24. 6. 2019  18:00 Ján
Akademický informačný systém

Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov (Dek SvF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Zamestnanci    
Erdélyiová Ľubica, Ing., PhD.špecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 59 274 578C1/16lubica_ilkovicova@stuba.sk
Kanalová Erikapracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 393C1/8erika.kanalova@stuba.sk
Kocianová Valéria, Mgr.špecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 59 274 708C3/10valeria.kocianova@stuba.sk
Krivdová Stela, Ing.pracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 723C1/7stela.krivdova@stuba.sk
Lesňáková Valéria, Ing. arch.pracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 587C1/ 9valeria.lesnakova@stuba.sk
Pokrývka Ivan, Ing.špecialista pre styk s verejnosťou+421 (2) 59 274 314C3/11ivan.pokryvka@stuba.sk
Puškár Anton, prof. Ing., PhD.odborný administratívny pracovníkanton.puskar@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.