25. 10. 2020  8:31 Aurel
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Strojnícka fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
VIS
knihovníčka
+421 (2) 57 296 211
162
Dekmzdová účtovníčka
+421 (2) 57 296 126
033priska.aghova@stuba.sk
SjF
budúci zahraničný študent
Babicová ĽubaDek
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142
luba.babicova@stuba.sk
Bábics Jozef, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 646
23 ŤLjozef.babics@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 60 291 599
D610
SjFdohoda o vykonaní práce
T 112
Bachratý Michal, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 555
429/1michal.bachraty@stuba.sk
externý spolupracovník
qballa@stuba.sk
budúci zahraničný študent
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 715
102
lukas.bartalsky@stuba.sk
Bartl Ján, Ing. RNDr., CSc.SjFexterný školiteľ
qbartl@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qbassadin@stuba.sk
Batista Gabriel, Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 718214gabriel.batista@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 352
236
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.ÚAMAI
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 703106
Benco Peter, Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 384259/4
dohoda o vykonaní práce
Beniak Juraj, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 537
537
juraj.beniak@stuba.sk
Benová Evaupratovač - upratovačka
+421 (2) 57 294 194
Pionierska 15
Berky Róbert, Ing.SjF
oponent
SjF
externý spolupracovník
qbernasovsky@stuba.sk
Berta Igor, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 402
234
Bielik Tomáš, Ing.
externý spolupracovník
qbielik@stuba.sk
Bigoš Peter, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
Bíla Jiří, prof. Ing., DrSc.SjFexterný spolupracovník
ÚTP
vrátnik
+421 905 326 211
Pionierska 15anna.blahova@stuba.sk
pracovníčka pre personálne činnosti
+421 (2) 57 296 124
025
externý školiteľ
Bleho Dávid, Ing.
doktorand
david.bleho@stuba.sk
ÚJŠlektor+421 (2) 57 296 201102
SjFexterný spolupracovník
Bošanský Ján, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník
Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc.ÚDTKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 426
353/2
Brodyová ĽubicaÚDTK
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 453
329
lubica.brodyova@stuba.sk
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 178
232
alena.brusilova@stuba.sk
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qbrezinat@stuba.sk
SjFoponent
qbucekp@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qbudisky@stuba.sk
Bucha Jozef, Ing., PhD.ÚDTKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 365
201/2
jozef.bucha@stuba.sk
Bukoveczky Juraj, prof. Ing., CSc.ÚDTK, SjF
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 477328/1
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 343363lucia.bursikova@stuba.sk
externá spolupracovníčka
+421 906 068 kl. 466
T02 2.121
Cebo Vladimír, Ing.
externý spolupracovník
qcebo@stuba.sk
Cepková Alena, Mgr., PhD.ÚJŠodborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 855
055/2
Cepková Miriam
skladníčka
budúci zahraničný študentxcicogna@stuba.sk
SjFexterný spolupracovníkqcsambal@stuba.sk
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
katarina.csanoova@stuba.sk
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qczan@stuba.sk
Čačko Jozef, doc. Ing., DrSc.externý spolupracovník
Čačko Viliam, Ing., PhD.ÚSETMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 557
426/3viliam.cacko@stuba.sk
SjF
dohoda o vykonaní práce
qcarnogurska@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 137
016/3
SjF
externý spolupracovník
vrátnik
+421 (2) 57 296 238
017/2
fedor.cernan@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
CI
technický pracovník
+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
ÚSETModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 585
426/1
andrej.cervenan@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
Čierny Matúš, Ing.
doktorand
+421 (2) 57 296 529408/1
Čiha Petertechnik el. a energ. zariadení
+421 (2) 57 296 340
221/1
Daneshjo Naqib, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
Danko Ján, Ing., PhD.ÚDTKodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 388
264
SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 57 296 704
216
Dekýš Vladimír, doc. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qdekysv@stuba.sk
oponentqdemec@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
+421 918 646 069
DP BA
svetozar.demian@stuba.sk
Dobrovodský Jozef, Ing., CSc.
