18. 9. 2019  9:35 Eugénia
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Kaszonyi Alexander, prof. Ing., CSc.vedúci pracoviska, zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 918 674 325alexander.kaszonyi@stuba.sk
Zamestnanci    
Csánó Gejzachemický lab. technik a kontrolórgejza.csano@stuba.sk
Daučík Pavol, doc. Ing., PhD.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.+421 918 674 406pavol.daucik@stuba.sk
Fulajtárová Katarína, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 326NB 736katarina.fulajtarova@stuba.sk
Gašparovičová Dana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 372NB 781dana.gasparovicova@stuba.sk
Hadvinová Marcela, Mgr.pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 325 772SB 401marcela.hadvinova@stuba.sk
Hájeková Elena, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 404SB 417elena.hajekova@stuba.sk
Horňáček Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.michal.hornacek@stuba.sk
Horváth Blažej, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 323NB 764blazej.horvath@stuba.sk
Hronec Milan, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.milan.hronec@stuba.sk
Hudec Pavol, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.pavol.hudec@stuba.sk
Králik Milan, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.milan.kralik@stuba.sk
Lépesová Lívia, Ing.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímlivia.lepesova@stuba.sk
Nováková Eleonóra, Mgr.sekretárkaeleonora.novakova@stuba.sk
Olléová Martachemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 652SB 427marta.olleova@stuba.sk
Peller András, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.andras.peller@stuba.sk
Soták Tomáš, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.tomas.sotak@stuba.sk
Štolcová Magdaléna, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 370NB 759magdalena.stolcova@stuba.sk
Tvarožková Ľudmilasekretárkaludmila.tvarozkova@stuba.sk
Vasilkovová Božena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.bozena.vasilkovova@stuba.sk
Doktorandi    
Mališová Miroslava, Ing.doktorandkamiroslava.malisova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.