22. 9. 2019  1:24 Móric
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Oddelenie informatizácie a riadenia procesov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.vedúci pracoviska, profesor DrSc.+421 (2) 59 325 367NB 675miroslav.fikar@stuba.sk
Zamestnanci    
Bakaráč Peter, Ing.asistent, doktorandpeter.bakarac@stuba.sk
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 353NB 664monika.bakosova@stuba.sk
Čirka Ľuboš, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 355NB 666lubos.cirka@stuba.sk
Furka Matúš, Ing.doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelanímmatus.furka@stuba.sk
Horváthová Michaela, Ing.doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmichaela.horvathova@stuba.sk
Kalúz Martin, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 355NB 666martin.kaluz@stuba.sk
Kiš Karol, Ing.doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelanímkarol.kis@stuba.sk
Klaučo Martin, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD., výskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.klauco@stuba.sk
Macušková Katarínapracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 366NB 676katarina.macuskova@stuba.sk
Mészáros Alajos, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 149NB 694alajos.meszaros@stuba.sk
Mikleš Ján, prof. Ing., DrSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 343NB 652jan.mikles@stuba.sk
Mojto Martin, Ing.doktorand, výskumný pracovník s VŠ vzdelanímmartin.mojto@stuba.sk
Oravec Juraj, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 364NB 665juraj.oravec@stuba.sk
Paulen Radoslav, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 730NB 695radoslav.paulen@stuba.sk
Šubjaková Silvia, Ing.pracovníčka pre ekonomické činnostisilvia.subjakova@stuba.sk
Valiauga Petra, Ing.doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímpetra.valiaugova@stuba.sk
Valo Richard, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.NB 661richard.valo@stuba.sk
Vasičkaninová Anna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 348NB 648anna.vasickaninova@stuba.sk
Doktorandi    
Valero Carlos Eduardo, Ing.doktorandcarlos.valero@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.