externý školiteľ
+421 908 674 115
NC 212jozef.dobrovodsky@stuba.sk
Domanová Martina, Ing., PhD.externá spolupracovníčka
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qdovica@stuba.sk
SjF
oponentka
qdrabkova@stuba.sk
Drahoš Peter, doc. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 669D118peter.drahos@stuba.sk
Droppa Peter, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Drtil Miloslav, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 234
747, nová budova, blok B, 7. poschodie
Dunaj Štefan, Ing.doktorand
+421 (2) 57 296 429
338
ÚTP
údržbár
+421 905 599 431
09
SjF
oponent
qdureje@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qdurian@stuba.sk
externá spolupracovníčkaqdurisovaz@stuba.sk
externý školiteľ, profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 706
105
Ďurka Róbert, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovníkqdurka@stuba.sk
Dzianik František, Ing., PhD.ÚPIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 575
461
Dzurilla Michal, Ing., PhD.ÚAMM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 450
332michal.dzurilla@stuba.sk
Eckert Maroš, Ing., PhD.
oponent
qeckert@stuba.sk
ÚAMMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 345
231
ladislav.ecsi@stuba.sk
externý školiteľ
SjF
oponent
+421 (2) 57 296 392
254/1
SjF
externý spolupracovník
oponentqfedorko@stuba.sk
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 530
405roman.fekete@stuba.sk
SjF
oponent
dohoda o vykonaní práce
karol.ferstl@stuba.sk
Fidler Branislav, Ing., PhD.SjF
externý školiteľ
SjFoponent
Fiťka Ivan, Ing.ÚAMAIdoktorand
+421 (2) 57 296 717
107
Forejt Milan, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Frajková Marianna, Ing.systémová integrátorka+421 918 669 197
RSTU B237
marianna.frajkova@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
vladimir.franko@stuba.sk
ÚTP
vrátnik
+421 (2) 44 455 087Pionierska 15milos.fric@stuba.sk
Frydrýšek Karel, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
externá spolupracovníčka
qfurdova@stuba.sk
externý spolupracovník
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 1768
Gabrišová Ľudmila, Mgr., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 524
404
odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 178232
Gajdoš Matúš, Ing., PhD.SjF
konzultant
qgajdosm@stuba.sk
Gajdoš Peter
sústružník kovov
+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
Gališinová Zuzana, Bc.Dek
prac. pre konferenčný a výstav. servis
+421 (2) 57 296 863
148/1zuzana.galisinova@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník+421 (2) 59 325 335NB 604
Garaj Ivan, RNDr., CSc.SjFdohoda o vykonaní práce
+421 (2) 59 325 297
NB 129
odborný asistent CSc.,PhD.
Gašparík Marek, Ing., PhD.ÚAMMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 327
253/2
Gašparovič Ľuboš, Ing.ÚAMMdoktorand
externý spolupracovník
Gerber Sven, Dipl.-Ing.SjFexterný spolupracovník
qgerber@stuba.sk
externý spolupracovník
qgeschwandtner@stuba.sk
externý školiteľ
Gmiterko Alexander, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Gócsa Károly, doc. Ing., PhD.
externý spolupracovník
Godányová Adriana
organizačná pracovníčka
+421 (2) 57 296 180
029
Goliaš Marcel, Ing., PhD.SjFoponent
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.SjF
externý školiteľ
ÚTMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 410
233ernest.gondar@stuba.sk
González Sergio Carvajal, Dipl.-Ing.externý spolupracovník
Gradoux FlorianSjF
budúci zahraničný študent
Grandová Katarína, Ing.
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 918 563 079
307, Mýtna 36
katarina.grandova@stuba.sk
Grepl Robert, doc. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
Greškovič František, prof. Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
qgreskovic@stuba.sk
externý spolupracovník
qgrmanm@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 152
337
patrik.grosinger@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 482
330
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 721
213martin.gulan@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
ÚPI
doktorand
Gužela Štefan, doc. Ing., PhD.ÚPI
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 535462
murár
+421 (2) 57 296 16445jozef.hajek@stuba.sk
Hájek Vladimír, Ing., CSc.
