20. 6. 2019  21:28 Valéria
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav súdneho znalectva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Petráková Zora, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 700C 1506zora.petrakova@stuba.sk
Zamestnanci    
Bočkaj Jozef, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímjozef.bockaj@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 645C 1508jakub.curpek@stuba.sk
Gregušová Silvia, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 712C 1502silvia.gregusova@stuba.sk
Hangyová Aneta, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímaneta.hangyova@stuba.sk
Hollý Ján, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 655C 1512jan.holly@stuba.sk
Jurigová Martina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 1503martina.jurigova@stuba.sk
Korinek Jozef, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 701C 1505jozef.korinek@stuba.sk
Externí pracovníci    
Encinger Miloš, Ing., PhD.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjemqencinger@stuba.sk
Füri Belo, doc. Ing., PhD.dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem+421 (2) 59 274 659C 1411furi@stuba.sk
Marton Pavol, doc. Ing., PhD.dohoda o pracovnej činnosti+421 (2) 59 274 583A 226marton@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.