18. 9. 2019  9:00 Eugénia
Akademický informačný systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Alexy Pavel, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 536SB 479pavol.alexy@stuba.sk
Zamestnanci    
Bakoš Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.vedecký pracovník KS I. DrSc.+421 903 238 191dusan.bakos@stuba.sk
Černáková Ľudmila, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 570SB 471ludmila.cernakova@stuba.sk
Feranc Jozef, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.jozef.feranc@stuba.sk
Foltínová Evachemický lab. technička a kontrolóreva.foltinova@stuba.sk
Hricová Marcela, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 325 575SB 372marcela.hricova@stuba.sk
Chlebáková Agnesachemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 568SB 379agnesa.chlebakova@stuba.sk
Khunová Viera, doc. Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.viera.khunova@stuba.sk
Kováčová Stanislavachemický lab. technička a kontrolór+421 (2) 59 325 399NB 5100stanislava.kovacova@stuba.sk
Krump Henrich, Ing., Ph.D.odborný asistent CSc.,PhD.henrich.krump@stuba.sk
Kruželák Ján, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.jan.kruzelak@stuba.sk
Kvasničáková Andrea, Ing.doktorandka, výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímandrea.kvasnicakova@stuba.sk
Omaníková Leona, Ing., PhD.výskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímleona.omanikova@stuba.sk
Plavec Roderik, Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.roderik.plavec@stuba.sk
Poláková Zdenka, Bc.pracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 252 926 053209zdenka.polakova@stuba.sk
Ujhelyiová Anna, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 578SB 381anna.ujhelyiova@stuba.sk
Vanovčanová Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.zuzana.vanovcanova@stuba.sk
Vašková Ida, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.ida.vaskova@stuba.sk
Doktorandi    
Danišová Lucia, Ing.doktorandkalucia.danisova@stuba.sk
Gálisová Ivana, Ing.doktorandkaivana.galisova@stuba.sk
Hlaváčiková Slávka, Ing.doktorandkaslavka.hlavacikova@stuba.sk
Hložeková Klaudia, Ing.doktorandkaklaudia.hlozekova@stuba.sk
Hološ Ana, Ing.doktorandkaana.holos@stuba.sk
Jurkovič Patrik, Ing.doktorandpatrik.jurkovic@stuba.sk
Kováčová Mária, Mgr.doktorandkamaria.kovacova@stuba.sk
Medlenová Elena, Ing.doktorandkaelena.medlenova@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.