externý spolupracovník
SjF
oponent
qhakl@stuba.sk
SjF, ÚAMAIdocent CSc.,PhD., externý školiteľ, externý spolupracovník+421 (2) 57 296 707
218
Hamerlík Františekkurič kotlov
+421 905 594 512
054
VISknihovníčka
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 442
335/2
externý spolupracovníkqhassler@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 360
244ferdinand.havelka@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 336
237/3
Hekelová Edita, prof. Ing., PhD.profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 556
443
Hillová RenataDek
pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142
ÚPItechnický pracovník
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
+421 (2) 59 325 468
180, stará budova, 1. poschodie
externý spolupracovník
michal.hlavaty@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qhlavna@stuba.sk
Högerová Júlia, PaedDr.Dekodborná pracovníčka v oblasti štruk.fondov
Holík VladimírCI
frézar
+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
finančná účtovníčka
+421 (2) 57 296 272144
Holý Karol, doc. RNDr., CSc.SjFexterný spolupracovníkqholy@stuba.sk
Honek Marek, Ing., PhD.SjF
oponent
+421 (2) 57 296 715
102
ÚJŠodborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 857
055/4
Horniaková Andrea, Ing., PhD.SjF
oponentka
qhorniakova@stuba.sk
VISvedúci VS+421 (2) 57 296 289159
Dek
pracovníčka pre študijné záležitosti
Horvátová Tatiana, Ing.
finančná účtovníčka
tatiana.horvatova@stuba.sk
Hrica VladimírÚTP
prevádzkový elektrikár
vladimir.hrica@stuba.sk
Hrnčiar Viliam, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník
+421 (2) 44 455 087 kl. 369
226viliam.hrnciar@stuba.sk
Hučko Branislav, doc. Ing., CSc.ÚAMMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 324252/1branislav.hucko@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
SjF
emeritný profesor
+421 (2) 57 296 701
206
Hunyadyová Jarmilapracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 245
143
Hýrošová Eva, Ing., PhD.
externá spolupracovníčka
qhyrosova@stuba.sk
externý spolupracovník576 035 316
qchalupa@stuba.sk
Charvátová Hana, Ing., Ph.D.externá spolupracovníčka
ÚSETM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 557
426/3ondrej.chlebo@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 225
229
doktorand
odborný asistent CSc.,PhD.
Chudá Rozáliaupratovač - upratovačkaMýtnarozalia.chuda@stuba.sk
Ikhardtová DankaÚAMAItechnická pracovníčka+421 (2) 57 296 709
203
oponent
qilka@stuba.sk
externý spolupracovník
Ižold Roman, Ing.ÚAMM
doktorand
+421 (2) 57 296 358
242
Jablonský Ľubomír, Ing.ÚAMAIdoktorand
lubomir.jablonsky@stuba.sk
externá spolupracovníčka
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 395
253/4roland.janco@stuba.sk
Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qjandacka@stuba.sk
externý školiteľ
Jankovičová Katarína, Ing.SjFexterná spolupracovníčka
Jankovský Július, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qjankovsky@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 530
405
SjFoponent
qjavorek@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qjedinakm@stuba.sk
Jelemenský Karol, doc. Ing., PhD.
konzultant
karol.jelemensky@stuba.sk
Jelenfyová AnnaÚTPupratovač - upratovačka
Nám.slodody
SjF
oponentka
+421 (2) 57 296 717
107
ÚAMMdoktorand
+421 (2) 57 296 345
231robert.jerabek@stuba.sk
ÚSETM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 554
429/2
Jezsó Kristian, Ing.ÚPI
doktorand
oponent
SjFexterný spolupracovník
Juhás Martin, Ing., PhD.ÚAMAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 710
215
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 574
406/2
martin.juriga@stuba.sk
VISknihovníčka
+421 (2) 57 296 218
161/2
jaroslava.jurkovicova@stuba.sk
Kabát Juraj, Ing.ÚPI
doktorand
juraj.kabat@stuba.sk
Káčer Norbert, Ing.SjFoponent
qkacern@stuba.sk
knihovníčka+421 (2) 57 296 207
109
maria.kafunova@stuba.sk
SjF
externý školiteľ
ÚSETMdoktorandka
Kelemen Michal, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Kepka Miloslav, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
budúci zahraničný študent
doktorand
igor.kevicky@stuba.sk
Khunová Viera, doc. Ing., PhD.
