23. 9. 2019  2:37 Zdenka
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Oddelenie organickej chémie. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.


Seznam pracovníků

JménoZařazeníTelefonKancelářE-mail
Marchalín Štefan, prof. Ing., DrSc.vedoucí pracoviště, profesor DrSc.+421 (2) 59 325 164NB 405stefan.marchalin@stuba.sk
Zaměstnanci    
Babjak Matej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.matej.babjak@stuba.sk
Berkeš Dušan, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes@stuba.sk
Bortňák Dušan, Ing.doktorand, chemický lab. technik a kontrolórdusan.bortnak@stuba.sk
Caletková Oľga, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.olga.caletkova@stuba.sk
Dekánková Ivana, Mgr.chemický lab. technička a kontrolórivana.dekankova@stuba.sk
Ferko Branislav, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.branislav.ferko@stuba.sk
Fischer Róbert, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.robert.fischer@stuba.sk
Gracza Tibor, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 59 325 160NB 520tibor.gracza@stuba.sk
Halinkovičová Michaela, Ing.chemický technička, výskumný pracovnice s VŠ vzdelanímmichaela.halinkovicova@stuba.sk
Jakubec Pavol, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.pavol.jakubec@stuba.sk
Koóš Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.peter.koos@stuba.sk
Koreňová Anna, RNDr., CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.anna.korenova@stuba.sk
Krajčírová Máriachemický lab. technička a kontrolór, chemický techničkamaria.krajcirova@stuba.sk
Lásiková Angelika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 149NB 422angelika.lasikova@stuba.sk
Markovič Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.martin.markovic@stuba.sk
Pavlíček Antonsklár technického skla+421 (2) 59 325 168NB 506anton.pavlicek@stuba.sk
Szolcsányi Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 162NB425peter.szolcsanyi@stuba.sk
Šafař Peter, Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147NB 420peter.safar@stuba.sk
Šofranko Jakub, Bc.chemický lab. technik a kontrolórjakub.sofranko@stuba.sk
Tomesová Denisachemický lab. technička a kontrolórdenisa.tomesova@stuba.sk
Végh Daniel, Ing., DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc.daniel.vegh@stuba.sk
Záborský Ondrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.ondrej.zaborsky@stuba.sk
Zálupský Peter, Ing., CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.peter.zalupsky@stuba.sk
Žúžiová Jozefína, Ing., CSc.vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD.jozefina.zuziova@stuba.sk
Doktorandi    
Boháčiková Nikola, Ing.doktorandkanikola.bohacikova@stuba.sk
Čarný Tomáš, Ing.doktorandtomas.carny@stuba.sk
Dikošová Lívia, Ing.doktorandkalivia.dikosova@stuba.sk
Ďurina Lukáš, Ing.doktorandlukas.durina@stuba.sk
Kalník Martin, Ing.doktorandmartin.kalnik@stuba.sk
Marčeková Michaela, Ing.doktorandkamichaela.marcekova@stuba.sk
Nitrayová Dária, Ing.doktorandkadaria.nitrayova@stuba.sk
Orvoš Jakub, Ing.doktorandjakub.orvos@stuba.sk
Pavilek Branislav, Ing.doktorandbranislav.pavilek@stuba.sk
Štadániová Radka, Ing.doktorandka
Štiblariková Mária, Ing.doktorandkamaria.stiblarikova@stuba.sk

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.