15. 10. 2019  7:02 Terézia
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Haydary Juma, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 252NB 2128juma.haydary@stuba.sk
Zamestnanci    
Ačai Pavel, doc. Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 249NB2124pavel.acai@stuba.sk
Antošová Monika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 240NB2125monika.antosova@stuba.sk
Báleš Vladimír, prof. Ing., DrSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 256NB3128vladimir.bales@stuba.sk
Červeňanský Ivan, Ing., PhD.asistentNB2130ivan.cervenansky@stuba.sk
Dudáš Jozef, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 918 674 654NB2123jozef.dudas@stuba.sk
Dudášová Barbora, Ing.pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 250NB3132barbora.dudasova@stuba.sk
Graczová Elena, doc. Ing., CSc.docentka CSc.,PhD.+421 918 674 263NB3117elena.graczova@stuba.sk
Hinca Milošchemický lab. technik a kontrolór+421 (2) 59 325 737NB3109milos.hinca@stuba.sk
Illeová Viera, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 249NB2124viera.illeova@stuba.sk
Janošovský Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB2130jan.janosovsky@stuba.sk
Kurák Tomáš, Ing., PhD.asistentNB4143tomas.kurak@stuba.sk
Labovská Zuzana, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.NB3120zuzana.svandova@stuba.sk
Labovský Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB3120juraj.labovsky@stuba.sk
Markoš Jozef, prof. Ing., DrSc.zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc.+421 (2) 59 325 259NB 3131jozef.markos@stuba.sk
Marták Ján, RNDr., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.NB 3119jan.martak@stuba.sk
Mierka Otto, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.NB2122otto.mierka@stuba.sk
Mihaľ Mário, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB3126mario.mihal@stuba.sk
Molnár Tomáš, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímNB4143tomas.molnar1@stuba.sk
Moravčík Miroslav, Ing.výskumný pracovník s VŠ vzdelanímmiroslav.moravcik@stuba.sk
Ördögová Martachemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 760NB3140marta.ordogova@stuba.sk
Pham Mai Lan, Mgr.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmai.pham@stuba.sk
Rajniak Pavol, doc. Ing., DrSc.docent DrSc.pavol.rajniak@stuba.sk
Rizman Viliamchemický technik+421 (2) 59 325 233NB4141viliam.rizman@stuba.sk
Schlosser Štefan, Ing., CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 248NB3118stefan.schlosser@stuba.sk
Steltenpohl Pavol, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 252NB 2128pavol.steltenpohl@stuba.sk
Stopka Ján, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 263NB3115jan.stopka@stuba.sk
Timár Pavel, doc. Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 910 969 129NB 3127pavel.timar@stuba.sk
Vaňková Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.NB3126katarina.vankova@stuba.sk
Variny Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 251NB2122miroslav.variny@stuba.sk
Doktorandi    
Hollá Veronika, Ing.doktorandkaveronika.holla@stuba.sk
Hruška Michal, Ing.doktorandmichal.hruska@stuba.sk
Husár Jakub, Ing.doktorandjakub.husar@stuba.sk
Karkeszová Klaudia, Ing.doktorandkaklaudia.karkeszova@stuba.sk
Matejčíková Anna, Ing.doktorandkaanna.matejcikova@stuba.sk
Noori Abdul Wasim, Ing.doktorandabdul.noori@stuba.sk
Ostrihoňová Marta, Ing.doktorandkamarta.ostrihonova@stuba.sk
Royen Mohammad Jafar, Ing.doktorandmohammad.royen@stuba.sk
Šuhaj Patrik, Ing.doktorandpatrik.suhaj@stuba.sk
Šulgan Branislav, Ing.doktorandbranislav.sulgan@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.