externá školiteľka
SjFexterný spolupracovník
externý školiteľ
qkliman@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qklimentt1@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qkluka@stuba.sk
Kmeťko Juraj, Ing.SjFexterný spolupracovník
Knížat Branislav, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 905 594 090
12B, Vazovova 5
branislav.knizat@stuba.sk
Kohútová Michaela, Ing.ÚPIdoktorandka
michaela.kohutova@stuba.sk
externý spolupracovník
qkohutp@stuba.sk
ÚSETM
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 548
432
ludovit.kollath@stuba.sk
externý spolupracovník
Koníková Vieratechnická pracovníčka
+421 (2) 57 296 350
1viera.konikova@stuba.sk
Korec Andrej, Ing.ÚDTK
doktorand
Koronczi Peter, Ing.externý spolupracovníkqkoronczi@stuba.sk
Koščo Tomáš, Ing.ÚAMM
doktorand
externý spolupracovník
qkoutnyd@stuba.sk
Kováčik Jaroslav, Ing., PhD.externý školiteľqkovacikj@stuba.sk
externý spolupracovník+421 906 068 336
T-117
Kováčová Monika, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 21 022 429
064 SjF
monika.kovacova@stuba.sk
SjF
oponentka
externý školiteľ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 560
435
ÚSETModborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 579
444
marian.kralik@stuba.sk
Král Štefan, prof. Ing., CSc.SjFnakladateľská zmluva
R-II-10a
Krátky Lukáš, doc. Ing., Ph.D.SjFoponent
qkratkyl@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
ÚSETM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 539
436
Kubica MiroslavCI
frézar
+421 (2) 57 296 682
119 ŤL
Kučák Ľubor, Ing., CSc.SjFoponent+421 (2) 57 296 491359/1
Kučera Ľuboš, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
Kučera Marián, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qkuceram1@stuba.sk
externý školiteľqkudela@stuba.sk
Kucharíková Anna, PhDr., CSc.ÚJŠ
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 200
103
Kuklovská Alena
technická pracovníčka
+421 917 114 844
403
alena.kuklovska@stuba.sk
Kuľka Jozef, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
ÚAMAI
doktorandka
+421 (2) 57 296 717
107
petra.kurcova@stuba.sk
Kureková Eva, doc. Ing., CSc.
externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 707
218eva.kurekova@stuba.sk
Kurhajcová Eva, Mgr.externá spolupracovníčka
+421 (2) 57 296 858
SjFexterný spolupracovník
qkuric@stuba.sk
Kurilla Matej, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním15, Vazovova 5matej.kurilla@stuba.sk
Kuruc Igor, Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
Kutiš Vladimír, prof. Ing., PhD.SjFexterný školiteľ
+421 (2) 60 291 452
A707
Dektajomníčka fakulty
+421 (2) 57 296 181
028
externý školiteľ
Lach Jan, Ing.CIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 634118 ŤLjan.lach@stuba.sk
SjFbudúci zahraničný študent
Lalinský Tibor, Ing., DrSc.SjF
externý školiteľ
SjF
externý spolupracovník
SjFexterný školiteľ
Leban JaroslavÚTP
upratovač - upratovačka
Nám.slodody ŤL
jaroslav.leban@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
Leja Jozef, RNDr., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 366259/3jozef.leja@stuba.sk
ÚDTK, SjFvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník+421 (2) 57 296 306201/1
dohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčka
ÚMF
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 175
9
Lintanf EloiseSjF
budúca zahraničná študentka
SjFexterný školiteľ
jozef.lipka@stuba.sk
Lipková Martina, Mgr., PhD.
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 204169
oponent
neitus.liptak@stuba.sk
externý spolupracovník
qliskao@stuba.sk
Lokajová Jana, Mgr.ÚJŠodborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 205
168
Longauer Jaroslav, Ing., PhD.externý spolupracovník
qlongauerj@stuba.sk
SjF
externý školiteľ
externý spolupracovník
Maga Zdenko, Ing., PhD.SjFoponent
ÚDTKdocent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 379
263
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 529
408/1
ÚAMAI
doktorand
Malenovský Eduard, prof. Ing., DrSc.externý spolupracovník
Malcho Milan, prof. RNDr., PhD.externý spolupracovník
Malý Stanislav, doc. Ing., CSc.SjF
externý školiteľ
qmalys@stuba.sk
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 57 296 230
123
ÚSETMdoktorand
doktorand
+421 (2) 57 296 491359/1
SjF
externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
qmarak@stuba.sk
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., PhD.
