16. 9. 2019  14:24 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav biotechnológie (FCHPT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav biotechnológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Rosenberg Michal, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 719SB 302michal.rosenberg@stuba.sk
Zamestnanci    
Čertík Milan, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 491SB 320milan.certik@stuba.sk
Dercová Katarína, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 710SB 327katarina.dercova@stuba.sk
Ďurčanská Katarína, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímSB 384katarina.durcanska@stuba.sk
Furdíková Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 330SB 308katarina.furdikova@stuba.sk
Gajdoš Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 565SB 353peter_gajdos@stuba.sk
Hegyi Zuzana, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.SB 316zuzana.hegyi@stuba.sk
Hronská Helena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 719SB 302helena.hronska@stuba.sk
Klempová Tatiana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 565SB 353tatiana.klempova@stuba.sk
Krasňan Vladimír, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.SB 317vladimir.krasnan@stuba.sk
Krištofíková Ľudmila, prom. chem.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 719SB 301ludmila.kristofikova@stuba.sk
Laho Ľubomírchemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 480SB 329lubomir.laho@stuba.sk
Malíková Božena, Ing.pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 485SB 319bozena.malikova@stuba.sk
Markošová Kristína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.SB 317kristina.markosova@stuba.sk
Paulová Lenkachemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 485SB 319lenka.paulova@stuba.sk
Rebroš Martin, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 480SB 305martin.rebros@stuba.sk
Slaný Ondrej, Ing.doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelanímondrej.slany@stuba.sk
Šajbidor Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 59 325 151SB 308jan.sajbidor@stuba.sk
Šmogrovičová Daniela, doc. Ing., PhD.zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.+421 918 674 493SB 324daniela.smogrovicova@stuba.sk
Štefuca Vladimír, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 254SB 313vladimir.stefuca@stuba.sk
Doktorandi    
Gyuranová Dominika, Ing.doktorandkadominika.gyuranova@stuba.sk
Hambalko Jaroslav, Ing.doktorandjaroslav.hambalko@stuba.sk
Hrončeková Štefánia, Ing.doktorandkastefania.hroncekova@stuba.sk
Janák Miroslav, Ing.doktorandmiroslav.janak@stuba.sk
Kazimírová Veronika, Ing.doktorandkaveronika.kazimirova@stuba.sk
Kianičková Kristína, Ing.doktorandkakristina.kianickova@stuba.sk
Květoň Filip, Ing.doktorandfilip.kveton@stuba.sk
Pažitná Lucia, Ing.doktorandkalucia.pazitna@stuba.sk
Petrovičová Tatiana, Ing.doktorandkatatiana.petrovicova@stuba.sk
Plž Michal, Ing.doktorandmichal.plz@stuba.sk
Pokorná Ema, Ing.doktorandkaema.pokorna@stuba.sk
Rosenbergová Zuzana, Ing.doktorandkazuzana.rosenbergova@stuba.sk
Šilhárová Dominika, Ing.doktorandkadominika.silharova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.