18. 8. 2019  4:47 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra hydrotechniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Šoltész Andrej, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 320C 1118andrej.soltesz@stuba.sk
Zamestnanci    
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 693C 1111dana.barokova@stuba.sk
Cabadaj Roman, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 688C 1103roman.cabadaj@stuba.sk
Čubanová Lea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 698C11 04lea.cubanova@stuba.sk
Dušička Peter, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 565C 1106peter.dusicka@stuba.sk
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 481C1/13miroslav.gramblicka@stuba.sk
Možiešik Ľudovít, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 566C 1112ludovit.moziesik@stuba.sk
Mydla Jakub, Ing.odborný administratívny pracovníkjakub.mydla@stuba.sk
Orfánus Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 694C 1107martin.orfanus@stuba.sk
Rumann Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 570C 1121jan.rumann@stuba.sk
Šulek Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 571C 1120peter.sulek@stuba.sk
Doktorandi    
Buček Daniel, Ing.doktoranddaniel.bucek@stuba.sk
Bytčanková Lucia, Ing.doktorandkalucia.bytcankova@stuba.sk
Dušička Michal, Ing.doktorand+421 (2) 59 274 569C 1119michal.dusicka@stuba.sk
Janík Adam, Ing.doktorand+421 (2) 59 274 563C 1110adam.janik@stuba.sk
Pavlíková Anna, Ing.doktorandkaC 1113anna.pavlikova@stuba.sk
Shenga Zinaw Dingetu, Ing.doktorandzinaw.shenga@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.