oponent
qmarekj@stuba.sk
Marek Miroslav, Ing.oponent
ÚAMM
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 372
245
externý školiteľ
Markovič Jaromír, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
ÚESZ
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 342359/3michal.masaryk@stuba.sk
budúci zahraničný študent
SjF
externý spolupracovník
qmatula@stuba.sk
Matúš Miloš, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 573
430
milos.matus@stuba.sk
Matúšová Anna
finančná účtovníčka
+421 (2) 57 296 169
141
anna.matusova@stuba.sk
Dekpracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 287
011
zuzana.matusova@stuba.sk
Mazurkievič Izidor, doc. Ing., CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 460
339
Mäsiar Lukáš, Ing.externý spolupracovníkqmasiarl@stuba.sk
Medvecký Štefan, prof. Ing., PhD.externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovníkqmelichar@stuba.sk
Melicher Markus, Ing.
doktorand
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 407
303
alzbeta.mentelova@stuba.sk
Messing Ruben, Ing.externý spolupracovník
qmessing@stuba.sk
externý spolupracovník
Michalcová Tatiana, Ing.ÚAMMtechnická pracovníčka
+421 (2) 57 296 443
335/1
Mikleš Milan, prof. Ing., DrSc.SjF
externý spolupracovník
qmikles@stuba.sk
Mikuláš Erik, Ing.ÚAMAIdoktorand+421 (2) 57 296 719
319
externý školiteľ
Milesich Tomáš, Ing., PhD.ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 318
209/2
doktorand
+421 (2) 57 296 721
213
Minárik Matej, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 458328/2matej.minarik@stuba.sk
Minarovič Peter, Ing.externý spolupracovníkqminarovic@stuba.sk
VIStechnická pracovníčka+421 (2) 57 296 223
158/4
Mižišinová Daniela, Ing.
doktorandka
Mlkvik Marek, Ing., PhD.SjF, ÚESZodborný asistent CSc.,PhD., externý spolupracovník
17B, Vazovova 5
Mlynár Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 391
304
vrátnik
+421 (2) 57 296 238017/2
externý spolupracovník
qmojto@stuba.sk
Molnár Pavol, doc. Ing., CSc.
externý spolupracovník
externý školiteľ
Morávek Ivan, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 636
118 ŤL
ivan.moravek@stuba.sk
Moreira Carlosbudúci zahraničný študent
xmoreira@stuba.sk
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.SjFexterný školiteľ+421 (2) 60 291 611A704
Musil Miloš, prof. Ing., CSc.ÚAMMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 479
333
externý školiteľ
Muškát Peter, Ing., PhD.
externý školiteľ
+421 (2) 57 296 476
peter.muskat@stuba.sk
Nákačka Jozef, Ing.SjF
externý spolupracovník
qnakacka@stuba.sk
doktorand
tomas.nemec@stuba.sk
externý školiteľ
qnemecek@stuba.sk
Nikodémová Denisa, doc. RNDr., CSc.externá spolupracovníčka
qnikodemova@stuba.sk
SjF
oponent
qnovota@stuba.sk
ÚTP
domovník - údržbár
+421 (2) 44 455 087
Pionierska 15
Ohlídal Miloslav, prof. RNDr., CSc.SjFexterný spolupracovník
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 520
016/1
zuzana.olexova@stuba.sk
docent CSc.,PhD.+421 917 825 279
20, Vazovova 5
robert.olsiak@stuba.sk
Omachelová Milada, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 21 022 429
4.29
milada.omachelova@stuba.sk
Onderová Iveta, Ing., PhD.ÚSETModborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 545
434/1
iveta.onderova@stuba.sk
Ondrejkovič Karol, Ing., PhD.
oponent
+421 (2) 57 296 715
102
qondrejkovic@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 560
435
Oravec BorisÚESZtechnický pracovník19, Vazovova 5boris.oravec@stuba.sk
Orokocký Radoslav, Ing., PhD.SjFexterný spolupracovník
qorokocky@stuba.sk
budúci zahraničný študent
Palčák František, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník+421 (2) 57 296 193
27
Palenčár Jakub, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.C204
Palenčár Rudolf, prof. Ing., CSc.SjF, ÚAMAIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ
+421 (2) 57 296 705
104rudolf.palencar@stuba.sk
externý školiteľ
qpalka@stuba.sk
Pástor Miroslav, doc. Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
qpastor@stuba.sk
oponent
qpastekam@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 206
167
Pavlásek Peter, Ing., PhD.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
103peter.pavlasek@stuba.sk
externý školiteľ
qpatoprsty@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 578403/1marian.peciar@stuba.sk
Peciarová Zuzana, Ing.
