26. 6. 2019  9:56 Adriána
Akademický informačný systém

Katedra dopravných stavieb (SvF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra dopravných stavieb. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Schlosser Tibor, doc. Ing., CSc.vedúci pracoviska, docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 707A 5/527tibor.schlosser@stuba.sk
Zamestnanci    
Cápayová Silvia, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 355A 5/533silvia.capayova@stuba.sk
Hodáková Dominika, Ing.doktorandka, odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 354A 5/522dominika.hodakova@stuba.sk
Kapusta Vladimír, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 361A 5/532vladimir.kapusta@stuba.sk
Zuzulová Andrea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 355A 5/533andrea_durisova@stuba.sk
Externí pracovníci    
Bačová Katarína, doc. Ing., PhD.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 582A 5/534bacova@stuba.sk
Bálint Gabriel, Ing.dohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 353A 5/535balint@stuba.sk
Hvizdoš Peter, Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqhvizdosp@stuba.sk
Schlosser Peter, Dr. Ing.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqschlosserp@stuba.sk
Doktorandi    
Braniš Marek, Ing.doktorand+421 (2) 59 274 359A 5/520marek.branis@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.