20. 9. 2019  1:50 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Oddelenie organickej chémie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Marchalín Štefan, prof. Ing., DrSc.vedúci pracoviska, profesor DrSc.+421 (2) 59 325 164NB 405stefan.marchalin@stuba.sk
Zamestnanci    
Babjak Matej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.matej.babjak@stuba.sk
Berkeš Dušan, doc. Ing., CSc.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147dusan.berkes@stuba.sk
Bortňák Dušan, Ing.doktorand, chemický lab. technik a kontrolórdusan.bortnak@stuba.sk
Caletková Oľga, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.olga.caletkova@stuba.sk
Dekánková Ivana, Mgr.chemický lab. technička a kontrolórivana.dekankova@stuba.sk
Ferko Branislav, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.branislav.ferko@stuba.sk
Fischer Róbert, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.robert.fischer@stuba.sk
Gracza Tibor, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 (2) 59 325 160NB 520tibor.gracza@stuba.sk
Halinkovičová Michaela, Ing.chemický technička, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímmichaela.halinkovicova@stuba.sk
Jakubec Pavol, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.pavol.jakubec@stuba.sk
Koóš Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.peter.koos@stuba.sk
Koreňová Anna, RNDr., CSc.odborná asistentka CSc.,PhD.anna.korenova@stuba.sk
Krajčírová Máriachemický lab. technička a kontrolór, chemický techničkamaria.krajcirova@stuba.sk
Lásiková Angelika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 149NB 422angelika.lasikova@stuba.sk
Markovič Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.martin.markovic@stuba.sk
Pavlíček Antonsklár technického skla+421 (2) 59 325 168NB 506anton.pavlicek@stuba.sk
Szolcsányi Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 162NB425peter.szolcsanyi@stuba.sk
Šafař Peter, Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 147NB 420peter.safar@stuba.sk
Šofranko Jakub, Bc.chemický lab. technik a kontrolórjakub.sofranko@stuba.sk
Tomesová Denisachemický lab. technička a kontrolórdenisa.tomesova@stuba.sk
Végh Daniel, Ing., DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc.daniel.vegh@stuba.sk
Záborský Ondrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.ondrej.zaborsky@stuba.sk
Zálupský Peter, Ing., CSc.vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.peter.zalupsky@stuba.sk
Žúžiová Jozefína, Ing., CSc.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.jozefina.zuziova@stuba.sk
Doktorandi    
Boháčiková Nikola, Ing.doktorandkanikola.bohacikova@stuba.sk
Čarný Tomáš, Ing.doktorandtomas.carny@stuba.sk
Dikošová Lívia, Ing.doktorandkalivia.dikosova@stuba.sk
Ďurina Lukáš, Ing.doktorandlukas.durina@stuba.sk
Kalník Martin, Ing.doktorandmartin.kalnik@stuba.sk
Marčeková Michaela, Ing.doktorandkamichaela.marcekova@stuba.sk
Nitrayová Dária, Ing.doktorandkadaria.nitrayova@stuba.sk
Orvoš Jakub, Ing.doktorandjakub.orvos@stuba.sk
Pavilek Branislav, Ing.doktorandbranislav.pavilek@stuba.sk
Štadániová Radka, Ing.doktorandka
Štiblariková Mária, Ing.doktorandkamaria.stiblarikova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.