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
+421 (2) 57 296 708204zuzana.peciarova@stuba.sk
Peciar Peter, doc. Ing., PhD.
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 588
408/2
Pehlivan BaranSjF
budúci zahraničný študent
xpehlivan@stuba.sk
doktorand
externý spolupracovník
qpetak@stuba.sk
SjF
oponent
+421 908 674 130
T-128
jozef.peterka@stuba.sk
SjFexterná spolupracovníčkaqpetkova@stuba.sk
oponent
qpetocz@stuba.sk
externý spolupracovníkqpetrak@stuba.sk
Petrák Peter, Ing., CSc.ÚDTK
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 421
209/1
peter.petrak@stuba.sk
Petrenčík Peter, Ing.
oponent
Pilc Jozef, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
qpilc@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qpiska@stuba.sk
výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 156
036
lucia.ploskunakova@stuba.sk
budúci zahraničný študent
SjF
externý spolupracovník
Dekpracovníčka pre verejné obstarávanie
+421 (2) 57 296 249
149
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing.SjFexterný spolupracovníkqpokorny@stuba.sk
profesorka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 355
445
Polatseková OľgaDekarchivár+421 (2) 57 296 172
055
olga.polatsekova@stuba.sk
Polóni Marián, prof. Ing., CSc.ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 300
203
externý spolupracovníkqportes@stuba.sk
Pospíšil Jiří, doc. Ing., PhD.externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
Pozsgai TiborÚTP
vrátnik
+421 (2) 57 296 238017/2tibor.pozsgai@stuba.sk
Pracný Vladislav, Ing., PhD.SjFoponent
qpracny@stuba.sk
Prášilová Monika, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 177
7
monika.prasilova@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qpresinszky@stuba.sk
Pribila Peter, Ing.SjF
externý spolupracovník
ÚESZ
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 23532karol.prikkel@stuba.sk
Pronayová Mária, Mgr.pracovníčka ekonomiky práce+421 (2) 57 296 154
023
Protasov Roman, Mgr.ÚDTKodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 464
341
budúci zahraničný študent
xprus@stuba.sk
ÚTM
technický pracovník
+421 (2) 57 296 394
136, Pionierska 15martin.pupala@stuba.sk
doktorandka
+421 (2) 57 296 513
460
eva.puskasova@stuba.sk
oponent
Rajec Pavol, prof. RNDr., DrSc.
externý spolupracovník
Repka Miroslav, Ing., PhD.SjF
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 376
230miroslav.repka@stuba.sk
riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 408
301/1
externý školiteľ
ÚMF
odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 116
60
Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Rohaľ-Ilkiv Boris, prof. Ing., CSc.
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 702
205boris.rohal-ilkiv@stuba.sk
Rovný Oliver, Ing.
doktorand
+421 (2) 57 296 718
214
oliver.rovny@stuba.sk
Rusnák Juraj, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
qrusnak@stuba.sk
externý spolupracovník
+421 908 674 132
T-129
Růžička Milan, prof. Ing., CSc.SjFoponent
ÚPI
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand
+421 (2) 57 296 586
463
radovan.ruzinsky@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 717
107
jan.rybar@stuba.sk
externý spolupracovník
ÚSETM
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 543436klaudia.saboova@stuba.sk
doktorand
george.sammarah@stuba.sk
SjF
externá spolupracovníčka
Saráz Ľubomír, Ing.
externý spolupracovník
Sárkány Ondrej, Ing.SjFexterný spolupracovník
Sásik Ján, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník
SjF
oponent
SjF
externý spolupracovník
qsegla@stuba.sk
ÚTMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 664
239
pavol.sejc@stuba.sk
externý spolupracovník
Semeš Marián, Ing.ÚAMM
doktorand
marian.semes@stuba.sk
externý spolupracovník
odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 461340
Schneider Matúš, Ing.SjF
oponent
ÚTM
docent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 209237alexander.schrek@stuba.sk
Sinay Juraj, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.
externý spolupracovník
qsinay@stuba.sk
Sivý Július, doc. RNDr., CSc.docent CSc.,PhD.
