20. 10. 2020  2:43 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav robotiky a kybernetiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 177
D401
Zamestnanci
 
 
 
 
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 599
D610
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 809
D615
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 456
D607
Duchoň František, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 349
D612
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 722
D312
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 488
D706
jozef.goga@stuba.sk
Hochschornerová Beáta
pracovníčka pre ekonomické činnosti
+421 (2) 60 291 302
D413
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 608D617peter.hubinsky@stuba.sk
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 305
D614
Ilka Adrian, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 539
D304
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 503
D704slavomir.kajan@stuba.sk
Kardoš Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 776
D410
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 711
D705
ladislav.korosi@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 497D311
Lučan Martin, Ing.
doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 305
D614martin.lucan@stuba.sk
docentka CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 604
D304
eva.miklovicova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 616
D317
leo.mrafko@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 781D305
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
tomas.murgas@stuba.sk
Musilová Michaela, Dr., MSc.
hosťujúca profesorka
DP02michaela.musilova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 402
D609
Paulusová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 262
D411
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 886D613
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 585
D701
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 341D415andrea.semanova@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 752
D703juraj.slacka@stuba.sk
Tárník Marián, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 141
D310
Tölgyessy Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 605
D616
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 633D316vojtech.vesely@stuba.sk
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 680
D408
anton.vitko@stuba.sk
Vitková Zuzana, doc. RNDr., PhD.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 60 291 286
D409
vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.jozef.voros@stuba.sk
Externí pracovníci
  
 
 
Jurišica Ladislav, prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 (2) 60 291 351D611ladislav.jurisica@stuba.sk
Žalman Milan, prof. Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 60 291 833
D608
Doktorandi
 
 
 
 
doktorand+421 (2) 60 291 545D606
doktorandka+421 (2) 60 291 801D707
doktorand
doktorand
+421 (2) 60 291 432
D605
michal.dobis@stuba.sk
doktorand
doktorand+421 (2) 60 291 876D309martin.ivan@stuba.sk
doktorand
+421 (2) 60 291 402
D609
Kohút Miroslav, Ing.
doktorand
+421 (2) 60 291 432D605miroslav.kohut@stuba.sk
Mácsik Péter, Ing.doktorand
peter.macsik@stuba.sk
Mráz Eduard, Ing.doktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
Puterka Boris, Ing.doktorand
+421 (2) 60 291 488
D706
doktorand
+421 (2) 60 291 545
D606
doktorand
+421 (2) 60 291 505
D613
jaromir.stanko@stuba.sk
doktorand
filip.stec@stuba.sk
Trizuljak Adam, Ing.doktorand

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.