18. 1. 2020  0:58 Bohdana
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Oddelenie potravinárskej technológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Zamestnanci    
Burčová Zuzana, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.zuzana.burcova@stuba.sk
Ciesarová Zuzana, Ing., PhD.vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.zuzana.ciesarova@stuba.sk
Greif Gabriel, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 557SB 564gabriel.greif@stuba.sk
Greifová Mária, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 553maria.greifova@stuba.sk
Hájek Marián, Ing.pracovník pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 325 555SB 558marian.hajek@stuba.sk
Hojerová Jarmila, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 418SB 571jarmila.hojerova@stuba.sk
Karovičová Jolana, doc. Ing., PhD.docentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 552jolana.karovicova@stuba.sk
Kohajdová Zlatica, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 445SB 574zlatica.kohajdova@stuba.sk
Kreps František, doc. Ing., PhD.vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD.+421 948 020 272SB, 5.posch. 573frantisek.kreps@stuba.sk
Lauková Michaela, Ing., PhD.sekretárka, vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD.michaela.laukova@stuba.sk
Martiniaková Silvia, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 569silvia.martiniakova@stuba.sk
Minarovičová Lucia, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.SB, 5.posch. 579lucia.minarovicova@stuba.sk
Sekretár Stanislav, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 434SB 551stanislav.sekretar@stuba.sk
Staruch Ladislav, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 325 451SB P44ladislav.staruch@stuba.sk
Šimko Peter, prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.SB, 5.posch. 580peter_simko@stuba.sk
Doktorandi    
Ácsová Aneta, Ing.doktorandkaaneta.acsova@stuba.sk
Kolarič Lukáš, Ing.doktorandlukas.kolaric@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.