255
julius.sivy@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
+421 (2) 57 296 479
333
Dekpracovník pre zahraničné vzťahy+421 (2) 57 296 255138juraj.sklenar@stuba.sk
Sládek Vladimír, prof. RNDr., DrSc.SjF
externý školiteľ
vladimir.sladek@stuba.sk
Slavíček Pavel, doc. Mgr., Ph.D.SjFoponentqslavicek@stuba.sk
Slovák Juraj, Ing.
doktorand
+421 (2) 57 296 719
222
juraj.slovak@stuba.sk
Slovák Pavol, Ing., PhD.
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 451
331
SjF
oponent
SjFexterný spolupracovník
externý školiteľqsoloviov@stuba.sk
Součková Ingrid, PaedDr. Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 564
428
ingrid.souckova@stuba.sk
pracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 57 296 244
012
SjFexterný spolupracovník
SjF
externý školiteľ
SjF
externý spolupracovník
SjF
externý spolupracovník
ÚTM
technická pracovníčka
+421 (2) 57 296 534
238
externý spolupracovník
Steiner Hannes, Dr.SjF
externý spolupracovník
Steinhübl Jozef, Ing., PhD.
externý spolupracovník
SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 59 325 263
NB3115
SjF
externá spolupracovníčka
qschmidtovap@stuba.sk
externý spolupracovník
externý spolupracovník
SjF
externý učiteľ
Svěrák Tomáš, prof. Ing., PhD.
externý spolupracovník
externý spolupracovník
qsvetlik@stuba.sk
Sylla Iveta, prom. fil.VIS
knihovníčka
+421 (2) 57 296 207
109
iveta.sylla@stuba.sk
Synak Dušan, Ing., CSc.SjF
externý spolupracovník
Szakáll Peter, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qszakall@stuba.sk
SjFexterná spolupracovníčka
Šalamúnová Petra, Mgr.SjF
oponentka
Šatanová Anna, prof. Ing., CSc.SjFexterná spolupracovníčka
qsatanova@stuba.sk
SjF
oponent
qseda@stuba.sk
Šimovec Matej, Ing.ÚAMAI
doktorand
+421 (2) 57 296 719319matej.simovec@stuba.sk
ÚAMAIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 717
107
Šklubalová Zdeňka, doc. PharmDr., Ph.D.
oponentka
Šlachtič Dušan, Ing.ÚESZdoktorand
17A, Vazovova 5
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 400
250/1
michal.slauka@stuba.sk
externý spolupracovníkqsofer@stuba.sk
Šolc Peter, JUDr.
vrátnik
+421 (2) 57 296 238017/2
SjFexterný spolupracovník
+421 (2) 21 022 520
5.20lukas.soltes@stuba.sk
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.ÚSETMprofesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 539
29/2
lubomir.soos@stuba.sk
Špaček Peter, Ing.SjFexterný spolupracovníkqspacekp@stuba.sk
externý spolupracovník
qsramekm@stuba.sk
archivár
+421 (2) 57 296 861
502
SjFexterný spolupracovník
qstetinaj@stuba.sk
Štrba Dominik, Ing.ÚESZdoktorand+421 (2) 57 296 491
359/1
Štubňa Boris, Ing., PhD.SjF
externý školiteľ
qstubnab@stuba.sk
SjFoponent
Šulko Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 225229miroslav.sulko@stuba.sk
Šustek Jaroslav, Ing., PhD.ÚESZ
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 405362
pracovníčka pre študijné záležitosti
+421 (2) 57 296 198
015
externý spolupracovník
Švarc Viktor, Ing.SjFexterný spolupracovník
SjFexterný školiteľ
qsveca@stuba.sk
ÚTM
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 339
235
SjFexterný spolupracovník
Takács Gergely, prof. Ing., PhD.
profesor CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 712
316
SjF
budúci zahraničný študent
Tengeriová Anna, Bc.pracovníčka pre plán a rozpočet
+421 (2) 57 296 210
142anna.tengeriova@stuba.sk
externý školiteľ
qtesar@stuba.sk
Timová ĽubicaÚTP
prevádzková pracovníčka
+421 (2) 57 296 194
152
lubica.timova@stuba.sk
ÚDTK
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 495342
Tolnay Marián, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 548
Tomlein Peter, doc. Ing., CSc.externý školiteľ
+421 (2) 57 296 342
peter.tomlein@stuba.sk
Toráň Marek, Bc.
