20. 10. 2019  11:28 Vendelín
Akademický informačný systém

Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Oddelenie environmentálneho inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Drtil Miloslav, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 234747, nová budova, blok B, 7. poschodiemiloslav.drtil@stuba.sk
Zamestnanci    
Bodík Igor, prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 384746, nová budova, blok B, 7. poschodieigor.bodik@stuba.sk
Čík Gabriel, prof. Ing., CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 220728, nová budova, blok A, 7. poschodiegabriel.cik@stuba.sk
Derco Ján, prof. Ing., DrSc.docent DrSc.+421 (2) 59 325 231730, nová budova, blok A, 7. poschodiejan.derco@stuba.sk
Hutňan Miroslav, prof. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 387712, nová budova, blok A, 7. poschodiemiroslav.hutnan@stuba.sk
Imreová Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.zuzana.imreova@stuba.sk
Mackuľak Tomáš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.718, nová budová, blok A, 7. poschodietomas.mackulak@stuba.sk
Onderová Martachemický lab. technička a kontrolór712, nová budova, blok A, 7. poschodiemarta.onderova@stuba.sk
Plekancová Michaela, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmichaela.plekancova@stuba.sk
Popovičová Alena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.alena.popovicova@stuba.sk
Szabová Petra, Ing.doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímpetra.szabova@stuba.sk
Škulcová Andrea, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.andrea.skulcova@stuba.sk
Zakhar Ronald, Ing.asistentronald.zakhar@stuba.sk
Zaťková Silviasekretárka731, nová budova, blok A, 7. poschodiesilvia.zatkova@stuba.sk
Doktorandi    
Barbušová Jana, Ing.doktorandkajana.barbusova@stuba.sk
Belišová Noemi, Ing.doktorandkanoemi.belisova@stuba.sk
Brandeburová Paula, Ing.doktorandkapaula.brandeburova@stuba.sk
Čižmárová Oľga, Ing.doktorandkaolga.cizmarova@stuba.sk
Grenčíková Anna, Ing.doktorandkaanna.grencikova@stuba.sk
Gróf Nikolas, Ing.doktorandnikolas.grof@stuba.sk
Hencelová Kristína, Ing.doktorandkakristina.hencelova@stuba.sk
Horáková Ivana, Ing.doktorandkaivana.horakova@stuba.sk
Kecskésová Stanislava, Ing.doktorandkastanislava.kecskesova@stuba.sk
Kožárová Bibiána, Ing.doktorandkabibiana.kozarova@stuba.sk
Vrabeľ Martin, Ing.doktorandmartin.vrabel1@stuba.sk
Žabka Dušan, Ing.doktoranddusan.zabka@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.