PhD.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 816
A306
tomas.vary@stuba.sk
FEIexterný spolupracovník
Vaščák Ján, doc. Dr. Ing.FEI
externý spolupracovník
Vašut Daniel, Ing.doktorand+421 (2) 60 291 377B217daniel.vasut@stuba.sk
FEI
externý školiteľ
Vavrinský Erik, Ing., PhD.ÚEF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 655E608
technický pracovník+421 (2) 60 291 465
B109
Velický Peter, PhDr.TPOvrátnik+421 (2) 60 291 100
Vrátnica A
Veľká AnnaTPOskladnice
+421 (2) 60 291 260
T019
FEI
oponentka
Verhaeghe Tombudoucí zahraniční student
xverhaeghe@stuba.sk
Veselý Vojtech, prof. Ing., DrSc.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 633D316
Víglaský Radovan, Ing., PhD.oponent+421 (2) 60 291 731
E514
qviglasky@stuba.sk
FEIoponent+421 (2) 60 291 883
E008
andrej.vincze@stuba.sk
doktorand
Vitázek Klement, Ing., PhD.ÚJFI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 122
A602
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 680
D408
Vitková Zuzana, doc. RNDr., PhD.výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 286D409
FEIkonzultantqvitovic@stuba.sk
KFEIknihovnice
+421 (2) 60 291 526
A Požičovňa
beata.vlacikyova@stuba.sk
Vodrážka Jiří, doc. Ing., Ph.D.FEI
externý spolupracovník
qvodrazka@stuba.sk
Vojenčiak Michal, Ing., PhD.
externý školiteľ
Vojs Marian, Ing., PhD.výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 367
E408
FEIkonzultant
+421 (2) 68 279 417
B417
Vojvoda Milan, doc. Ing., PhD.ÚIM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 651C507
FEIexterný spolupracovník
FEI
oponent
+421 (2) 60 291 165
C401
Vőrős Jozef, Ing., PhD.
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.
jozef.voros@stuba.sk
externý spolupracovník
Vrban Branislav, Ing., PhD.ÚJFIvýzkumný pracovník s VŠ vzděláním+421 (2) 60 291 639
A308
branislav.vrban@stuba.sk
Vrbatovič Karol, Ing.FEI
dohoda o vykonaní práce
Vrbický Andrej, Ing., PhD.
externý spolupracovník
Vretenár Viliam, Ing., PhD.
konzultant
+421 917 669 011
viliam.vretenar@stuba.sk
Vrška Martin, Ing.ÚEF
doktorand
Wagner Juraj, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
Weber Bedřich, doc. Ing., CSc.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 446
E113
Weis Martin, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 60 291 858
E506
FEIoponent
FEIexterný školiteľ
ÚIM, PRVVVČ
pracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 723A408
Zajac Pavol, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
Zákopčan Michal, Mgr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 529
A401
michal.zakopcan@stuba.sk
dohoda o vykonaní práce, externý školiteľ
qzatkob@stuba.sk
oponent
ÚEF
doktorand, výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
FEI
oponentka
externý školiteľ
FEIoponent
ÚJFIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 178A204a
oponent
+421 (2) 60 291 487
B213
qzemanovicj@stuba.sk
Zeman Tomáš, Ing., Ph.D.
externý spolupracovník
qzemant@stuba.sk
výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním
+421 (2) 60 291 810T 107
Ziman Mário, RNDr., PhD.externý spolupracovník
qziman@stuba.sk
Ziman Martin, Ing.doktorandmartin.ziman@stuba.sk
FEIexterný spolupracovnice
Žák Dušan, Ing.
výzkumný pracovník s VŠ vzděláním
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 742
D119
dohoda o vykonaní práce
emeritný profesor, externý školiteľ
+421 (2) 60 291 833D608
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D.
oponent
qzalud@stuba.sk
doktorand
filip.zemla@stuba.sk
externý spolupracovnice
qziakova@stuba.sk
ÚEF
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 739E305milan.ziska@stuba.sk

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.