prac. technickej obsluhy a údržby VS
+421 (2) 57 296 224
158/3
marek.toran@stuba.sk
Tóth Filip, Mgr. Ing., PhD.oponent
qtothf@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
Tuma Jiří, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
Tunçbilek Ekrembudúci zahraničný študent
xtuncbilek@stuba.sk
externý spolupracovníkqturza@stuba.sk
oponent
qukropec@stuba.sk
doktorandkamiriam.ulicna@stuba.sk
Ulrich Lukáš, Ing.oponent
qulrich@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 327
253/2
Urban František, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 150031
externý spolupracovník
odborný asistent CSc.,PhD.
055/3
marian.uvacek@stuba.sk
ÚAMAIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 713226
Vachálek Milan, Ing.SjFexterný spolupracovník
Vach Matej, Ing.
doktorand
C209, Vazovova 5
Valašík Martin, Ing.externý spolupracovník
Valčuha Štefan, prof. Ing., CSc.SjFexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 551
stefan.valcuha@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qvalenti@stuba.sk
SjFexterný spolupracovník
qvancura@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 282
39/3
Varga Mikuláš, Ing., CSc.SjFexterný školiteľ
Varchola Michal, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
Vassalová Katarína, Mgr.SjFexterná učiteľka+421 (2) 57 296 204
SjF
externý spolupracovník
qvasekv@stuba.sk
externý spolupracovník
Vdoleček František, Ing., PhD.
externý spolupracovník
qvdolecek@stuba.sk
ÚAMAI
odborný asistent CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 714
C211
Vejvoda Stanislav, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
qvejvoda@stuba.sk
Velichová Daniela, doc. RNDr., CSc.
docentka CSc.,PhD.
+421 (2) 57 296 136001/1daniela.velichova@stuba.sk
Veselý Stanislav, prof. Ing., CSc.SjFexterný školiteľ
Világi František, Ing., PhD.ÚESZodborný asistent CSc.,PhD.
C205 Vazovova, 364 Námestie slobody
frantisek.vilagi@stuba.sk
externý spolupracovník
doktorand
+421 (2) 57 296 429
338
Vincze Koloman, doc. Ing., CSc.externý spolupracovník
vodič osobných automobilov
miroslav.vinicky@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qvitecek@stuba.sk
docent CSc.,PhD.
103
jan.vlnka@stuba.sk
Vojislav Miltenović Vojislav, prof. Dr.externý spolupracovník
qvojislavmilten@stuba.sk
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
+421 (2) 57 296 716
224
tomas.volensky@stuba.sk
Vrabček Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
qvrabcek@stuba.sk
Wimmer Gejza, prof. RNDr., DrSc.
externý školiteľ
SjFexterný školiteľ
qwloka@stuba.sk
Wojnar Sławomir Stanisław, mgr inż., PhD.
externý školiteľ
Yanis TinsalhiSjF
budúci zahraničný študent
xyanis@stuba.sk
externý spolupracovník
Dekvedúca oddelenia finančného účtovníctva
+421 (2) 57 296 169
141jarmila.zadubencova@stuba.sk
Záhonová Viera, RNDr., CSc.ÚMFodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 138
001/2
viera.zahonova@stuba.sk
Záhorec Ondrej, prof. Ing., CSc.externý spolupracovník
ondrej.zahorec@stuba.sk
externý spolupracovník
Zarghoon Sohaibullah, Ing.doktorand
sohaibullah.zarghoon@stuba.sk
Zaťko Vladimír, Ing.SjFoponent
oponent
Zelený Ladislav, Ing.ÚTPvedúci prevádzkovej jednotky+421 905 594 365
153
Zigo Milan, Ing.SjF
externý spolupracovník
qzigom@stuba.sk
SjF
externý spolupracovník
qzuth@stuba.sk
SjF
externá spolupracovníčka
+421 (2) 60 291 742
D119
Žáková Terézia, Ing.SjFoponentka
Žiaran Stanislav, prof. Ing., CSc.SjF, ÚSETMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý spolupracovník+421 (2) 57 296 315
258
Židek Jozef, PaedDr.konzultant
jozef.zidek@stuba.sk
odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 857
055/7
externý spolupracovník
Žmindák Milan, prof. Ing., CSc.
externý spolupracovník
qzmindak@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.