9. 12. 2019  1:35 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav dopravnej techniky a konštruovania. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 482330ladislav.gulan@stuba.sk
Zamestnanci    
Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc.profesor CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 426353/2miroslav.bosansky@stuba.sk
Brodyová Ľubicatechnická pracovníčka+421 (2) 57 296 453329lubica.brodyova@stuba.sk
Bucha Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 365201/2jozef.bucha@stuba.sk
Bukoveczky Juraj, prof. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 477328/1juraj.bukoveczky@stuba.sk
Danko Ján, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 388264jan.danko@stuba.sk
Gulanová Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 497344jana.gulanova@stuba.sk
Chríbik Andrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.
Lešinský Ján, doc. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 306201/1jan.lesinsky@stuba.sk
Magdolen Ľuboš, doc. Ing., PhD.docent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 379263lubos.magdolen@stuba.sk
Mazurkievič Izidor, doc. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 460339izidor.mazurkievic@stuba.sk
Milesich Tomáš, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 318209/2tomas.milesich@stuba.sk
Petrák Peter, Ing., CSc.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 421209/1peter.petrak@stuba.sk
Polóni Marián, prof. Ing., CSc.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 300203marian.poloni@stuba.sk
Protasov Roman, Mgr.odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 464341roman.protasov@stuba.sk
Schmidtova Carmen, Ing.odborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 57 296 461340carmen.schmidtova@stuba.sk
Slovák Pavol, Ing., PhD.odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 296 451331pavol.slovak@stuba.sk
Šlauka Michal, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 400250/1michal.slauka@stuba.sk
Tököly Pavol, Ing., PhD.výskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 57 296 495342pavol.tokoly@stuba.sk
Doktorandi    
Dunaj Štefan, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 429338stefan.dunaj@stuba.sk
Hladiš Peter, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 473340/2peter.hladis@stuba.sk
Minárik Matej, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 458328/2matej.minarik@stuba.sk
Sloboda Karol, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 382228karol.sloboda@stuba.sk
Vincze Adam, Ing.doktorand+421 (2) 57 296 429338adam.vincze@stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.