24. 10. 2020  3:15 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 703
B414
gregor.rozinaj@stuba.sk
Zamestnanci
 
  
 
Baroňák Ivan, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 568
B511
Brunclíková Zuzana, Ing.
technická pracovníčka
+421 (2) 60 291 836
B604
zuzana.brunclikova@stuba.sk
profesor DrSc.
+421 (2) 60 291 844
B609
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 60 291 199
B605rozalia.hudikova@stuba.sk
Kačur Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 683B416
Kočkovič Ladislav, Ing.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B506
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 759
B611
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 248B509martin.medvecky@stuba.sk
Michalík Maroš, Ing.
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 60 291 836
B404
maros.michalik@stuba.sk
Minárik Ivan, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímB410ivan.minarik@stuba.sk
Orgoň Miloš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 414B510milos.orgon@stuba.sk
Páleník Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 285
B613
tomas.palenik@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 705B413
Polec Jaroslav, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 60 291 354
B409
Rakús Martin, doc. Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 157
B612
martin.rakus@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 60 291 855B608rastislav.roka@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B417
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
B410
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 948 906 321
B415
Doktorandi
 
 
 
 
doktorand
martin.koppl@stuba.sk
Macejko Peter, Ing.
doktorand
doktorand
boris.nerusil@stuba.sk
doktorand
doktorand

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.